Nå er vi mer positive til økonomien

Norske forbrukere fikk fornyet tro på både egen lommebok og landets økonomi i januar.

BEDRE TIDER? Nordmenn har fått økt tro på både landets økonomi og egen lommebok, viser Forbrukertillitsindeksen for januar. Fortsatt er det knyttet stor usikkerhet til arbeidsmarkedet.
Publisert: Publisert:

Mer positive. Det viser Forbrukertillitsindeksen (CCI) fra Opinion for måneden som har gått, som ble lagt frem i dag.

TYDER TALLENE: Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion.

Fra desember til januar steg indeksen med 2,7 poeng til 0,8 poeng. Det betyr at nordmenn samlet sett har blitt noe mer positive.

Les også: Her sparer unge mest i banken

Øker mest. Forbrukertillten måles med fire delindekser: Forventninger til egen økonomi, landets økonomi, arbeidsledighet og muligheten for å spare det kommende året.

Det er særlig troen på Norges økonomi som øker – riktignok fra svært pessimistiske tall i desember, hvor indeksen var på sitt laveste siden høsten 2011 med minus 1,9 poeng.

– I januar styrker troen på landets økonomi seg vesentlig, selv om den fortsatt er relativ svak, sier seniorrådgiver i Opinion Henrik Høydahl.

Landsoversikt:Her er de største optimistene

Jobbusikkerhet. Våre forventninger til egen økonomi får en mindre økning, men er fortsatt vesentlig sterkere, poengterer han.

Imens er indeksen for arbeidsløsheten om 12 måneder nær uforandret.

– Det betyr at det fortsatt er knyttet stor usikkerhet til arbeidsmarkedet kommende 12 måneder, sier Høidahl.

Økt sparevilje. Undersøkelsen benytter et landsrepresentativt utvalg på 1000 personer. Av de spurte tror 29 prosent at arbeidsløsheten vil øke om et år, mens kun tre prosent tror den vil være lavere.

Dette er i tråd med forventningstallene før jul.

Spareviljen har økt i forhold til desember og november

– Det kan indikere lavere forbruksvilje, høyere motivasjon til å betale ned på gjeld og i større grad sikre seg mot trangere økonomiske tider, sier Høidahl.

Publisert:

Her kan du lese mer om