Småsparer tar DNB til Høyesterett

Småsparer Aanon Lognvik tapte et søksmål mot DNB i lagmannsrettsretten nylig. Nå anker han til Høyesterett. Han mener banken er medansvarlig for sitt tap på 400.000 kroner.

ANKER: Aanon Lognvik (til venstre) og hans advokat Andreas Nyhaug anker dom der DNB ble frikjent for erstatningsansvar for tap på 400.000 kroner til Høyesterett.
  • Anne Lise Stranden
Publisert: Publisert:

Ukjent provisjon. Aanon Lognvik saksøkte DNB for at han ble påført 430.000 kroner i ukjente omkostninger til gebyrer og provisjon til en mellommann, som er oppført som bankens saksbehandler i lånetilsagnet fra banken.

Banken medvirket til et panteskifte på et lån som utløste ekstra kostnader, og Lognvik saksøkte DNB for å være medansvarlig for dette. Saken gikk over to dager i Eidsivating lagmannsrett i Hamar i januar.

Eidsivating frikjente DNB for ansvar i februar.

Les også: DNB frikjent for ansvar

Brøt ikke loven. Lagmannsretten mente DNB ikke hadde brutt frarådingsplikten, og heller ikke var ansvarlig for låneagentens brudd på frarådingsplikten.

Låneavtalen var heller ikke urimelig ifølge avtaleloven paragraf 36, kom dommerne til.

Dommerne kom frem til at man ikke kan pålegge långiveren en generell plikt til å undersøke og informere om holdbarheten og kostnadene knyttet til det produktet kunden skal benytte lånet til, ut over den dokumentasjon den får fremlagt. Forutsetningen er at lånegiver ikke er selger av produktet, mente lagmannsretten.

Les også:Dommer var inhabil

Økonomien knust. Aanon Lognvik reagerte slik overfor Dine Penger da dommen falt:
– Dette er helt begredelig. Jeg hadde forventet en annen dom fra lagmannsretten. Jeg har aldri sett disse pengene. De ble trukket fra min konto uten at jeg visste om kostnaden på forhånd. Nå er økonomien min knust, og det hele har vært et mareritt, sier Aanon Lognvik.

Han forteller at han stolte på mannen og regnet med at DNB visste hva han gjorde.

– At han påførte disse gebyrene i dokumentene i ettertid, er et rent ran, som jeg mener DNB er medansvarlige for. De tjente jo på at han skaffet lån til meg, sier Lognvik.

Han forteller at han har fått henvendelser fra et trettitalls personer i lignende situasjon etter at han første fortalte sin historie i Aftenposten.

Les også:– Medvirket til at agentene fikk honorar bak kundenes rygg

FANT DOKUMENT: – DNB er medansvarlig for at 400.000 kroner forsvant ut av Lognviks livkonto i den irske banken, sa Ånund Olsen da han vitnet i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett, der DNB ble frikjent. Olsen fant dokumentene som viser at panteskiftet utløste honorarer til DNBs finansagenter, som i mange tilfeller ble skjult for kundene. Selv tapte han 94.000 kroner på praksisen. Olsens sak ble senere løst. Foto: Anne Lise Stranden/E24 Dine Penger.

Les også:Hevder dokumenter ble endret i ettertid

– Verner om DNB. Ånund Olsen er en av Aanon Lognviks støttespillere og betaler advokatutgiftene hans. Han har selv vært utsatt for tap, men hans sak løste seg ved at kravet ble slettet.

– Så langt har rettsystemet vernet om DNB, selv om vi mener det er dokumentert at det er banken som har påført Lognvik tapet, sier gründeren Anund Olsen i Skien.

Han mener disse spørsmålene i ankesaken er svært viktig prinsipielt sett.

– Om rettsystemet tillater bankene å opptre på denne måten, er all min respekt for rettsystemet borte. Denne saken er ikke lenger et spørsmål om hva DNB gjorde galt, men om rettsystemet vil verne om handlingene, sier Anund Olsen til Dine Penger.

Les også:Saksøker Danske Bank for 7 millioner

– Fritt frem for hvem som helst. En annen av Lognviks støttespillere, Geir Tangen, fulgte rettssaken i Eidsivating lagmannsrett. Han mener dommen svekker tilliten til bankvesenet.

STØTTESPILLER: – Dommen der DNB blir frikjent, svekker norske bankkunders rettssikkerhet, mener Geir Tangen.

– Jeg skjønner at banken vil ta avstand fra mannen som saksbehandler for banken. Lognvik fikk ikke informasjon om de store kostnadene han ble påført i forbindelse med transaksjonen slik det kreves av en saksbehandler.

Ingen i DNB undersøkte pantebyttet godt nok, og informerte derfor heller ikke Lognvik om at kostnadene ville spise kraftig av beholdningen hans, og frarådet ham ikke dette, som de burde, sier Tangen.

Derfor avviser DNB at mannen var deres saksbehandler, sier Tangen.

Han mener det er helt uforståelig hvordan DNB kan legitimere ham som sin saksbehandler uten at banken må ta ansvar for handlingene hans.

Les også:24 kunder går til rettssak mot Acta

– Svekker rettssikkerheten. Tangen mener resultatet av dommen svekker norske bankkunders rettssikkerhet.

– Norske banker kan om dommen blir stående, knytte til seg hvem som helst som saksbehandlere, som i praksis kan gjøre hva de vil, uten at det får noen konsekvenser eller medfører ansvar for banken. Slik som dette kan ikke finansbransjen opptre, mener han.

Mannen som skal ha påført gebyrene i ettertid, var internt DNBs eksterne låneagent, men utad var han oppført som saksbehandler i lånetilsagnet.

Dine Penger har bilde av lånetilsagnet der mannen står oppført som saksbehandler, men publiserer det ikke fordi mannen ikke er part i denne saken.

Selv om saken er anket til Høyesterett, er det ikke sikkert Høyesteretts ankeutvalg slipper den inn til behandling. Det er under 15 prosent av ankene som blir tatt inn.

DNB: – Vi tar til etterretning at han anker

DNB kommer med følgene imøtegåelse til at saken ankes, via sin informasjonsdirektør Even Westerveld:

– Saken handler om at Lognvik i 2006 ba om DNBs samtykke til å bytte pant for et lån. Lognvik mener at banken ikke skulle ha samtykket til pantebyttet, men stoppet ham fra å investere i et produkt som DNB ikke hadde noen tilknytning til.

Både tingretten og lagmannsretten kom til at DNB i egenskap av panthaver ikke hadde noen plikt til å gjøre nærmere undersøkelser av produktet, eller fraråde pantebyttet. DNB ble tilkjent fulle saksomkostninger i begge instanser. Hverken tingretten eller lagmannsretten var i tvil om resultatet.

Vi tar til etterretning at Lognvik nå sier han skal anke igjen, skriver Westerveld i en epost.

Les også: Anker avvist Acta-søksmål

Følg oss på Facebook!

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Kunde krevde erstatning for kjempehonorar: DNB frikjent for ansvar

  2. Tiltalt for å ha truet ansatt i skatteetaten: Mann frikjent for trusler mot skatteansatt

  3. Ny rettssak i Oslo tingrett idag: Saksøker Danske Bank for 7 millioner

  4. Betalt innhold

    Beskyldningene hagler mot forretnings­mannen fra Sotra. Nå jages han av kreditorer på tre kontinenter.

  5. Rekordlavt gjennomsnittsbeløp: Bruker kort på stadig lavere beløp