Siv ber om tid til å la boligpakken virke

Så langt er det få tegn til at finansministeres boligtiltak fra førsommeren har stagget boligprisveksten. Onsdag manet hun til tålmodighet, men meglerforbundet tviler på om kredittinnstrammingene får noen effekt.

BER OM TÅLMODIGHET: Finansminister Siv Jensen, her på vei ut av Finansdepartementet i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016.

Eskil Wie Furunes
 • Karl Wig
Publisert:,

– Boligprisene fortsetter å stige, og husholdningenes gjeld vokser fremdeles raskere enn inntektene. Kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeld gjør økonomien sårbar.

Det sa finansminister Siv Jensen da hun gjestet Norges Eiendomsforbunds (NEF) boligkonferanse onsdag.

Dermed gjentar Jensen bekymringsmeldingen som var bakgrunnen for at hun før sommeren la frem den lenge varslede boligpakken.

Den inneholdt blant annet disse kreditt-grepene som skal møte den norske boligprisgaloppen:

 • Avdragstvang: Hundre prosent avdragsfrihet er avskaffet, og man må nå betale minimum 2,5 prosent av lånet årlig ved belåning over 70 prosent.
 • Maksgrense for EK-unntak: Bankene kan nå kun innvilge lån til lånetakere som stiller under 15 prosent egenkapital for ett av 10 lån.

I tiden etterpå har boligprisene svinget unormalt mye fra måned til måned. I tillegg er de lokale variasjonene store: Boligprisgalloppen fortsetter med tosifret årsvekst i Oslo, mens Stavanger har falt ytterligere.

Så har noen av grepene fungert? Kan de fungere?

Les også

Utlånsundersøkelsen: Bankene venter strammer kredittpraksis

Jensen: Kommer til å ta tid

– Jeg er usikker på effekten av kredittinnstrammingen, kommentere administrerende direktør Carl O. Geving i NEF under onsdagens konferanse.

– De viktigste tiltakene ligger selvsagt på tilbudssiden, kvitterte Jensen under sitt innlegg, og manet til tålmodighet:

– Det kommer til å ta tid før tiltakene på tilbudssiden får full virkning.

Imens fortsetter presset mot regjeringen om å utvide sin boligtiltaks-liste.

Fra leder Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda fikk Jensen klare oppfordringer om å innføre boligskatt – slik Scheel-utvalget også foreslå i fjor.

– Det er nesten umulig å finne en økonom som mener det ikke er lurt å skatte eiendom, sa Gerhardsen.

– OECD foreslår at vi enten må innføre boligskatt, øke skatten på leieinntekter eller senke rentefradraget. Det samme mener IMF, poengterte hun.

Les også

Øker BSU fra 200.000 til 300.000

– Ikke på regjeringens meny

Men det vil ikke Jensen.

– Boligskatt står ikke høyt på regjeringens meny, fastslo hun og viste til at regjeringen står ved tiltakene i boligpakken.

Og i tiltakspakken er det altså grep for raskere og billigere boligbygging som monner mest, ifølge Jensen. Selv mener hun regjeringen har kommet godt igang med dette arbeidet.

– Vi lempet for eksempel på kravet i byggteknisk forskrift, sa Jensen.

– Samtidig ønsker vi å gjennomgå alle krav til nye bygg for å vurdere kostnader opp til nytte. Det er for mange regler som påtvinges norske boligbyggere.

Jensen sier de vil prioritere å få redusert byggekostnadene ytterligere i TEK 17.

– Vi lemper på dagens byggtekniske krav uten å lempe på kravene til sikkerhet eller rømningsveier. Poenget er å ha et regelverk som sikrer at boligbygging ikke blir mer kostbart enn strengt nødvendig.

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
 2. Boligmarkedet
 3. Statsbudsjettet
 4. Siv Jensen
 5. Fremskrittspartiet (Frp)
 6. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Jensens boligpakke får dommen fra Finanstilsynet om én måned

 2. Ap-Raymond og Frp-Siv i boligtoppmøte

 3. Siv Jensen om boligprisutviklingen: – Ikke bærekraftig

 4. Annonsørinnhold

 5. – Boligpris-medisin kan virke som gift

 6. Her er partienes bolig-grep