Frykter tusenvis av jobber kan ryke i byggenæringen

Boligtopp Per Jæger slår alarm: Mindre boligbygging vil ramme sysselsettingen i næringen dramatisk de neste årene. Men det er voldsomme sprik i anslagene til ekspertene. 

VENTER BYGGEFALL: Boligprodusentenes Forening frykter det vil bygges langt færre boliger enn behovet tilsier de kommende årene.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
 • Sophie Lorch-Falch
 • David Bach
Publisert:

I takt med bråbrems i prisveksten for boliger, falt også nyboligsalget kraftig utover fjoråret.

Nordmenn kjøpte halvparten så mange nye leiligheter i november, som i november 2016.

Salgssvikten i fjor kan bli kritisk for enkelte nyboligprosjekter. Utbyggere må nemlig selge 60 til 70 prosent av leilighetene i et bygg for å få klarsignal av banken til å sette spaden i jorden.

Skarp nedgang

Med salgstakten som har vært de siste månedene, tror administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentens forening at det vil bygges 10.000 færre boliger årlig de neste årene, sammenlignet med 2017, da det ble igangsatt 37.000 boliger.

– Vi må forvente at hvis salget forholder seg slik vi har sett fra april og ut året i salget, vil det føre til veldig mye lavere salgstall for 2017 enn i 2016, og det vil gi utslag i at vi bygger langt færre boliger. Det vil få konsekvenser for hvor mange mennesker som jobber med å bygge boliger, sier han til E24.

– Hvor mange jobber kan forsvinne hvis salgssvikten vedvarer?

– Hvis vi går ned med 10.000 boliger og det er cirka fire årsverk per bolig, så snakker vi her om 40.000 årsverk, sier Jæger, som anslår det tar et par år før effekten fra 2017-salget når ut i markedet.

Les også

Fortsatt kraftig fall i nyboligsalget

Norges Eiendomsmeglerforening-direktør Carl O. Geving mener også sysselsettingen vil falle.

– Igangsettelsenivået har vedvart utover 2017 fordi det ble solgt mange nyboliger i 2016. Salget har falt voldsomt, og det vil åpenbart ha en effekt. Jeg tror det vil komme få nye prosjekter, og så vil jeg basert på erfaring anta at en del prosjekter blir utsatt i tid. Dette vil i sum påvirke sysselsettingen i bransjen, sier han til E24.

Venter mykere boligfall

Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror ikke at nedkjølingen av boligmarkedet vil gi seg utslag i 10.000 færre boliger i år.

– Alt er mulig, men det virker lite sannsynlig sånn ting ser ut nå, sier Macic til E24.

– Vi venter ikke at fallet i salget av nye boliger de siste åtte månedene vil slå ut i en så sterk nedgang i igangsettingstillatelser i 2018 som 10.000 boliger, men vi tror vi kan få nedgang på opptil 5.000 til 6.000 boliger, sier hun.

Hun forteller at en nedgang i 2018 på 10.000 i igangsettingstillatelser fra 2017-nivå vil bety en nedgang i boliginvesteringene på cirka 10 milliarder kroner. Dette vil falle ytterligere med 15 milliarder kroner i 2019, fordi nedgangen kommer for leiligheter, som tar rundt to til to og et halvt år å produsere.

Det vil utgjøre et behov for cirka 3.500 færre sysselsatte i utførende del av byggenæringen i 2018, forutsatt at produktiviteten er uendret. Totalt for hele byggenæringen vil det kunne bety 10.000 tapte arbeidsplasser i år, og ytterligere 15.000 i 2019.

Ser flere konkurser

Seniorøkonom Mari O. Mamre i NyAnalyse anslår at igangsettingen vil falle til 31.000 boliger ved utgangen av 2018.

Seniorøkonom Mari O. Mamre i NyAnalyse.

Foto: NyAnalyse

– Vi venter at boligbyggingen vil bremse mer opp i 2019 og 2020 på grunn av store tidsetterslep i boligmarkedet. Det vil bidra til at markedet tar seg mer opp, sier hun til E24.

Hun har ikke gode tall for hvor mye sysselsettingen kan falle innen bygg og anlegg.

– Dette er blant bransjene som svinger mest – det er et betydelig antall konkurser i nedgangsfaser og mange som kommer til under oppgangsfaser. Byggindustrien publiserer løpende konkursstatistikk. Antall konkurser svinger fra uke til uke, men har tatt seg noe opp allerede, sier hun.

Da nyboligsalget i Rogaland ble halvert i 2014, steg ledigheten i bygg- og anlegg påfølgende år.

Fra første halvdel av 2015 til første halvdel av 2016 ble ledigheten nær doblet i bransjen, og ble toppet med 2.408 registrerte arbeidsledige i februar 2016. I bygg- og anleggsbransjen hadde det da blitt 1.175 flere ledige personer i løpet av ett år, ifølge NAV Rogaland.

– Nå kommer effekten

Bygge- og anleggsnæringen utgjør 14,5 prosent av veksten i norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalprodukt, og utgjør en omsetning på 525 milliarder.

Tallene inkluderer hele bygg- og anleggsnæringen. Under halvparten av omsetningen kommer fra oppføring av bygg.

Boliginvesteringene utgjorde om lag 7,5 prosent av verdiskapningen i Norge på fastlandet i 2017, målt ved bruttonasjonalprodukt.

Les også

Obos-prisene falt 3,9 prosent i desember

Finansdepartementet har lagt til grunn igangsettelse av 39.000 boliger i statsbudsjettet for 2018. Flere økonomer mener regjeringens anslag er i overkant optimistisk.

Jæger mener myndighetene ikke får gjort stort for å motvirke fallet i boligbyggingen i 2018.

– Nå kommer den effekten, fordi vi har hatt åtte måneder med dårlig salg. Effekten kommer, og det er ikke noe å motvirke den med. Spørsmålet er hvor langt vi skal ned, før det flater ut og kommer opp igjen, sier han.

NB: I en tidligere versjon av saken, opererte NyAnalyse med et anslag på 27.000 igangsatte boliger for 2018. Mamre opplyser i en e-post at NyAnalyse tok utgangspunkt i tall frem til november, og ved å legge til desember 2017 med 4.000 igangsettelser, blir prognosen oppjustert til 31.000 boliger, en nedgang på 6.000 boliger fra 2017.

Les også

Tre grunner til at boligprisene vil fortsette å falle i 2018

Les også

Siv vil ikke lempe på boliggrep

Les også

2017: En boligodyssé

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Bolig
 3. Eiendom Norge
 4. Norges Eiendomsmeglerforbund
 5. Oslo
 6. Eiendom

Flere artikler

 1. Nyboligsalget opp for første gang på 11 måneder

 2. – Kan få sterkeste boligtilbud siden 1981

 3. Nyboligsalg og igangsetting forsiktig opp i mars

 4. Nyboligsalget fortsetter å skuffe

 5. Kraftig coronasmell for nyboliger