Finanstilsynet avviser protester fra Oslo Creditservice og opprettholder inkasso-nekt

Myndighetene mer enn antyder at inkassoselskapet har jukset med klagetall. Den endelige avgjørelsen om selskapets fremtid ligger nå hos Justisdepartementet.

– PÅFALLENDE: Finanstilsynets seksjonssjef for inkasso Anne-Kari Tuv har liten tiltro til Oslo Creditservice sitt nedjusterte klageantall. Nå har de oversendt saken til Justisdepartementet.
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

I et ferskt vedtak avfeier Finanstilsynet samtlige innsigelser Oslo Creditservice har kommet med etter at tilsynet i høst varslet inndragning av inkassobevillingen.

– Vi mener denne saken er så alvorlig at det er utilrådelig at foretaket driver videre, sier seksjonssjef Anne-Kari Tuv ved Finanstilsynets Seksjon for eiendomsmegling og inkasso til E24.

Det var i fjor høst at E24 skrev at Finanstilsynet vil frata Oslo Creditservice retten til å kreve inn penger.

Vedtaket om tilbakekalling av inkassokonsesjon ble fattet 19. november, etter at tilsynet fikk nyss i «ekstraordinært mange innsigelser» fra skyldnere, og mente å ha avdekket «grove lovbrudd».

Oslo Creditservice var raske med å klage på vedtaket, og først nå foreligger Finanstilsynets endelige konklusjon. I vedtaket datert 12. januar gjennomgår tilsynet Oslo Creditservice sine protester, som alle avfeies.

Les også

Oslo Creditservice ble varslet om inkassolovbrudd for to år siden

Rikker seg ikke

«Finanstilsynet kan ikke se at det fremkommer opplysninger i klagen som endrer Finanstilsynets faktiske og rettslige vurderinger», står det å lese.

Dermed nekter tilsynet å rikke seg i beslutningen om at Oslo Creditservice skal fratas inkassobevillingen.

Tilsynet ser seg nå ferdig med saken og har overlevert den til Justisdepartementet, som har det endelige ordet.

– Det blir opp til dem om de vil opprettholde vårt vedtak, sier Tuv.

Les også

Finanstilsynet vil ta fra Oslo Creditservice tillatelsen til å kreve inn penger

Anklager tilsynet for alvorlige feil

Finanstilsynet mener Oslo Creditservice blant annet har krevd inn ulovlig moms og forsømt sin plikt til å undersøke at inkassokravene har hold i seg – en forsømmelse som ifølge Finanstilsynet tydeliggjøres av en tykk klagebunke fra angivelige skyldnere.

Tilsynet antyder også at selskapet har jukset med disse klagetallene underveis i prosessen.

Oslo Creditservice anklager på sin side Finanstilsynet for «alvorlig saksbehandlingsfeil» og «forskjellsbehandling», og hevder tilsynet legger til grunn et helt feil antall omtvistede krav, og nekter for at moms-innkrevingen bryter loven, ifølge vedtaket.

(Saken fortsetter under bildet)

85 PROSENT BORTE: Fra første gang Finanstilsynet ba om rapport fra Oslo Creditservice til siste gang, har antallet klager selskapet oppgir å ha fått inn falt fra 12.000 til 1.700.

12.000 krympet til 1.700

Da tilsynet spurte Oslo Creditservice om hvor mange innsigelser de hadde på sine inkassosaker, fikk de i fjor vår først opplyst et antall på 12.005.

Men etter at tilsynet fattet det første vedtaket om inkasso-stans i november, kom Oslo Creditservice med en stor korrigering: Det høye klageantallet skyldes en feilrapportering, og det riktige klagetallet er kun 1.698, hevdet selskapet.

Det tallet tror ikke Finanstilsynet noe på. I vedtaket skriver tilsynet at kun det første rapporterte tallet på 12.005 innsigelser «gir et dekkende bilde av innsigelsenes omfang» og at de «nye og vesentlig lavere rapporterte tallene [ ...] ikke kan legges til grunn».

Les også

Finanstilsynet vil ta fra Oslo Creditservice tillatelsen til å kreve inn penger

– Påfallende

Videre kaller tilsynet det «påfallende» at Oslo Creditservice hverken uoppfordret eller på forespørsel klarte å fremlegge materiale som kunne dokumentere det store spriket, som medfører at 85,5 prosent av inkasso-klagene fordufter fra den opprinnelige statistikken.

Finanstilsynets inkasso-tilsynssjef bekrefter overfor E24 at de sår tvil om det nedjusterte tallet:

– Ja, det stemmer. Hovedforholdet i denne saken er selskapet håndtering av det høye antall innsigelser på kravene selskapet driver inn. Vi mener de har hatt et større antall innsigelser enn de selv mener de har hatt, sier Tuv.

– Dere synes det er påfallende at de ikke kan dokumentere påstander om lavere innsigelsesantall?

– Ja, uten at jeg har lyst til å utdype det noe mer her.

Vil ikke kommentere

Senioradvokat Anne Christine Wettre i Advokatfirma Ræder DA representerer Oslo Creditservice, og var også den som sendte selskapets innsigelser på Finanstilsynets første vedtak. Hun er ordknapp når E24 ringer.

– Vi ønsker ikke å uttale oss før saken er ferdigbehandlet i Justisdepartementet.

– Hvorfor har ikke Oslo Creditservice redegjort for nedjusteringen av klageantallet?

– Det har vært redegjort for det.

– Men tilsynet kaller det «påfallende» at forklaringen om det skyldes en rapporteringsfeil ikke kunne dokumenteres nærmere?

– Som sagt ønsker vi ikke å uttale oss mer nå før saken er ferdigbehandlet, avslutter advokaten.

Oslo Creditservice har i flere år blitt beskyldt for feilaktig innkreving av regninger.

Forbrukerrådet har lenge hevdet at selskapet bevisst bidrar til å lure folk til å betale regninger fra det de har referert til som svindelselskaper. Klager til Forbrukerrådet som involverte pornoselskaper som brukte Oslo Creditservice som inkassobyrå, preget klagebunken der i både 2012 og 2013, ifølge Forbrukerrådet.

Les også

Oslo Creditservice ble varslet om inkassolovbrudd for to år siden

Les også

Finanstilsynet vil ta fra Oslo Creditservice tillatelsen til å kreve inn penger

Les også

Forbrukerombudet vil vurdere forbud mot telefonsalg

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. «Steng Oslo Creditservice» hyller Finanstilsynet: – Skal være «game over»

  2. Beordrer inkasso-stans for pornokrav-selskap

  3. – De forsøker å rømme unna Finanstilsynet

  4. Finanstilsynet mistenker inkassoselskap for systematisk porno-bedrageri

  5. Vedtar inkasso-stans for nytt pornokrav-selskap