Ingen utslag tross renteheving: Etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal

Etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån var også lite endret, går det frem av Norges Banks utlånsundersøkelse.

  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

Husholdningenes etterspørsel etter boliglån var om lag uendret i fjerde kvartal – kun marginalt høyere enn i tredje kvartal – viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2018.

Etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån var også lite endret.

I tredje kvartal ventet bankene at etterspørselen etter fastrentelån ville øke litt i fjerde kvartal.

Bakteppet er Norges Banks første renteheving på syv år. 20. september ble styringsrenten hevet til 0,75 prosent. Bare dager senere fulgte flere storbanker etter og satte opp boliglånsrenten, etter en lang periode med historisk lave boliglånsrenter.

Både i andre og tredje kvartal i fjor økte etterspørselen etter fastrentelån.

Les også: (+) Dette koster det å binde rente

– Boligprisene stabile

Senioranalytiker Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets ventet ingen særlige endringer i låneetterspørselen i de tre månendene vi har bak oss.

– For det første er det en sammenheng mellom endringen i boligprisene og endringene i låneetterspørselen. Og her har altså boligprisene holdt seg rimelig stabile i de tre månedene vi har bak oss, skriver Gonsholt Hov i meglerhusets morgenrapport.

Les også

DNB setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng

– Vi kan også ta med at bankene i sist runde rapporterte om rimelig uendret låneetterspørsel, og at de heller ikke ventet særlige endringer for fjerde kvartal. Skulle bankene ha noe nytt å melde, må det i så fall være om den forventede lånetterspørselen videre fremover. Men med fortsatt god aktivitet i boligmarkedet er det grunn til å tro at låneetterspørselen har holdt seg oppe, skriver han.

Av utlånsundersøkelsen for fjerde kvartal går det frem at bankene venter om lag uendret låneetterspørsel fra husholdningene i første kvartal 2019.

Venter mindre endringer i utlånsrentene

I fjorårets fjerde kvartal var det ingen vesentlige endringer i enkeltfaktorene som påvirker kredittpraksisen. Lånebetingelsene var også tilnærmet uendret.

Bankene venter heller ingen vesentlige endringer i første kvartal.

Utlånsrentene og finansieringskostnadene økte i fjerde kvartal, noe som var ventet.

Bankene rapporterte om noe sterkere konkurranse og et svakt fall i utlånsmarginene på lån til husholdninger.

Bankene venter at både Norges Banks styringsrente og finansieringskostnadene øker noe i første kvartal, men venter kun mindre endringer i utlånsrentene til husholdningene.

Etterspørselen etter lån fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret i fjerde kvartal, og det ventes ingen endringer i første kvartal 2019.

Undersøkelse blant storbankene

Norges Banks utlånsundersøkelse bidrar til å belyse endringer i etterspørselen og tilbudet av kreditt, for husholdninger og bedrifter.

I tillegg spørres det om endringer i bankenes lånebetingelser overfor husholdninger og bedrifter.

Bankene bedt om å vurdere siste kvartal sammenlignet med foregående kvartal. De blir også bedt om å vurdere forventet utvikling neste kvartal sammenlignet med siste.

De ti største bankene i det norske markedet deltar i undersøkelsen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Privatøkonomi
  2. Bolig

Flere artikler

  1. Etterspørsel etter boliglån økte i andre kvartal

  2. Bankene venter økt etterspørsel etter fastrentelån før rentehopp

  3. Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, lavere marginer

  4. Litt mindre trykk på boliglån i norske banker

  5. Bankene melder om økt boliglånsetterspørsel og høyere marginer