Regjeringen vil verne boligeierne

Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) er innstilte på å gjennomføre mange av hovedlinjene til Scheel-utvalget. Men de vil ikke la huseierne ta regningen.

SKATT TIL BESVÆR: Finansminister Siv Jensen setter pris på skattelettene i Scheel-utvalget rapport som hun fikk i går.

Vidar Ruud
 • Bjørn Haugan
 • Eirik Mosveen
 • Lars Joakim Skarvøy
 • Pål Ertzaas
 • Jonas Tjersland
Publisert:,

Solberg lover bred behandling og lytter nøye til blant annet Ap som tar til orde for at det må rigges til et bredt skatteforlik.

- Rapporten skal nå sendes på høring og regjeringen vil deretter ta stilling til forslagene samlet. For oss er det viktig med et skattesystem som sikrer arbeid og velferd, og som ruster Norge for fremtiden, sier hun.

Vil svi

Selv om utvalget ikke foreslår statlig eiendomsskatt, vil oppjusteringene av skatteverdiene av de norske boligene svi.

Der er statsministeren skeptisk:

- Utvalget gjør endringer som regjeringspartiene og de fleste andre partiene har vært uenig i når de legger opp til at boligeierne skal betale for store deler av lettelsene næringslivet får.

Finansminister Siv Jensen (Frp) går enda lenger i å avvise at huseierne må ta en så stor regning:

- Vi vil ikke jobbe for det.

Les også

Slik vil nytt skattesystem ramme din økonomi

Etappe for etappe

Her er en guide gjennom Scheelutvalgets tidvis vanskelige irrganger, med åtte av de viktigste forslagene:

1. Start: For å få en selskapsskatt på nivå med konkurrentland reduseres selskapsskatten fra 27 til 20 prosent. Det gir 17,5 milliarder kroner i netto skattelette, som ender med 13,5 milliarder etter andre justeringer.

Etappe 2: Scheel-utvalget (SU) fastslår at personbeskatningen bør følge etter, for å hindre omfattende og uønsket skattetilpasning: Skatt på personinntekt senkes også fra 27 prosent til 20 prosent. Det gir en voldsom skattelette til folk flest: Det såkalte netto provenytapet over statsbudsjettet anslås til 75,8 milliarder kroner.

Samlet 89,3 milliarder kroner i skattelette: En skatterevolusjon.

Etappe 3: Den enorme skatteletten må hentes inn igjen.

I personskatten gjøres det i hovedsak ved at det innføres en ny og progressiv skatt på personinntekt i kombinasjon med at toppskatten fjernes.

Les også

Slik vil Scheel-utvalget endre skatten din

De som tjener mellom 140000 og 205000 vil få tre prosent skatt og seks prosent med inntekt mellom 206000 og 544800 kroner. Satsen vil være 15 prosent mellom 544800 og 885600 kroner og 18 prosent for inntekter over det.

Det vil sende 63,3 milliarder kroner tilbake i statskassen.

Etappe 4: En rekke fradrag og særordninger fjernes, som vil gi 7,8 milliarder kroner i økte skatteinntekter til staten. De som rammes er de som har:

 • Boligsparing for ungdom (1,17 milliarder)
 • Skatteklasse 2 (200 millioner) sjømanns- og fiskerfradraget (400 mill)
 • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner (490 mill)
 • Fagforeningskontingent (910 mill)
 • Fradrag for reise og reise til hjemmet for pendlere (1,3 mrd.)
 • Fradrag for merutgifter kost- og losji, pendlere (660 mill)
 • Foreldrefradrag (1,7 mrd.)
 • Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark (790 mill). Totalt gir endringen i personbeskatningen og fradragene en lette på 4,7 milliarder kroner.
Les også

- Dette er en festdag for alle boligeiere

Etappe 5: Bolig. Det innføres ikke statlig eiendomsskatt, men 80 prosent av boligens antatte markedsverdi skal inngå i formues-beregningene, opp fra dagens makssats på 30 prosent. Men bunnfradraget økes til 2.1 mill. kroner. Samtidig skal kun 80 prosent av gjelden din trekkes fra i de samme beregningene. I dag kan du trekke fra hele gjelden. Konsekvensene er reduserte gjeldsfradrag på flere titusen kroner (Se egen tabell).

De som leier ut vil tape: Inntekter fra utleie av egen bolig skal skattlegges med 20 prosent. Scheel foreslår å fjerne dokumentavgiften på 2,5 prosent.

Etappe 6: Momssatsen på 25 prosent beholdes, men mange varer og tjenester som har hatt lavere moms, får 15 prosent moms, blant annet bøker og kultur. Samlet skatteinngang 5,7 milliarder kroner.

Etappe 7: Selskapsskatten reduseres, men eierne skal betale 41 prosent skatt på utdelte aksjeutbytter og realiserte aksjegevinster. Og lån til eiere skal beskattes som utbytte. Skatteinntektene øker med 8 milliarder kroner.

Etappe 8: Formuesskatten beholdes ogScheel foreslår at den beholdes på en prosent, altså noe høyere (tre milliarder) enn statsbudsjettkompromisset. Bunnfradraget i formuesskatten foreslås øket fra 1,2 millioner kroner til 2 130000 kroner.

Saken fortsetter under tabellene:

Her er noen av taperne og vinnerne etter de åtte etappene:

Tapere

De som sitter med et nedbetalt hus i høy prisklasse vil få høyere formuesskatt. For enslige kan formuesskatten starte allerede ved boligverdi på 2,7 millioner, for par på rundt det dobbelte.

De som i tillegg har hytte eller hytter vil få enda høyere formuesskatt, fordi den nye og høyere ligningsverdien av hyttene legges på toppen av formuen, mens personens bunnfradrag allerede er trukket fra.

Boligeiere med utleiedel fordi utvalget vil innføre skatt på leieinntektene.

Personer med høy gjeld fordi verdien av rentefradraget kuttes fra 27 til 20 prosent. Med fem prosent rente og tre millioner i lån vil fradraget bety 10000 kroner mindre.

Mange som i dag har spesielle fradrag fordi spesialfradragene foreslås fjernet: Foreldre med utgifter til barnehage, pendlere, sjømenn, fiskere, fagforeningsmedlemmer, BSU-sparer og folk i Nord-Troms og Finnmark

Vinnere

Folk som ikke har spesielle fradrag, fordi deres skattebyrde reduseres relativt sett sammenlignet med skatten til de som har diverse fradrag.

Ifølge utvalgets tabeller vil folk med inntekter mellom 150000 og 450000 i gjennomsnitt få lavere skatt.

Personer som har penger i bankinnskudd og aksjer vil tjene dobbelt: De slipper unna med 20 prosent skatt på avkastningen, mot 27 i dag. I tillegg vil skatteverdien av formuen settes ned til 80 prosent, som medfører lavere formuesskatt.

Les også:

Åpner for å beholde formuesskattenSier nei takk til 10 millioner: – Vi bør ikke konkurrere om å ha lavest selskapsskattAp ønsker bredt skatteforlikVarsler dyrere lån som følge Scheel-forslagFrykter færre kinoer og dyrere kinobilletter

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Kilder til VG: Vil kutte rentefradraget

 2. Slik vil Scheel-utvalget endre skatten din

 3. Dreyer: – Mange enkeltskjebner vil bli voldsomt rammet

 4. Annonsørinnhold

 5. NHO-sjefen snur om formuesskatt

 6. – Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå