Så mange Oslo-boliger må bygges for å løse boligmangelen

Byggehastigheten må minst dobles dersom byrådet i Oslo skal lykkes i å innfri boligambisjonen.

STORSTILT BOLIGBYGGING RUNDT KNUTEPUNKTER: Boligbebyggelse øst og nord i Oslo, Grünerløkka, Torshov, Sandaker og Grefsen. Her skal det bygges tusenvis av boliger de neste 15 årene, hvis byrådet får det som de vil.
Publisert: Publisert:

– Oslo er det nasjonale problemet når det gjelder å få i gang boligbygging, sier leder i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, til E24.

De siste 15 årene er det blitt bygget halvparten så mange boliger som skal til for å mette befolkningsveksten i Oslo, anslår bransjeorganisasjonene.

– Boligproduksjonen har gått for halv maskin så lenge at tilbudet ikke er i nærheten av å mette etterspørselen, fastslår administrerende direktør i Nef, Carl Geving.

Boligprodusentenes forening anslår at man må klare å bygge 6.000-7.000 boliger i året for å mette etterspørselen etter nyboliger i Oslo. I fjor ble det regulert 5.600 boliger, hvorav 1.500 var studentboliger.

Altså ble 4.100 boliger regulert til vanlige folk.

Les også

Folkeaksjon mot Oslo-politikernes høyhus-sjokk

Må bygge det dobbelte av dagens nivå

– I 2019 blir vi 700.000 innbyggere, og i 2031 blir vi 800.000. Det Raymond Johansen og byrådet klarer å gjøre fremover vil være det man bygger de neste årene, sier Jæger.

Det ti måneder gamle rødgrønne byrådet i Oslo har en stor oppgave foran seg med et etterslep på minst 20.000 boliger i Oslo i forhold til befolkningsveksten. Hvis etterslepet skal tettes, må det bygges heftig de neste årene, mener bransjeaktørene.

– Jeg tipper Oslo i en lang periode må regulere det dobbelte av behovet, altså burde man økt byggehastigheten til 12.000-14.000 boliger, sier Jæger.

Problemet til utbyggerne er at det er en mangel på ferdigregulerte tomter. De står nemlig klare med spaden.

– Det som er viktig er at bystyret gir klar beskjed til Plan- og bygningsetaten. Det må gis klare instrukser om at større byggeprosjekter og de må prioritere å få opp volumet på nye boliger som skal prioriteres, sier Jæger.

Han roser byrådet for å ha satt ned boligvekstutvalget. Byrådet fikk første innstilling i juni.

– Man må ta helt andre grep for å få regulert nok tomter. Men klarer Johansen å iverksette de første tiltakene?

Les også

Høyre refser kommunenes boligbygging: – Vi kan ikke lage en storbyregion med landsbytiltak

Lover raskere utvikling

Byrådet har satt ned et boligvekstutvalg som skal gi råd om hvordan man kan skape fortgang i boligbyggingen.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), forteller byrådet er i gang med flere tiltak som ikke er store isolert sett, men som skal bidra til raskere utvikling.

- Når prisveksten i Oslo er så høy som nå, så skyldes det at etterspørselen er større enn tilbudet. Det har blitt bygget alt for få boliger i Oslo over mange år. Vi står på for å øke takten på reguleringer, men vi har også arvet et formidabelt etterslep fra 20 år med borgerlig styre. Det tar tid å snu den utviklingen.

- Boligvekstutvalget vi har satt ned kom før sommeren med sine første forslag for å fjerne unødige hindringer for økt boligbygging. Vi er nå igang med å vurdere hvilke av disse vi selv kan sette iverk, og hva som eventuelt krever politisk behandling gjennom bystyret.

- Vi skal gjøre det vi kan, men vi styrer ikke alle virkemidlene. Økt tilflytning og det lave rentenivået har vi liten kontroll med.

- Det er en rekke faktorer for å øke boligbyggingen dere ikke rår over. Hvordan kan dere ha lovt å bygge vesentlig flere boliger, når dere er like avhengig som forrige byråd av Plan- og bygningsetaten, statlige prosesser og lovgivning?

- Vi er tydelige på at vi vil øke boligbyggingen i Oslo, og det er én av de viktigste prioriteringen til byrådet er innen byutvikling. Vi ligger på et godt nivå i år på antallet nye reguleringer i forhold til hva som har vært vanlig de siste årene.

- Igangsettingen de siste tolv månedene er 2 prosent opp, fra forrige tolvmånedersperiode. Det er vel ikke mye?

- Det er en økning, men jeg snakker om hva vi har regulert hittil i år. Når det gjelder igangsetting er vi avhengig av utbyggere. Utbyggere må selge 60 prosent av boligene før de starter utbygging. Det er bra fordi det reduserer faren for en boligboble. Salget har gått opp det siste året, noe som gir et signal om at igangsettingen er inne i en god trend. Det er et samspill, sier Marcussen.

Byrådet har ikke satt et mål for hvor mange boliger som skal bygges årlig på sikt.

- Det er avhengig av markedet, og vi har sagt vi skal øke takten i boligbygging. Det gjør vi. Vi kan bidra til at nye områder modnes ved å bygge ut kollektivtrafikk og for eksempel skoler, barnehager og parker. Men det er private som bygger ut, og vi er avhengig av markedet, samt andre aktører. Derfor har vi ikke satt noe mål, sier Marcussen.

Les også

Oslo-satsingen på boliger kan forsinkes av nabokrangel

«Prøveselger» tomter

For å klargjøre tomter til boligutbyggere raskt, er ett av byrådets klare satsingsområder såkalt prøvesalg av tomter. Det vil si at kommunen selger tomter til utbygger. I neste omgang forsøker utbygger å selge leiligheter. Hvis ikke tilstrekkelig mange leiligheter blir solgt, kan utbygger selge tomten tilbake til kommunen.

Et annet satsingsområde er «strategiske kjøp av tomter», der kommunen tidlig kjøper opp tomter i utviklingsområder for å få raskere utvikling av områder.

- Vi jobber med en ny eiendomsstrategi for Oslo kommune. Vi kjøper stadig tomter, og er avhengig av det for kommunale formål som skoler og barnehager. Å bruke det som en aktiv del av byutviklingen er noe vi vil gjøre mer av. Dette er noe vi har jobbet kontinuerlig med siden vi kom i byråd, sier Marcussen, som ikke kan si noe nærmere om antall tomter som er blitt kjøpt.

BYRÅDET: Fra venstre: Byrådsleder Raymond Johansen (AP), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl (AP), byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (AP) og byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (AP).

Ønskelisten fra bransjen

Innen 2040 vil Oslos befolkning vokste til 850.000 mennesker, anslår SSB, med stor grad av usikkerhet. Men nivået boligbyggingen i Oslo ligger på, klarer ikke politikerne å regulere nok tomter til boligutbyggere.

Interesseorganisasjonene blant utbyggere og meglere har ønskelisten klar til byrådet i Oslo.

** Det må bygges tettere og høyere.

** Prosjekter over 100 leiligheter må prioriteres i Plan- og bygningsetaten.

** Leilighetsnormen må endres.

** Det må innføres strengere fristregimer for saksbehandler.

** Innsigelser må skjæres igjennom.

** Regjeringen må i større grad bidra økonomisk.

Les også

Boligtopp frykter SVs forslag kan trigge en boligkollaps

Les også

Denne grafen kan ikke fortsette slik

Les også

– En leilighet vi så på gikk 900.000 over

Publisert: