- Nordmenn er dårligere betalere enn svenskene

Én av tre nordmenn har i perioder mistet kontroll over egen økonomi, viser undersøkelse.

HØYT FORBRUK: Bluestep mener det er større aksept for å være «sen betaler» i Norge enn i Sverige.

Colourbox
Publisert:,

Til tross for lav arbeidsledighet, lavt rentenivå og en velfungerende norsk økonomi havner flere og flere mennesker i økonomiske vanskeligheter.

I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Bluestep svarer én av tre at de har hatt perioder i livet hvor de har mistet kontrollen over egen økonomi.

Omtrent halvparten svarer at de bekymrer seg månedlig eller oftere over egen evne til å betale regninger.

- Jeg tror det har mye med forbruksmønsteret i dagens samfunn å gjøre. Alle skal være med og ha råd til å gjøre de samme tingene, sier administrerende direktør i Bluestep, Rolf Stub.

Hallgeir Kvadsheim er programleder i Luksusfellen. Han sier han uroer seg over at det stadig er yngre folk som søker om å være med i programmet.

Administrerende direktør i Bluestep, Rolf Stub.

- Og de har stadig høyere gjeld. Denne uken skal vi til en fyr i midten av 20-årene som har en million i forbruksgjeld og ubetalte skattekrav. Han er dessverre langt ifra å være det eneste eksempelet, sier økonomieksperten til Dine Penger.

Dårligere enn svenskene. - De fleste havner ikke i økonomisk knipe fordi de har lav inntekt, men fordi de ikke klarer å justere forbruket sitt til den situasjonen de er i, sier Stub i Bluestep.

- «Alle» vil ha en fin bolig og noen starter oppussingen før man har spart opp pengene. Så tar man opp dyre forbrukslån eller kredittkortgjeld for å komme seg ut av det man tror er en midlertidig knipe. Det blir fort en dårlig spiral, sier Stub.

Han mener også at nordmenn generelt sett er dårligere betalere enn våre naboer i Sverige.

- Det kan virke som om det er mer «akseptabelt» her å være for sen med betalingen over tid, sier han.

Holdningsforskjeller. Kvadsheim i Luksusfellen påpeker at svenskene bruker et annet system for å registrere økonomisk vandel enn betalingsanmerkningene vi har i Norge.

- De har noe som heter kronefogden, og jeg har inntrykk av at svenskene opplever det som mer alvorlig å bli registrert der enn vi opplever det å få betalingsanmerkning.

Hallgeir Kvadsheim. Foto: Bjorn Erik Larsen / Scanpix

Bjørn Erik Larsen

- Tar nordmenn for lett på det?

- Ja, det kan virke sånn. Det kan være at vi nordmenn vet for lite om konsekvensene en betalingsanmerkning gir. Men holdningsforskjellen kan også komme av at vi generelt har veldig god økonomi. Da er det lett å tenke at slike anmerkninger raskt vil prelle av.

- Intens konkurranse om boliglånskundene

Nei fra banken.Ved inngangen til året hadde 237.000 nordmenn betalingsanmerkninger. Den kommer dårlig med når du skal søke boliglån:

- Det minker sjansene dine betydelig, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Brynsrud i DNB til Dine Penger.

- Det er ikke helt umulig å få boliglån hos oss selv om du har en betalingsanmerkning, men det er klart det veier tungt i negativ retning. En betalingsanmerkning indikerer at du mangler evne eller vilje til å gjøre opp for deg, sier Brynsrud.

Rolf Stub opplever at stadig flere nordmenn, fra alle samfunnslag, tar kontakt med dem for å få lån eller for å refinansiere gammel gjeld.

237.000 nordmenn hadde betalingsanmerkninger ved inngangen av året, ifølge Experian. Det er særlig menn mellom 35-49 år si sliter med å betale regningene. Her er 7,5 prosent registrert med betalingsanmerkninger. En betalingsanmerkning, vil som oftest bety nei til lån fra ordinære banker.

Selskapet har eksistert i Norge siden 2010 og tilbyr boliglån til folk som ikke får lån i tradisjonelle banker.

- Vi har ikke noen typisk kunde. Økonomiske kniper kan ramme alle. Det kan være folk som har mange betalingsanmerkninger, folk som har vært gjennom et samlivsbrudd, vært syke eller uten jobb i en periode. Felles for mange er at de har pådratt seg økonomiske forpliktelser som de ikke klarer å betjene, sier Stub.

Advarer unge boligkjøpere mot «egenkapitalfella»

Ifølge Stub settes prisen etter en individuell vurdering. For tiden ligger prisen mellom 6,1 og 11,9 prosent nominell rente. (Åtte prosent effektiv rente for det laveste nivået.) Det er langt over de tradisjonelle bankene som tilbyr boliglån fra rundt 3,5 prosent effektiv rente.

- For våre kunder er ikke de tradisjonelle bankene et alternativ. Det står mellom oss, eller forbrukslån og kredittkortgjeld med enda høyere rente, sier Stub.

- Totalt sett sparer kundene ofte mangfoldig tusen kroner ved å refinansiere og samle gjelden hos oss, mener han.

Unge får 20.000 kroner av foreldrene hvert år

IKKE ATTRAKTIVT: Kommunikasjonsrådgiver Espen Brynsrud i DNB sier boliglånssøkere med betalingsanmerkninger må styre sine forventninger.

Foto: Stig B. Fiksdal

Mislighold. Ifølge Stub er det naturlig nok mer mislighold av gjeld blant deres kunder enn i de tradisjonelle bankene.

- Noen av kundene våre har kommet i uføre fordi de ikke klarer å ha kontroll og derfor ikke betaler regninger i tide. Da trenger de oppfølging og vi starter en dialog med dem og legger opp en plan for at de skal komme på fote igjen.

Han forteller at de har en bonusordning som innebærer at dersom du klarer to år uten mislighold av gjelden, får du ett prosentpoeng lavere rente. Etter ett år til, kuttes den ytterligere med en prosent.

- Det er mange som oppnår det. Det er et godt bevis for at de forstår situasjonen og får hjelp, sier Stub som understreker at mange av kundene kommer i økonomisk uføre som følge av en endring av livssituasjonen. - Det betyr ikke at de alltid vil ha problemer.

En av to kjenner ikke til egen rente for sparing

Om undersøkelsen: Gjennomført av YouGov for BlueStep, landsomfattende undersøkelse med 1009 respondenter fra 25-65 år.

Her kan du lese mer om