Strengere krav til bankene vil gi høyere renter: Du kan få dyrere boliglån til vinteren

Norges Bank varsler uendret rente frem til sommeren. Men du kan få høyere boliglånsrente allerede i mars. – Kunder må venne seg til dyrere lån, sier Erik Johansen i Finans Norge.

DYRERE LÅN: Det siste året har boliglånsrenten til kundene (lilla strek) økt litt, til tross for at bankenes innlånskoststnad (5 års OMF - grønn strek) har gått ned. Det skyldes økte kapitalkrav, sier Finans Norge, som ikke utelukker at marginen må stige ytterligere. Dermed vil rentene på boliglån gå ytterligere opp.
 • Maria Lekve
Publisert:

Rentehopp?Norges Bank valgte å beholde renten på 1,5 prosent på gårsdagens rentem

Men det er stor forskjell på sentralbankrenten og den renten du ender opp med på ditt boliglån.

Nye kapitalkrav gjør at du må forberede deg på fortsatt høye marginer.

DYRERE LÅN:Erik Johansen i Finans Norge påpeker at nye kapitalkrav øker prisen på boliglån.

– Tiden med lave marginer er forbi, sier Erik Johansen i Finans Norge.
LES OGSÅ: Renteøkningen rykker nærmere

Kapitalkrav.Han er klar på at reformene gjør det dyrere å låne penger:

– Vi er midt inne i en fase hvor bankene må bygger opp kapitalkrav. Den nærliggende virkningen av dette er økte boligrenter, sier Johansen.

Han påpeker at Stortinget har vedtatt en innfasingsperiode frem til 1.juni 2016.

– I perioden frem til da er det veldig mye kapital som norske banker skal bygge opp. Når alle banker må bygge mer egenkapital samtidig, gjør det noe med prisene ut til kundene, forklarer Johansen.

LES OGSÅ: Slik kan rentemøtet påvirke lommeboken din

Økt rente.I mars varslet Erik Johansen at kapitalkravene ville kunne føre til en økt rentepå opptil 1 prosentpoeng ut til kundene.

Norges Bank påpekte på gårsdagens pressekonferanse behovet for en motsyklisk kapitalbuffer – altså at bankene trenger å ha enda mer kapital som sikkerhet for de utlånte pengene. Men Norges Bank utsatte rådet til banker til rentemøte i desember.

Summen av motsyklisk og øvrige kapitalkrav vil ifølge Johansen føre til at norske banker om mindre enn tre år kan stå overfor et kapitalkrav på 18 prosent, mot tidligere 8 prosent.

– Vi har allerede observert at marginene på bankene har økt. Det er vanskelig å si om de skal enda mer opp, men det er lite som tyder på at marginene skal ned, sier han.

– Kundene må bli vant med et slikt nivå, sier Johansen, som understreker at konkurransen mellom bankene vil virke inn på hvilket nivå marginene havner på fremover.

Dyrere: Økte rentemarginer til bankene betyr økt boliglånsrente for kundene. 0,25 prosentpoeng opp betyr for eksempel en økt rentekostnad på 3600 kroner i året for de som har to millioner kroner i lån.

LES OGSÅ: Rentefesten nærmer seg slutten

En del vil slite. Også Olav Chen, kapitalforvalter i Storebrand tror nordmenn må belage seg på høyere renter fra vinteren. Men Chen har en litt annen forklaring enn Finans Norge. Han peker på sentralbanken:

– Renten vil øke tidligere enn det som var forespeilet bare for noen måneder tilbake. Min gjetning er at norske husholdninger må belage seg på høyere renter fra mars 2014, sier Olav Chen.

Olav Chen, senior porteføljeforvalter hos Storebrand.

Olav Chen påpeker at mange husholdninger er sårbare for rentehevninger.

Tall viser at en del husholdninger har lånt mer enn fem ganger inntekten, spesielt de yngre og under 40.

– En del norske husholdninger vil slite fra mars 2014 om de ikke har tatt høyde for renteøkninger, sier Chen.

– Kan det motsykliske kapitalkravet gi økte utlånsrenter til kundene?

– Det kan absolutt hende. Men nå tror jeg at bankene har vært såpass i forkant med å heve renten at vi ikke vil se ytterligere rentehevninger før det er på plass.

LES OGSÅ: Så mye bør du spare i pensjon i året

Tror ikke på økte marginer, ennå.Han påpeker at prosessen rundt motsyklisk kapitalkrav er kraftig forsinket.

– Mange banker trodde at det skulle komme høyere kapitalkrav på et tidligere tidspunkt. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvor store kapitalkravene vil bli. Mange banker har nok vært litt i forkant, sier Chen.

Han tror dermed vi ikke vil se en kraftig økning i rentemargin nå.

–Konkurransen mellom banker er såpass sterk at det må komme reelle kapitalkrav før vi ser en betydelig økning i bankenes marginer.

LES OGSÅ: Nå faller gjeldsveksten

FORBEREDT:Ifølge Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea er banken forberedt på økte kapitalkrav.

Forberedt! Nordea sier de er godt forberedt på reguleringene som kommer.

– Vi er godt forberedt på de reguleringene som kommer og har tatt høyde for dette i kapitalmålene våre, sier kommunikasjonssjef Unni Strømstad til Dine Penger.

Også DNB støtter Finans Norge i at det er behov for solide banker:

– Vi er enige i behovet for solide banker, fordi bankene spiller en viktig rolle i økonomien, sier Even Westerveld, som er informasjonsdirektør i DNB

Han vil imidertid ikke diskutere en fremtidig effekt kapitalkravene har på boliglånsrentene.

Even Westerveld påpeker at DNB hele tiden har vært opptatt av at kravene til norske banker må harmoniseres med de øvrige nordiske landene.

Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB.

– En samlet finansnæring er tydelig på at vi mener Norges Banks råd vedrørende motsyklisk kapitalbuffer for bankene bør være offentlig når det første gang skal utformes et slikt råd fra Norges Bank i desember.

– Vi merker oss også at Norges Bank i dag understreker at fastsettelsen av bufferen må sees i lys av øvrige krav til bankene, og at økte kapitalkrav til bankene kan innebære økte kostnader. Dette er vi helt enig i, sier Westerveld.

Følg oss på Facebook!

Fakta: Renter og kapitalkrav

 • Norges Bank setter styringsrenten som er renten på bankenes folioinnskudd i Norges Bank.
 • Den sentrale renten i det norske pengemarkedet er 3-måneders NIBOR-rente som er renten på en 3-måneders plassering i interbankmarkedet. En stor del av bankenes finansiering utenom innskudd fra publikum skjer til denne renten.
 • Styringsrenten påvirker pengemarkedsrenten – som igjen påvirker hvilken utlånsrente bankene kan gi ut til kundene.
 • Finans Norge påpeker at økt kapitalkrav vil øke bankenes finansieringskostnader – som igjen kan øke rentene ut til kundene

Kilde: Norges Bank, Finans Norge, Dine Penger

Følg Dine Penger på Facebook!

Senk renten på egenhånd!

Selv om Norges Bank ikke satte ned rentene nå, kan du senke renten på lånet ditt selv ved å bytte til en billigere bank. Legg inn din nåværende rente i kalkulatoren under, legg inn boligverdi og lånesum og se hva du kan spare. Deretter kan du trykke på knappen og gå rett til tjenesten for å sende søknad om å bytte lån. Enklere blir det ikke!


Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Eiendom

Flere artikler

 1. Skal ha mer kapital i banken: Kan gi deg dyrere lån

 2. Storbanker utelukker ikke nye rentekutt

 3. Dramatisk økning i rentemarginer: Derfor blir boliglånet dyrere

 4. KrF advarer bankene mot å la kundene ta regningen

 5. Investeringsdirektør: – Norske boliglånskunder får amerikansk renteregning