Skatteetaten nedringt av boligeiere

Mange boligeiere som har fått ny ligningsverdi på boligene sine ringer Skatteetatens boligtelefon fordi de frykter økt skatt.

Ligningsverdien på boligen din skal ikke overstige 30 prosent av markedsverdien. Illustrasjon: Elisabeth Johannesen, Dine Penger
Publisert:

Dagbladet melder i dag at Skatteetaten blir nedringt av bekymrede boligeiere som har fått nytt skattekort i posten. Mange frykter økt skatt grunnet ny ligningsverdi på boligen.

Husk! Bare betydning om du betaler formueskatt

Husk at likningsverdien kun har betydning for deg som betaler formueskatt. For eksempel slipper mange unge å betale formuesskatt fordi de har mye gjeld.
Formueskatten er 1,1 prosent av nettoformuen din 31.desember med et bunnfradrag på 700.000 kroner for enslige, og 1,4 millioner kroner for ektepar.
Men for de som ligger an til å måtte betale formuesskatt er det ekstra viktig å sjekke skattekortet. Har du ennå ikke levert opplysninger om boligverdien risikerer du å få feil trekk på skattekortet ditt for 2011.

Maksimalt 30 prosent

De nye reglene for beregning av boligskatt sier at ligningsverdien på vanlige boliger (den du bor i selv) skal være 25 prosent av boligverdien i 2010.
Boligverdien er ikke nødvendigvis det din bolig faktisk er verdt - den såkalte markedsverdien, men altså en verdi skatteetaten beregner blant annet på bakgrunn av dine innraporterte tall.

Kan være for høy

I og med at den beregnede boligverdien og den faktiske markedsverdien kan være forskjellig, risikerer du at boligverdien er høyere enn markedsverdien.
Men myndighetene har beholdt en maksimal grense på ligningsverdien. Den skal ikke være høyere enn 30 prosent av boligens markedsverdi.
Dette innebærer at ligningsverdien normalt skal være 25 prosent av boligverdien, men ikke over 30 prosent av markedsverdien.

Kan klage

Dersom primærboligens (den boligen du selv bor i) ligningsverdi overstiger 30 prosent av dokumentert markedsverdi, har du krav på å få ligningsverdien nedsatt.
For sekundærboliger har du krav på å få nedsatt ligningsverdien dersom den overstiger 60 prosent av dokumentert markedsverdi.

Slik gjør du det

Du klager ved å sende inn dokumentasjon på boligens markedsverdi til Skatteetaten. Dokumentasjonen må være nyere enn datoen for skatteoppgjøret for forrige års likning.
Det betyr at dersom du fikk skatteoppgjøret ditt i juni i år, må dokumentasjonen være nyere enn det. Årsaken er selvsagt at boligverdien endrer seg med stigende (eller synkende) boligpriser.

Med dokumentasjon mener skatteetaten:

*

takst som er gitt av kvalifisert takstmann (du får ikke fradrag for honorar til takstmann)

*

verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet

*

observerbar markedsverdi (det den aktuelle boligen eller en helt lik bolig i samme område er solgt for)

Send inn med selvangivelsen

Du kan sende dokumentasjonen ved levering av selvangivelsen eller senest innen klagefristen for ligningen. For skatteoppgjør i juni neste år, er klagefristen normalt i august.

Flere frister for å levere boligtall

Skatteetaten satte den første fristen til 15. oktober i år for å sende inn opplysninger om boligstørrelsen din. Men det fikk kun betydning for skattekortet ditt om du ikke leverte da.

1. februar

Fristen for å få boligverdien inn i den forhåndsutfylte selvangivelsen er 1. februar, mens siste frist for å gi opplysningene er 30. april, når du skal levere selvangivelsen.
- Dersom du ikke har rapportert inn boligopplysningene innen 1. februar neste år, vil det ikke være oppført noen likningsverdi på selvangivelsen, sa Eva Karin Dahle Rabben, kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, til Dine Penger i oktober.

Siste frist: Selvangivelsen

Da må du huske å rapportere inn dette selv når du leverer selvangivelsen neste år. Hvis ikke blir ligningsverdien fastsatt av Skatteetaten ved skjønn.

Les alt om boligskatten her

Ny ligningsverdi på boliger

I begynnelsen av september fikk boligeiere tilsendt et brev og et skjema fra Skatteetaten hvor de ble bedt om å innrapportere opplysninger om boligen sin.
Bakgrunnen for dette er at det er innført en ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger fra og med inntektsåret 2010.
De som valgte å rapportere innen fristen i oktober, skal ha fått inn den nye ligningsverdien på bolig med i grunnlaget for neste års skattekort.
Har du ikke levert opplysninger om boligstørrelsen?
Du kan levere elektronisk eller på SMS. Du kan også levere opplysningene på papir.

Les hvordan her

.

Flere tusen kroner i økt skatt

Det er særlig enslige med verdifulle eiendommer som risikerer økt boligskatt. Ligningsverdien på gamle eiendommer ligger ofte langt under 25 prosent.
En økning i formuesskatten på flere tusen kroner i året er ikke utenkelig.

Eksempel:

Gerd på 79 år bor alene i en leilighet i på Oslos vestkant. Hennes leilighet er gammel, men verdifull. Normal salgsverdi er 5 millioner kroner.
Men ligningsverdien er veldig lav, bare 10 prosent av markedsverdien. Det betyr at Gerds ligningsformue i selvangivelsen bare er 500.000 kroner. Gerd har ingen annen formue, men hun er gjeldfri.
I 2009 måtte Gerd betale 330 kroner i formuesskatt. Hver person hadde nemlig et fribeløp på 470.000 kroner.
Gerds netto formue var dermed bare 30.000 kroner (500.000 minus 470.000). Formuesskatten er 1,1 prosent av nettoformuen - altså 330 kroner i skatt.

Hva skjer i 2010?

Nå skal ligningsverdien settes til 25 prosent av den boligverdien Skatteetaten beregner. Dersom Gerds leilighet fortsatt er verd 5 millioner kroner, får hun nå en ligningsverdi på 1.250.000 kroner.
Samtidig har fribeløpet i formuesskatten blitt økt fra 470.000 kroner til 700.000 kroner. Det betyr at Gerds nettoformue for 2010 blir 550.000 kroner (1.250.000 minus 700.000 kroner).
Av dette må Gerd betale 1,1 prosent formuesskatt. Det betyr 6.050 kroner i formuesskatt.
Økningen for Gerd blir 6.050 minus 330 kroner, altså 5.720 kroner i økt formuesskatt.

Les mer om ny ligningsverdi på Skatteetatens nettsider

Dette skal du levere

Boligeiere skal oppgi areal, byggeår og om boligen ligger i tettbygd strøk eller ikke. Det blir ikke tatt hensyn til innvendig standard.
På bakgrunn av statistikk for omsatte boliger fra Statistisk sentralbyrå og Finn.no vil det bli fastsatt en ligningsverdi som er grunnlag for formuesskatten.
Ligningsverdien blir justert hvert år i takt med utviklingen i boligprisene.

LES OGSÅ:

Disse boligene slipper du å måle

Publisert:

Her kan du lese mer om