Dyrere diesel fra nyttår

Biodiesel mister avgiftsfritaket fra nyttår og dermed blir også vanlig diesel - som inneholder 5 prosent biodiesel - dyrere.

Diesel blir 18 øre dyrere, bensin 10 øre og biodiesel hele 1,78 kroner dyrere fra nyttår. Foto: Scanpix.
  • Richard Nodeland
Publisert:

Dieselavgiftene vil øke med 18 øre pr liter fra nyttår. Størstedelen av økningen skyldes innføringen av autodieselavgift på biodiesel.

LES OGSÅ:

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Årsak: avgift på biodiesel

Vanlig diesel inneholder nemlig 5 prosent biodiesel - som følge av at det tidligere i år ble innført et påbud om at minst 2,5 prosent av drivstoffet i veitrafikken skal være biodrivstoff.

LES OGSÅ:

Kutt drivstoffprisen med 4 prosent

Regjeringen foreslår statsbudsjettet å avgiftslegge biodiesel med halv sats i 2010 og med sikte på utvidelse til full avgift i 2011.
Forslaget omfatter også bruk av ren biodiesel i veitrafikken.

Biodiesel gir også samfunnsmessige kostnader

Grunnen er ifølge regjeringen at alle trafikanter skal stilles overfor eksterne kostnader knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje samt lokal forurensning som bilkjøring medfører uavhengig av valg av drivstoff.

Regnestykket bak

Autodieselavgiften er i år på 3,50 kroner pr liter, og er foreslått prisjustert til 3,56 kroner literen i 2010. Halv sats av dette utgjør for biodieselen 1,78 kroner.
Siden biodiesel altså har vært avgiftsfritt, og vanlig diesel inneholdt 5 prosent biodiesel, har man i år «bare» betalt 95 prosent av den totale autodieselavgiften - 3,325 kroner.

Slik blir skatten din i 2010

Til neste år betaler man fortsatt 95 prosent av full autodieselavgift (3,382 kroner - gammel sats påplusset prisjustering), men siden biodiesel blir avgiftsbelagt etter halv sats av full autodieselavgift, må vi plusse på 5 prosent av halv autodieselavgift (9 øre).
Legger vi til moms - som du også må betale av avgiftene - ender vi altså opp med 18 øre i ekstra avgifter.

Ren biodiesel - 1,78 kroner ekstra

Smellen blir mye verre for dem som kjøper ren biodiesel. Her økes literprisen med 1,78 kroner fra nyttår.

Bensin 10 øre dyrere

Bensinavgiften (uten CO2-avgiften) - som har ligget nesten 1 krone over dieselavgiften pr liter - øker på sin side med 10 øre literen fra nyttår.

Billigere i distriktene?

De eneste drivstoffkjøperne som har noe å glede seg over, er de som bor i distriktene. Regjeringen foreslår nemlig en ny tilskuddsordning som skal bidra til å redusere forskjellene i drivstoffpriser mellom distrikt og sentrale strøk.
- Jeg er svært glad for at vi nå får gjeninnført en fraktutjevningsordning for å redusere forskjellene i drivstoffpriser. Dette vil bidra til å jevne ut forskjellene mellom by og land og redusere næringslivets transportkostnader, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.
Det er imidlertid ikke helt sikkert at man får gjennomført den nye ordningen. Før den kan settes i verk kreves det avklaring av forholdet til statsstøtteregelverket i EØS.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Skatter og avgifter

Flere artikler

  1. Slik kutter du bioavgiften til Jens

  2. - Biodieselavgift er et dolkestøt i ryggen

  3. Nå får vi tidenes høyeste bensinpris

  4. Minste prisforskjell mellom bensin og diesel på syv år

  5. Slutt på to måneder med tidenes høyeste drivstoffpris