Fikk smuler etter 16 år og to barn

Høyesterett har nå strammet inn på muligheten for å kreve økonomisk kompensasjon når samboere skiller lag. Det gjør det enda viktigere å ha en samboeravtale.

BRUDD: Høyesterett slår fast at ekteskapet står rettslig mye sterkere enn et samboerforhold. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  • Anne Lise Stranden
Publisert:

Høyesterett avsa denne uken to dommer om hvorvidt kvinnene hadde rett på kompensasjon fra deres tidligere samboere, ut fra at deres innsats i hjemmet og pengeoverføringer hadde beriket mennene.
I begge tilfellene gikk kvinnene ut av samboerskapet uten formue, mens mennene hadde formue på flere millioner i form av næringsvirksomhet og bolig.
Ikke medhold
Kvinnene fikk ikke medhold i Høyesterett, som slår fast at et grunnvilkår for slikt kompensasjon er at den ene samboeren har tilført den andre en betydelig økonomisk fordel, i form av berikelse eller besparelse.
- Dette markerer en svært stor forskjell mellom ekteskap og samboerskap, sier kvinnens advokat Gjermund Pekeberg til Dine Penger.
Rett på kompensasjon
Samboere har i utgangspunktet hver sin separate privatøkonomi. Men de kan i visse tilfeller ha rett på kompensasjon fra den andre ved brudd, basert på om den enes bidrag har beriket den andre.
LES OGSÅ:Må betale 115.000 for dagpengesvindel
- Føles urimelig
- Etter disse dommene eksisterer knapt muligheten lenger for å kreve noe etteroppgjør for innsats med barn og hjem, sier advokat Gjermund Pekeberg.
- Det kan nok føles urimelig for mange. Dommene markerer et paradigmeskifte i rettspraksis, og det er viktig at dette blir godt kjent blant folk, sier Pekeberg.
Får null av 5 millioner
I hans klients tilfelle var hun samboer med en mann i 16 år, og de hadde to felles barn.
Hun mente at hun hadde tilført samboeren en betydelig økonomisk fordel, ved at hun tok seg av hjem og barn mens han bygde opp sin næringsvirksomhet.
Hans firma var ved samlivsbruddet verd fem millioner kroner, som for det meste hadde blitt til under samboerforholdet. Kvinnen gikk ut av samboerskapet med gjeld.
- Resultatet er at de kom særdeles ulikt ut av samboerskapet, mens de kom tilnærmet likt inn, noe som oppleves svært urimelig, fastslår Pekeberg.
- Ble urettmessig saksøkt
- Min klient er fornøyd med at det ikke var grunnlag for at han måtte betale vederlag, som vi har ment hele tiden, sier mannens advokat Terje Skåland i Nicolaisen & Co til Dine Penger.
Han mener at Høyesterett med dette bekrefter at samboere ikke tar del i verdistigningen av den andres verdier.
- Men min klient er misfornøyd med at han må betale saksomkostninger etter å ha blitt urettmessig saksøkt, legger Skåland til.
Fallgruve
- Det er en fallgruve at de som inngår samboerskap ikke alltid vet hvilke juridiske konsekvenser dette gir, har advokat Ramborg Elvebakk i advokatfirmaet Hjort tidligere uttalt til Dine Penger.
Les mer:- Samboerskap kan være felle
Hun påpeker at kunnskapsnivået om rettigheter og plikter er lavt hos samboere, samtidig som lite av samlivet er regulert.
- Sørg for å vite hvem som eier hva, for å hindre uklarheter ved et eventuelt brudd, sier Elvebakk.
Last ned Dine Penger samboeravtale her
Ikke etter evne
Kvinnens advokat mente at man måtte forutsette at samboerne brukte en like stor andel av sin inntekt på felles forbruk.
Det den ene parten bidro med i tillegg til dette, bør anses som økonomisk fordel for den andre. Men Høyesterett var ikke enig.
Ifølge dommerne må man gå ut fra at samboere yter til fellesskapet uten at det blir stilt spørsmål om å jevne ut eventuelle mellomværende når samboerskapet tar slutt, hvis man ikke har samboeravtale.
Overførte 500.000, fikk null
I den andre dommen fikk heller ikke kvinnen medhold i sitt krav om kompensasjon etter syv års samboerskap. I dette forholdet var det ingen barn.
Kvinnen hadde overført mellom 7000 og 10.000 kroner til mannen hver måned, til dekning av felles utgifter. Til sammen over 500.000 kroner over syv år.
Etter at forholdet tok slutt var verdien av hans bolig, som han hadde kjøpt før de flyttet sammen, økt fra 1,1 millioner til 1,8er million. Han hadde nedbetalt boliglånet med 330.000 kroner i perioden.
Hun gikk ut av forholdet uten noe egenkapital.
Kvinnens advokat mente at hennes overføringer hadde bidratt til hans nedbetaling av avdrag på boliglånet, men Høyesterett var uenig.
Dommerne kom til at overførslene hennes ikke gikk til mer enn å dekke hennes andel av felles utgifter.
LES OGSÅ:Så lenge kan du klage
- Gift deg eller skriv samboeravtale
Etter disse dommene er det viktigere enn noensinne å formalisere formuesforholdet hvis man flytter sammen.
- Inngå en god samboeravtale eller sameieavtale mens dere fremdeles er gode venner, eller inngå ekteskap, sier advokat Gjermund Pekeberg.
- Noe annet gir i praksis ingen rettigheter heretter, understreker han.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Forbrukerspørsmål

Flere artikler

  1. Regjeringen har ingen konkrete planer om bedre regler: 4 av 5 samboerpar har fortsatt ikke avtale

  2. Advokat overrasket over mangel på avtaler: – Samboerbrudd er ofte svært uryddige

  3. Norge får refs fra FN-komite for rettsløse tilstander: Krever egen lov for samboere

  4. Høyesterett har talt: Stedatter nektes oppreisning etter balltre-drap

  5. Høyesterettsdom slår fast prinsipp for første gang: Får ikke kreve salg av bolig etter skilsmisse