Småselskaper får arvesmell

Eiere av unoterte aksjer får økt arveavgiften fra og med 2009. Verdien ved arv settes opp fra 30% til 60%.

Foto: Scanpix.
Publisert:

Tidligere har det vært slik at eiere av unoterte aksjer, andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap har kunnet overføre aksjene ved arv til 30% av ligningsverdien.

Hva betyr statsbudsjettet for din økonomi? Spør Dine Pengers sjefredaktør Tom Staavi

.
Dette økes nå til 60%. De nye reglene vil gjelde allerede fra 7.oktober 2008 dersom det gjelder gaveoverføringer. Ved vanlig arv, vil reglene gjelder fra og med 1 januar 2009.

Regn ut: Slik blir din skatteendring

Mye brukt av rike

30%-reglen har vært mye brukt av formuende personer for å redusere arveavgiften ved overføring av verdier til barn/barnebarn. Ved å for eksempel legge eiendeler som normalt skal verdsettes til markedsverdi inn i unoterte selskaper, vil arveavgiften på disse eiendelene kunne reduseres tilsvarende rabatten.
Reglene omfatter i tillegg generasjonsskifte i familiebedrifter som gjerne er organisert som unoterte aksjeselskaper.
Det er denne "rabatten" regjeringen ønsker å komme til livs. I følge regjeringen eide 10% av de rikeste målt etter formue ca 90% av verdiene i unoterte selskaper i 2006.

Kutter rabatten med 30%-poeng

Regjeringen foreslår å redusere rabatten fra 70% til 40%. Det betyr at aksjer i unoterte selskaper skal kunne overføres til 60% av ligningsverdi. De foreslår samtidig å begrense rabatten til et beløp på 10 millioner kroner for den enkelte arve- eller gavemottaker. Alle aksjer/verdier over denne grensen vil inngå i avgiftsgrunnlaget med 100%, altså uten rabatt.
Det vil imidlertid fortsatt være mulig å velge at arveavgiftsgrunnlaget skal settes til 100 % av aksjenes forholdsmessige andel av selskapets skattemessige formuesverdi.

Et lite plaster

For å sukre pillen utvider regjeringen den rentefrie avdragsordningen for betaling av arveavgift ved overføring av familiebedrifter fra 7 til 12 år. Samtidig skal begrensningen på hvilke bedrifter som kan benytte denne rentefrie ordningen fjernes.
Regjeringen nevner samtidig at innstrammingen bør ses i sammenheng med reduserte avgiftssatsene og at den rentefrie avdragsordningen for arveavgift ved generasjonsskifte i næringslivet utvides.

Størst smell for store bedrifter

De nye reglene rammer i størst grad mellomstore og større bedrifter. NHOs administrerende direktør Finn Bergesen er imidlertid ikke spesielt imponert:
- Regjeringen bruker feil medisin. Nå er tiden tvert i mot inne til å stimulere bedriftene gjennom skatte- og avgiftslettelser slik at bedriftenes egenkapital styrkes og arbeidsplassene trygges. Vi trenger nå et verdiskapingsbudsjett. Regjeringen har valgt et maksimalt uheldig tidspunkt for å forverre rammevilkårene for norsk næringsliv, sier Begensen.

Bedriftsforbundet er enig i kritikken

- Skal Norge ha en tilfredsstillende verdiskaping burde regjeringen fjernet arveavgiften og kuttet kraftig i formuesskatten. Nå gjør den det motsatte, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet.

Nye regler for næringseiendom

Regjeringen peker også på at ligningsverdiene for næringseiendom er lave. I gjennomsnitt er ligningsverdiene for næringseiendom ca 25% av markedsverdiene. En rekke unoterte selskaper eier i dag slike eiendommer. For næringseiendom som leies ut skal ligningsverdien settes til 40% av den kapitaliserte utleieverdien.
For næringseiendom som ikke leies ut, økes dagens ligningsverdier med 60%. Maksimalgrensen settes til 60% av markedsverdi. Ligningsverdiene skal dermed ikke settes høyere enn dette.

Publisert:

Her kan du lese mer om