Her bygges de minste boligene

Halvparten av alle nye boliger i Norge er under 120 kvadratmeter store. Særlig blir det bygget smått i byene. Sjekk hvor store boliger det bygges der du bor.

Det bygges mange små leiligheter her i landet. Illustrasjonsfoto Scanpix.
Publisert:

Nesten hver tredje nybygde bolig i 2007 var mellom 50 og 79 kvadratmeter i bruksareal. Deretter følger nye boliger mellom 80 og 119 kvadratmeter.
Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Flest små i Hordaland

Det er i Hordaland at det ble bygget flest av de aller minste boligene i fjor. Hele 788 boliger under 30 kvadratmeter ble påbegynt der.
I Akershus ble det påbegynt flest nye boliger i fjor, men bare 244 av disse var under 30 kvadratmeter.
I Oslo ble det bygget 863 boliger mellom 30 og 50 kvadratmeter, og 1.232 som var mellom 50 og 79 kvadratmeter i fjor.

Halvparten blokkleiligheter

Hele 85,4% av boligene som ble påbegynt i Oslo i fjor var blokkleiligheter, mens Sogn og Fjordane er fylket som har størst andel eneboliger, med 44%.

I tabellen under ser du hvor mange boliger som ble bygget i de ulike fylkene i fjor og hvor store de var:

Kilde: SSB

Bygges mindre nytt i byene

Totalt i løpet av 2007 ble det igangsatt bygging av 10 millioner kvadratmeter bruksareal her i landet, men det meste av dette var ikke til boligformål.
Det bygges færre boliger i byene nå enn tidligere. I Oslo ble det påbegynt bygging av 3.069 boliger i løpet av 2007. Det er en nedgang på 31,3% fra 2006. I Trondheim var fallet enda større med hele 45,2% færre påbegynte nybygg enn i 2006.
Også i Bergen og Stavanger har byggingen stagnert det siste året.

Mindre boliger fra 1. januar 2008

Fra nyttår ble det innført to nye begreper for boligstørrelse som erstatter de tidligere brukte boareal (BOA) og bruksareal (BRA).

De nye begrepene er:

1. Bruttoareal med bruksareal (BRA).

Dette er kvadratmeterstørrelsen målt ved ytterveggenes innside, og midt i vegg mot eventuell naboleilighet eller fellesdel. Det trekkes fra kanaler og piper på over 0,5 kvadratmeter.

2. Boligareal med areal av primærrommene (P-ROM).

Primærrom er for eksempel oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. I salgsoppgaver/ prospekt og internettannonser skal samlet areal for disse rommene oppgis - i tillegg skal det lages en liste over hvilke rom som er inkludert i P-ROM.

Publisert:

Her kan du lese mer om