Nye kunder kan fanges i Silvers dragsug

Silver-kunder med såkalte pensjonskapitalbevis bør komme seg ut av selskapet. Det er rådet fra pensjonsekspert Tor Sydnes.

ANBEFALER FLYTTING: De kundene som ennå har mulighet til å forlate Silver bør gjøre det.
Publisert:

Det har lenge vært kjent at Silvers fripolisekunder risikerer å få lavere pensjon enn det selskapet har garantert.

Nå risikerer også kundene med såkalte pensjonskapitalbevis å følge med i dragsuget dersom Silver blir satt under offentlig administrasjon.

I et ferskt høringsnotat foreslår Finansdepartementet at både kunder med investeringsvalg og kunder med garanterte ytelser vil få samme forholdsmessige reduksjon av sine forsikringskrav dersom et livselskap blir satt under offentlig administrasjon.

Du kan lese en lengre versjon av denne saken på dinepenger.no.

Kan bli taperne

Tor Sydnes, administrerende direktør i konsulentselskapet Gabler Investment Consulting, mener at kunder med investeringsvalg kan bli tapere i en slik situasjon.

De kan ende opp med å subsidiere fripolisekunder med høy garantert rente og lang tidshorisont.

– En eventuell konkurs i Silver vil omfordele kapitalen i Silver på en finurlig måte, sier Sydnes.

– Pensjonister med fripoliser under utbetaling, kunder med innskuddskapitalbevis og egenkapitalen vil subsidiere fripolisene slik at de får ut mer kapital enn sin andel av premiereserven. De med investeringsvalg får derimot en mindre andel, sier Sydnes.

Kan flytte til et annet selskap

Kundene med investeringsvalg har imidlertid inntil videre en fordel som de værfaste fripolisekundene ikke har. De har muligheten til å flytte til et annet selskap og mindre utsatt selskap inntil Silver eventuelt blir satt under offentlig administrasjon.

– Hvis jeg hadde eid et innskuddspensjonsbevis i Silver hadde jeg flyttet i dag, sier Sydnes.

Ledelsen i Silver har så langt ikke besvart E24s spørsmål knyttet til høringsnotatet fra Finansdepartementet.

Du kan lese en lengre versjon av denne saken på dinepenger.no.

Dine Penger har den siste måneden skrevet en rekke saker om Silver:

Publisert:

Her kan du lese mer om