Sjeføkonom: – Alle boligkjøp i Oslo under ti mill. er trygge

Det store vårslippet nærmer seg i boligmarkedet. Boliger er sårt trengt i Oslo, mens det er overtilbud av boliger på Sør-Vestlandet.

LAVT TILBUD: Det store slippet av leiligheter lar vente på seg i hovedstaden, det presser prisene opp i et boligsultent marked her representert med Aker Brygge.
  • Tone Iren Sørheim
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

– Alle boligkjøp i Oslo under ti mill. er trygge, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, til E24.

I Oslo koker det i et allerede brennhett boligmarked og det er spesielt de små og sentrumsnære leilighetene som går raskt unna i til tider elleville budrunder.

Den hete prisutviklingen vil fortsette i hovedstaten, slår Andreassen fast.

Han trekker frem to årsaker til dette:

** Norsk økonomi er inne i en lavskonjunktur som følge av den kraftige oljebremsen. For å motvirke oljenedturens effekt på norsk økonomi, har Norges Bank kuttet styringsrenten fire ganger siden desember 2015. Det er utsikter for at styringsrenten blir enda lavere, noe som sannsynligvis vil slå ut i lavere utlånsrenter.

– Det er en del land rundt oss med lavere rente enn i Norge, og gjennomgående stiger boligmarkedet i hovedstedene. De mest rentefølsomme boligene er de minste. Kjøper man et rekkehus eller en leilighet til 10 millioner, ser det trygt ut, sier han.

Eika-økonom Jan Ludvig Andreassen.

Loggen fra eiendomsmeglere byr også på eneboliger som går langt over takst, som denne boligen.

** Arbeidsstrømmen til Oslo vil vedvare, hovedsakelig på grunn av flere offentlige ansatte, mener Andreassen.

– «Statseffekten» strekker seg til boligsegmenter opp til 10 millioner, sier han.

Han legger til:

– Det er likevel ikke slik at alle kjøp er smarte. Det er går fortsatt an å kjøpe katta i sekken.

FØLG FREMLEGGELSEN PÅ E24: Eiendom Norge legger tirsdag klokken 11:00 frem bruktboligstatistikken for mars.

Innlandet spretter opp

Det er imidlertid ikke Oslo-leiligheter som vil ha den sterkeste boligprisveksten målt i prosentvise termer i tiden fremover, ifølge Andreassen.

Den sterkeste boligprisveksten spår Eika-økonomen vil komme i strekningen fra Halden til Røros. De drar nytte av at de er skjermet av oljebremsen, og at boligprisene vil stige fra et lavt nivå.

– Bergen, Ålesund og Tromsø er byer som vil få en beskjeden vekst i boligprisene. Jeg tror på en årsvekst på fem prosent for landet under ett, sier Andreassen.

Les også

Utfordrer regjeringens boligpolitikk: – Merkelig med hytter innenfor ring 3 i Oslo

Store variasjoner i liggedøgn

En annen målestokk på temperaturen i boligmarkedet er liggetiden. Den forteller hvor mange dager det går fra leiligheten legges ut på markedet til den er solgt. Jo flere liggedøgn, jo tyngre er markedet.

– Det generelle bildet viser at liggetiden er klart lavest i Oslo med 15 dager i februar, og periodevis veldig lav i Bergen, Trondheim, Akershus og enkelte byer på Østlandet, sier Carl O. Geving til E24.

NEF-direktør Carl O. Geving

Han er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– I motsatt ende er Stavanger der liggetiden har steget mye. Liggetiden er også lang på Sørlandet og enkelte deler i Nord-Norge og Aust-Agder, sier Carl O. Geving til E24.

Trondheim, Bergen og Hamar fulgte etter Oslo med henholdsvis 24, 25 og 26 dager.

I motsatt ende er Aust-Agder med 119 dager og Troms utenom Tromsø med 96 dager. Landssnittet er på 41 dager ned fra 47 dager i årets første måned.

– I de store byene utgjør kjøp og salg av leiligheter det største volumet. Det er det folk flest har penger til. I de mindre byene går det mye i eneboliger og delte boliger. Det er store regionale forskjeller i valg av boligtyper, sier Geving videre.

Les også

Enorme forskjeller: Slik går boligprisene i din by

Håper på jevn vekst

Når det kommer til boligprisutviklingen videre i år, håper NEF-sjefen på en moderat boligprisvekst i store deler av landet.

Dersom arbeidsledigheten og kredittilgangen holder seg på dagens nivåer, tror Geving på et fortsatt prispress i hovedstaden, motsatt for oljefylkene langs kysten.

Dersom arbeidsledigheten og kredittilgangen holder seg på dagens nivåer tror Geving på et fortsatt prispress i hovedstaden. Når kjøpekraften er sterk og boligtilbudet mye lavere enn etterspørselen, er det lite som tilser at boligmarkedet vil bremse.

Motsatt for oljefylkene langs kysten som er rammet av nedgangstider, økende arbeidsledighet og svekket kjøpekraft. De regionale forskjellene er tydelige, for eksempel har Midt-Norge en god forsyning av boliger og stabil kjøpekraft som har gitt et balansert marked med moderat prisvekst over tid.

– Meglere i Stavanger sier imidlertid at det «går greit» selv om omsetningsvolumet har falt. Det er fordi markedet har falt fra ekstreme volumer og sterk prisvekst til mindre volumer, lengre omsetningstid med et foreløpig ganske kontrollert prisfall, sier Geving.

I februar tikket boligprisene inn med en sesongjustert prisnedgang på 0,2 prosent. Det er den svakeste februar-måneden på minst ti år. Februar regnes normalt som en sterk boligmåned.

Les også

Stor guide: Her er bud-knepene du kan møte på boligjakt

Les også

Solgte leilighet for svimlende 286.624 kroner kvadratmeteren

Les også

Færre budgivere enn tidligere, men her kjempet åtte budgivere om ny leilighet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Varsler bolignedtur til 2020

  2. 2005: Kjøpt ny for 2 millioner | 2016: Solgt for 4,25 millioner

  3. – Begriper virkelig ikke hvor hun tar det fra

  4. Meglertopp ber Oslo-kjøpere ta juleferie

  5. Ny prisrekord i Stockholm