Finanstilsynet frykter langvarig lav rente

Gjeldsveksten fortsetter. Det samme gjør bekymringen til Finanstilsynet.

BOLIGMARKEDET BEKYMRER: Boligprisene steg med 7,9 prosent fra mars 2014 til 2015, det bekymrer Finanstilsynet. Bildet viser deler av Oslo.

Håkon Mosvold Larsen
  • Tone Iren Sørheim
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:

«Ikke bærekraftig», er ord Finanstilsynet og direktør Morten Baltzersen drar frem i sine utsyn for norsk økonomi, som presenteres onsdag formiddag.

Selv om den halverte oljeprisen gir svakere utsikter for norsk økonomi, noe som burde resultere i lavere lånelyst hos folket, er det få slike tegn å spore.

– Vi ser tegn til svakere vekst i norsk økonomi, men vi har ikke sett betydelige effektene ennå, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på pressekonferansen hvor rapporten presenteres.

– Det er imidlertid en fare for at utsiktene til en langvarig lav rente og lett tilgang på kreditt kan bidra til at den sterke veksten i gjeld og boligpriser likevel vedvarer. Det vil øke husholdningens gjeldsbelastning ytterligere og bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe i en tid, men en slik utvikling er ikke bærekraftig. Risikoen for et senere tilbakeslag og finansiell ustabilitet, vil i så fall øke, sier Baltzersen.

Les også

Slik kan politikerne dempe veksten i boligprisene

(Artikkelen fortsetter under videoen fra Finanstilsynets pressekonferanse)

Omsetningsrekord

Da Eiendom Norge la frem salgstallene for bruktboligmarkedet i mars kunne de vise til rekordnotering for årets tredje måned.

8.658 boliger ble solgt, det er en økning på 18,7 prosent fra 2014. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en mars-måned.

Prisveksten dabbet imidlertid noe av sammenlignet med januar og februar. En gjennomsnittlig bolig ble fra februar til mars 0,7 prosent dyrere. Justert for sesongvariasjoner (se faktaboks) var prisøkningen på 0,1 prosent.

– At det kommer flere boliger ut for salg vil dempe prisveksten ytterligere, uttalte administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Han sa videre at trenden nå er en moderat utvikling. Dreyer forventer at trenden med lavere prisvekst, vil fortsette i månedene frem mot sommeren.

Ber bankene holde igjen

Finanstilsynets fremste oppgave er å sikre at det norske bank- og pengemarkedet fungerer tilfredsstillende. En stor privat gjeld kan være en trussel mot det målet. Bankene må ha styrke til å kunne stå imot dersom mange ikke lenger klarerer å håndtere gjelden sin.

Finanstilsynet ber derfor bankene om fortsatt å bygge opp sin egenkapital, som vil virke som en buffer ved et tilbakeslag.

– Utviklingen i bolig- og kredittmarkedet har økt risikoen for finansiell ustabilitet. Dette understreker viktigheten av at bankene fortsetter å bedre sin soliditet ved å holde tilbake størstedelen av overskuddene, sier Baltzersen.

Les også

Derfor gir boligbrems-tiltakene hodebry for finansministeren

Myk landing

Baltzersen og hans team mener prognosene for norsk økonomi er heftet med stor usikkerhet, men tror til syvende og sist på en myk landing.

Deres optimisme er også grunnlaget for deres pessimisme.

– Særlig merker vi oss at husholdningens gjeld fortsetter å øke mer enn det nominelle lønnsnivået. Gjeldsgraden øker, sier Baltzersen.

Nesten 90 prosent av all gjeld er boliglån, påpekes det.

– Det er høy temperatur i boligmarkedet. Siden 2008 har boligprisene i snitt vokst med 37 prosent.

Les også

Finans Norge vil ha boligskatt: – Vi sylter ned formuen vår i død kapital

To scenarioer

Finanstilsynet presenterer på pressekonferansen to scenarioer for norsk økonomi.

Den ene legger til grunn at aktiviteten på fastlandet øker med rundt 2 prosent i året, og oljeprisen holder seg rundt 75 dollar fatet. I dette scenarioet forblir renten og arbeidsledigheten lav.

Da fortsetter boligprisene og øke, og dermed også gjeldsveksten. Med dette scenarioet ser Finanstilsynet seg for at gjelden i 2020 vil stige fra 200 prosent av disponibel inntekt til 250 prosent.

– Dette er ikke bærekraftig. Før eller siden vil trenden snu. Da vil fallhøyden bli høyere, sier Baltzersen.

I det andre scenarioet ser Finanstilsynet for seg at norsk økonomi får en bråstopp, samtidig med at rentene stiger internasjonalt.

Det slår ut i full stans i gjeldsveksten og i neste omgang fallende boligpriser.

I dette scenarioet stiger bankenes problemlån rett til himmels. Baltzersen sammenligner et slikt scenario med den situasjonen Norge havnet i på begynnelsen av 1990-tallet.

(se skråblikk på renten fra VGTV under)

Les også

Boligprisene:
– Å bruke Finanstilsynet som spydspiss i boligpolitikken løser ingenting

Les også

Handelsbanken: – Bor du i Hønefoss eller Horten får du ikke lån hos oss

Les også

Boligprisene steg i mars

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Siv ber Finanstilsynet vurdere tiltak mot boligprisveksten

  2. Høy og økende gjeld bekymrer Finanstilsynet

  3. Finanstilsynets stresstest viser en sårbar økonomi: – Vi håper dette går bra

  4. – Øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag

  5. Boligprisene til himmels – gjelden følger etter