Eiendomsskatten i de største hyttekommunene

Nesten 200 kommuner har eiendomsskatt på hytter. I noen kommuner er eiendomsskatten på hytter mye høyere enn eiendomsskatten på bolig. – En underlig skjevhet, sier hytteeier.

 • Carsten Henrik Pihl
Publisert:

Skattlegger hytteeiere. Når en kommune innfører eiendomsskatt, blir hyttene stort sett skattlagt samtidig. Av de største hyttekommunene i Norge, har de aller fleste kommunene eiendomsskatt.

Ren hytteskatt?Hedmarkskommunene Ringsaker og Trysil er de to største hyttekommunene i landet med omlag 6000 hytter hver.

Men mens Ringsaker i 2011 tok 2 promille i eiendomsskatt, og i tillegg har et bunnfradrag på 200.000 før det ble skatt, har Trysil gått motsatt vei. De har 6 promille i eiendomsskatt og ingen bunnfradrag. Dette viser Statistisk Sentralbyrås KOSTRA-tall for 2011.

Videre er Ringsaker en forholdsvis folkerik kommune med 33.000 innbyggere. Dermed er det 0,19 hytter pr innbygger i Ringsaker. Men i Trysil er det 6700 innbyggere og 5988 hytter. Med andre ord 0,88 hytter pr innbygger. (Forøvrig har Ringsaker for 2012 økt skatten til 2,9 promille, og senket bunnfradraget til 100.000 kroner.)

Dermed skattlegges hytteeierne mye hardere i Trysil enn i Ringsaker. I Trysil er det også slik at hyttene er mer verdt enn boligene, og dermed skattlegges hardere:

Trysil har et takstgrunnlag på 2160 kroner pr kvadratmeter. Men takstgrunnlaget for hyttene i Trysilfjellet og på Fageråsen ganges med to. I Innbygda ganges takstgrunnlaget med en..

Dermed skattlegges de mest populære hyttene i Trysil dobbelt så hardt som tilsvarende store boliger i bygda. Noe ikke alle hytteeiere er like glade for:

– Vi liker oss godt i Trysil, og trives med å ha hytte her. Men vi synes det er rart at vi betaler 3763 i eiendomsskatt for hytta der, mens vi for boligen vår som er dobbelt så stor betaler 2115 kroner i eiendomsskatt til Skedsmo kommune. Vi betaler jo kommunale avgifter også, og legger igjen mye penger i butikkene og anleggene, sier Trine Lekvold fra Skedsmokorset.

Les også: Kommunene med høyest eiendomsskatt

Skal oppretteholde kommunalt tjenestetilbud. –Vi er takknemlig for hyttene og hyttebyggingene, men overføringene fra staten tar ikke hensyn til kommuner som våre, der innbyggertallet svinger med årstidene. Derfor bruker Trysil kommune eiendomsskatt for å bøte på overføringene fra staten, forteller rådmann i Trysil Kristian Trengereid.

Kristian Trengereid, rådmann i Trysil kommune.

– For 2012 får kommunen inn ca 20 millioner i eiendomsskatt, og omtrent halvparten er fra fritidsboliger og verk og bruk, sier han til Dine Penger.

Han forteller at pengene fra eiendomsskatten ikke finansierer egne tiltak eller aktiviteter direkte, men at de blant annet går med til å oppretteholde det kommunale tjenestetilbudet som også kommer hytteeiere tilgode:

– Vi har bygget ut en stort helsesenter med blant annet legevakt. I tillegg er vi en av kommunene i landet med mest kommunal vei. Begge disse tingene kommer hytteeierne tilgode, forteller Kristian Trengereid.

Han forteller videre at Trysil kunne retaksert eiendommene i fjor og dermed økt eiendomsskatten. Men de valgte kommunestyret ikke å gjøre, de ønsker nå å holde eiendomsskatten på dagens nivå.

Eiendomsskatten i de største hyttekommunene i Norge

Over 3000 hytter: Eiendomsskatten i kommuner som har over 3000 hytter. (*Sør-Aurdal og Nes har ikke eiendomsskatt i hele kommunen.) Se boks under for hvordan eiendomsskatten regnes ut. Flere kommuner: Trykk på bildespillet i toppen av artikkelen for å se eiendomsskatten for alle kommuner med mer enn 1000 hytter.


Høyest eiendomsskatt. Det er litt vanskelig å finne ut hvilken kommune som har høyest eiendomsskatt på hytter i kroner og øre. Det henger sammen med at Statistisk sentralbyrå ikke samler inn takstgrunnlagene for boliger eller hytter. Dermed vet vi bare skattepromillen og et eventuelt bunnfradrag.

Takstgrunnlaget i eiendomsskatten skal følge markedsverdiene på bolig, så dermed vil nok den høyeste eiendomsskatten i kroner og øre finnes i hyttekommuner langs sørlandskysten der skattepromillen er høy.

Kristiansand kommune har for eksempel 6 promille i eiendomsskatt:

– I Kristiansand kommune er det i utgangspunktet like takseringsregler for boliger og hytter. God beliggenhet i forhold til sjøen, utsikt med mer, såkalte «ytre faktorer» kan gi høyere snitt-takst enn for boliger, forteller regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen i Kristiansand kommune til Dine Penger.

Betaler du mye i eiendomsskatt på hytta? Kontakt vår journalist!

NB: Alle tall er for 2011. Eventuelle endringer gjort for 2012 budsjettet er ikke fanget opp i SSBs oversikt.

Disse kommunene tar maks eiendomsskatt – 7 promille

Hyttekommuner i Norge som tar maks eiendomsskatt på 7 promille, og som ikke har noe bunnfradrag som kan trekkes fra. Tallet angir antall hytter i kommunen.

 • Sør-Aurdal 3475*
 • Oppdal 3219
 • Kongsberg 2220
 • Sel 2008
 • Sør-Varanger 1959
 • Tynset 1819
 • Rennebu 1797
 • Steinkjer 1741
 • Risør 1618
 • Strand 1377
 • Grimstad 1317
 • Surnadal 1290
 • Saltdal 1269
 • Hemne 1239
 • Rauma 1214
 • Sauda 1123
 • Fauske 1071
 • Os (Hedm.) 1064

Kilde: SSB/Kostra, tall for 2011

* Sør-Aurdal har ikke eiendomsskatt i hele kommunen.

For å se eiendomsskatten i kommuner med mer enn 1000 hytter: Se bildespillet øverst på side.

De største hyttekommunene uten eiendomsskatt

Her er kommunene med mer enn 1500 hytter som ikke har eiendomsskatt på boliger eller fritidsboliger. Tallet er antall hytter i kommunen.

 • Sigdal 4355
 • Vinje 4317
 • Hvaler 4311
 • Larvik 4207
 • Nore og Uvdal 3880
 • Øystre Slidre 3349
 • Sirdal 3341
 • Flesberg 3170
 • Frogn 2933
 • Tinn 2839
 • Ål 2728
 • Rendalen 2539
 • Vestre Slidre 2522
 • Nordre Land 2436
 • Sandnes 2409
 • Hurum 2307
 • Oslo 2293
 • Bykle 2232
 • Tjøme 2212
 • Hjartdal 2079
 • Midtre Gauldal 2005
 • Nissedal 1999
 • Stor-Elvdal 1981
 • Sandefjord 1974
 • Hemsedal 1966
 • Åseral 1921
 • Lesja 1908
 • Suldal 1836
 • Lindås 1790
 • Fjell 1741
 • Mandal 1730
 • Vestby 1698
 • Lyngdal 1666
 • Nesodden 1663
 • Selbu 1659
 • Vang 1633
 • Evje og Hornnes 1521
 • Orkdal 1521
 • Flå 1517
 • Tydal 1512

Kilde: SSB/Kostra, tall for 2011
NB: Listen oppdatert 9. juli kl 11.09, første versjon innehold ikke kommuner med eiendomsskatt på bare verk og bruk (men altså ikke på boliger/fritidseiendom). Denne listen tar hensyn til det. (Red.)

Les også

Enklere å innføre eiendomsskattRegjeringen vil øke skattene på den sleipe måten- Eiendomsskatten bryter skatteløftet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Eiendomsskatt på hytter: Kommunene med høyest hytteskatt

 2. Her skattes du mest for hytta

 3. Her skattes du mest for hytta

 4. Her må eiendomsskattesatsene skrelles mest

 5. Vi betaler 3,4 milliarder i eiendomsskatt på bolig: Her er kommunene med høyest eiendomsskatt