KLAR SEIER FOR MEGLERBRANSJEN: Selger tapte 600.000 på megler-nei - megler frifunnet

Selger krevde erstatning på 700.000 kroner for at megler rådet til ikke å akseptere bud. Det avslo tingretten blankt.

Publisert:

Selgerne av en bolig i Oslo tapte over 600.000 kroner på å ikke akseptere bud på boligen sin.

Etter råd fra megler avslo de et bud på 5,7 millioner sent i januar i fjor, men selgerne fikk aldri et bedre bud og endte opp med å måtte pusse opp boligen for 160.000 for så å akseptere et bud på 5,25 millioner i august.

Selgerne saksøkte eiendomsmegleren fordi de mente at eiendomsmeglerenes anbefaling om å ikke akseptere bud kan anses som uaktsomt, og krevde dermed erstatning fra megler på hele 700.000 kroner.

- Sånn det må være

Dette avfeide tingretten kontant og frikjenner Aktiv Eiendomsmegling og daglig leder Harald Kohmann på alle punkter.

Dommen innebærer at selger ikke kan holde megleren ansvarlig for råd som gis i forbindelse med salg av bolig.

- Denne dommen slår fast at det er sånn det må være. Hvis megleren skulle måtte være ansvarlig for det endelige resultatet må vi legge opp til et helt annet system her i landet, sier Finn Tveter, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til E24.

Dermed opprettholdes den prispielt viktige dommen i Høyesterett fra 1995 der retten slår fast at profesjonsutøvere, som eiendomsmeglere, må ha et "visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningbetingende uaktsomhet."

Nå slår tingretten fast at "anbefalingen om å ikke akseptere budet, i den situasjonen som forelå, var tilstrekkelig aktsomt."

Ikke ansvarlig for fallende marked

Selgerne av boligen mente at megleren hadde sett seg blind på et stigende marked og at han derfor ikke maktet å gi et forsvarlig råd.

De mener at han blant annet uttrykte for flere potensielle kjøpere at han forventet mer enn seks millioner for boligen, og at han dermed fratok selgerne mulighet for å få bud i sjiktet rundt takst. Dette ble kontant avist av tingretten som mener at megler opptrådde slik han skulle.

- Den gangen dette rådet ble gitt var det umulig å vite at prisene skulle synke. Det er mye penger det er snakk om, så jeg synes synd på selger, men det er helt galt å si at megler er ansvarlig for utviklingen i markedet, sier Tveter.

- Det blir som med aksjemeglere. De kan ikke holdes ansvarlig for at markedet faller og at kundene dermed taper penger, utdyper han.

Denne dommen viser at det er opp til selger å vurdere om et bud er godt eller ikke. Selv om rådet i dette tilfellet ikke var godt, hadde han ikke opptrådt klanderverdig og han kan dermed ikke stilles til ansvar for kjøpers tap.

E24 har vært i kontakt med daglig leder for Aktiv Eiendomsmegling, Harald Kohmann. Han ønsker ikke å uttale seg om denne saken i dag.

Les flere saker hos E24

Publisert:

Her kan du lese mer om