Sentralbanksjefen: – Jeg er overhodet ikke redd

Sentralbanksjef Øystein Olsen valgte å ikke senke i styringsrenten torsdag. Det betyr ikke at han er redd for å kutte, sier Olsen til E24.

INGEN KUTTFRYKT: Sentralbanksjef Øystein Olsen under torsdagens pressekonferanse i Norges Bank.

Terje Pedersen
Publisert:,

– Jeg er overhodet ikke redd for hverken det ene eller det andre. Jeg greier ikke å se hvordan dette er mer eller mindre tøft.

Det sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24 etter at han og resten av Norges Banks Hovedstyre besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent.

Aktører i pressen skrev i etterkant av rentebeslutningen at Norges Bank ikke turte å kutte renten.

Følg markedet i E24s Aksjelive

Ved forrige rente i mars signaliserte Norges Bank 100 prosent sannsynlighet for et rentekutt før sommeren, dersom den økonomiske utviklingen gikk som banken ventet. Da var det, inkludert dagens begivenhet, to møter igjen.

– Det var et annet alternativ som var veldig aktuelt, det er jeg tydelig på, sier han.

Alternativet han sikter til var å kutte renten under dette møtet. Nå er det ett møte igjen i juni før sommerferien.

Les også

Så mye billigere gjorde Olsen utenlandsferien på én time

– Utviklingen siden forrige rentemøte har vært om lag som sett for oss. Men etter en samlet vurdering valgte Hovedstyret å holde uendret ved denne stasjonen, men samtidig signalisere at – gitt at det går slik vi har spådd – det er utsikter til at renten blir satt ned, sier Olsen.

Les også

Kraftig kronestyrkelse: – Det siste Norge trenger

Binder seg ikke

Sentralbanksjefen understreket imidlertid på pressekonferansen at det ikke er hugget i stein at det kommer et kutt i juni.
– Vi binder oss ikke 100 prosent til masten, sa Olsen under pressekonferansen.

Dette betyr: Dersom utviklingen i norsk økonomi blir bedre enn banken venter, kan det bety at det ventede rentekuttet i juni ikke kommer.

Les også

Økonom frykter vi går i svenskefellen: – Norges Bank fyrer oppunder spekulasjoner om at de egentlig ikke vil kutte

Viktig med svak krone

Flere økonomer hadde i forkant pekt på at et rentekutt nå var viktig blant annet for å holde kronekursen svak.

– Sentralbanken ser ut til å være motvillig til å kutte renten ytterligere, men på samme tid å frykte en sterkere krone om den ikke gjør det, sa sjefstrateg Erica Blomgren i Seb til E24 i forkant av rentebeslutningen.

Argumentene for og imot et rentekutt torsdag kan du lese her.

En svak kronekurs er blitt sett på som en viktig støtdemper for effekten svakere oljetider vil ha på norsk økonomi.

– Det som er saken er at kronekursen er en viktig variabel for oss, og vi følger nøye med på trender. Siden mars har ikke kronekursen i snitt vært annerledes enn vi så for oss. Så har den styrket seg litt de siste dagene, det er jeg klar over, sier Olsen.

Sentralbanksjefen ønsker ikke å kommentere dagens kronestyrkelse.

Men mange økonomer var også klare på at sentralbanken mest sannsynlig kom til å avvente situasjonen og ikke kutte nå - fordi det før neste rentemøte i juni kommer en mengde nøkkeltall for norsl økonomi som vil gjøre banken bedre rustet til å ta vurderingen om å eventuelt kutte.

Her kan du lese mer om