Tysk dokumentavgift kunne fjernet formuesskatten

Tyskere betaler opptil 6,5 prosent i avgift når de kjøper bolig. Tilsvarende ordning i Norge kunne gjort det enklere for regjeringen å kutte skatter uten å øke bruken av oljepenger.

MERKEL HAR LØSNINGEN? Hadde statsminister Erna Solberg (H) innført Angela Merkels tyske dokumentavgift i Norge, kunne det finansiert å fjerne hele formuesskatten, helt uten bruk av oljepenger.

Andrea Gjestvang/
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Statsminister Erna Solberg kunne fjernet, den i Høyre så forhatte, formuesskatten, uten å ta penger fra Oljefondet.

Dette kunne Solberg-regjeringen fått til ved å kopiere Angela Merkels beskatning av kjøp og salg av bolig.

Så langt har regjeringen Solberg finansiert de skattekuttene den har gitt, som hovedsakelig har bestått i å fjerne arveavgiften og kutte i formuesskatten, med å øke bruken av oljepenger.

Men dersom regjeringen innførte en dokumentavgift på boliger etter tysk modell, så kunne det i seg selv finansiert å stryke det som er igjen av formuesskatten.

For der nordmenn må ut med en dokumentavgift på 2,5 prosent når de kjøper selveierboliger, må tyskere ut med mye mer.

Les også

Dansk boligskatt i Norge kan gi tidenes skattekutt

Opp mot 6,5 prosent

I det tyske systemet for eiendomsbeskatning, som for det første har en ren eiendomsskatt liggende i bunn, utløser eierskifte av bolig en langt mer betydelig engangsavgift.

Ifølge hjemmesidene til det tyske føderale Germany Trade & Invest og Angloinfo, som viderebringer informasjon fra advokatfirmaet Stein & Partners, kan tyskernes dokumentavgift komme helt opp i 6,5 prosent.

Varierer

Størrelsen på den tyske eierskifteskatten varierer fra delstat til delstat.

I Bayern og Sachsen slipper de med 3,5 prosent, mens delstatene Nordrhein-Westfalen, Saarland og Schleswig-Holstein krever inn 6,5 prosent av kjøpesummen.

De fleste delstatene opererer imidlertid med 5 prosent, som er det dobbelte av den norske dokumentavgiften.

Les også

Solberg: Boligmarkedet er veldig vellykket

Avgiften forfaller en måned etter at eierskiftet har funnet sted, og både kjøper og selger er ansvarlig for betalingen, selv om det normale er at kjøperen i kontrakten blir gjort ansvarlig for å betale skatten.

13,4 milliarder ekstra

SVIR MER: Tyske myndigheter stikker av med langt mer når tyske boliger skifter eier enn norske myndigheter gjør gjennom dokumentavgiften.

Jarl Fr. Erichsen

Hadde Norge innført den tyske omsetningsavgiften på samtlige boliger kunne det gitt betydelige ekstrainntekter til det norske.

Ifølge statistikkbanken til Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble det registrert hjemmelsoverføring av boliger for 274,6 milliarder kroner i fjor. Det utløser en samlet dokumentavgift på nærmere 6,9 milliarder kroner.

Hvis avgiften var blitt doblet til tysk nivå på 5 prosent og den også ble gjort gjeldende for de over 28.000 borettslagsboligene som ble omsatt gjennom megler i fjor, ville avgiften gitt en inntekt for det offentlige på 20,2 milliarder kroner.

Les også

Derfor gir boligbrems-tiltakene hodebry for finansministeren

Merinntekten i forhold til dagens system ville altså vært nærmere 13,4 milliarder kroner, eller nesten like mye som de 14 milliardene man regner med at formuesskatten er på i 2015.

Men selv om Høyre ønsker sterkt å redusere formuesskatten, synes ikke Høyres Svein Flåtten at tysk dokumentavgift er noen god ide.

– Vi ønsker å redusere det samlede skattetrykket fordi vi mener det er rom for det, sier han til E24.

– Og så må vi ikke glemme at i Tyskland så eier de ikke boligene sine i samme grad som i Norge. De leier, sier han.

Det kan ha sammenheng med at bolig i sum er hardere beskattet enn i Norge.

– Det er ingen tvil om at det å bo i Norge er relativt billig i skattemessig forstand. Men det ønsker vi at det fortsatt skal være, sier Flåtten.

– Det er uansett ikke aktuelt å øke eller innføre nye skatter for å redusere andre, sier han.

– Men dere økte bruttoskatten på lønn i 2014-budsjettet?

- Jo, men så reduserte vi andre skatter.

I 2014 økte den blåblå regjeringen trygdeavgiften, som er en bruttoskatt på lønns- og pensjonsinntekt, mens nettoskatten ble redusert fra 28 til 27 prosent.

Jo lavere lønn eller pensjon man har, desto viktigere er trygdeavgiften for den samlede skattebyrden.

Økningen i bruttoskatten på lønn og pensjon ble delvis reversert i 2015-budsjettet.

– Hindrer omstilling

Selv ikke en av de varmeste tilhengerne av boligskatt i Norge, sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, mener Solberg bør følge sin tyske rollemodells eksempel når det gjelder dokumentavgiften.

– Av alle dumme skatter er kanskje den tyske dokumentavgiften den dummeste. Den straffer flytting og hindrer omstillingsevnen i økonomien, sier han.

– Flytting er bra fordi det reduserer transportbehovet og flytter arbeidskraften dit det er behov for den, sier han.

- Men pengene kunne finansiert å fjerne formuesskatten?

- Ja, men heller formuesskatt enn en slik flytteskatt, sier han.

Andreassen peker på at at alle skatter isolert sett, med et mulig unntak for grønne skatter, har negative konsekvenser for økonomien. Men så lenge man vil ha utgiftene som det offentliges skatteinntekter gir, så må det innkreves skatt på en eller annen måte.

Særnorsk lav boligskatt?

E24 har tidligere skrevet om Danmark hvor boligskatten bringer inn omlag 30 milliarder kroner i året.

- De har vel tak over hodet i Danmark og Tyskland også?

- Det har de, men vi har nok litt mer tak over hodet i Norge fordi det er så billig, sier Andreassen.

Han gjentar sitt ønske om en norsk boligskatt på linje med boligskatten i de fleste andre land, selv om han mener den tyske dokumentavgiften ikke er et eksempel til etterfølgelse.

– Norge er det eneste landet hvor man får skattefradrag for gjeldsrenter og samtidig slipper å betale boligskatt i en eller annen form. Jeg kan ikke fatte at det er riktig at en som bor i en stor bolig skal betale mindre i skatt enn en som bor i en liten bolig, slik systemet er i dag, sier Andreassen.

Les også

– Vi kan ikke skatte oss ut av boligmangelen

Les også

– Vi kan ikke redde næringslivet ved å skatte folks bolig enda hardere

Les også

– Vi sylter ned formuen vår i død kapital

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Dansk boligskatt i Norge kan gi tidenes skattekutt

  2. – Vi sylter ned formuen vår i død kapital

  3. Småbedriftene vil kutte i formuesskatten før selskapsskatten

  4. Regjeringen refses for å beholde «usosial» boligskatt

  5. –Jeg vil fraråde tiltak som gjør livet surere for de uten pappa-arv