Finanstilsynet: Våre forslag er midlertidige

Finanstilsynet mener deres «ufravikelig» forslag om egenkapitalkrav på 15 prosent vil dempe boligprisveksten. Men de understreker at de nye strenge, reglene bare er ment å være midlertidige.

TØFFE TILTAK: Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen, mener han har presentert kraftige tiltak til finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet.
  • John Thomas Aarø
Publisert: Publisert:

– Vi har en situasjon der boligprisene vokser videre fra et rekordhøyt nivå, og der gjelden i husholdningene vokser mer enn inntekten, også der fra et rekordhøyt nivå, sier Finanstilsynets direktør, Morten Baltzersen, til E24.

– Det er fare for at den sterke veksten kan fortsette en stund til, noe som øker fallhøyden og risikoen for at alvorlige ubalanser oppstår.

Han sendte mandag sine forslag om hva som bør gjøres for å temme boligprisveksten – en viktig driver av gjeldsveksten i norske husholdninger – til Finansdepartementet.

Tilsynet foreslår flere innstramminger i kravene som stilles for nye boliglån. Blant annet strammer de inn på mulighetene bankene har til å gjøre unntak fra regelen om en maksimal belåning på 85 prosent.

Med andre ord: Bankene kan ikke lenger være fleksible på egenkapitalkravet.

Les Finanstilsynets forslag til tiltak her

Forutsetter man at Finanstilsynets forslag blir gjeldende, vil egenkapitalkravet føre til at færre nordmenn får boliglån.

Blandet mottagelse

Finansminister Siv Jensen (Frp) uttalte tidligere tirsdag at hun nå sender forslaget fra Finanstilsynet ut på høring. Om seks uker går høringsfristen ut.

Finanstilsynet er klar i sin sak:

– Vi mener dette vil bidra til å dempe låneveksten og boligprisveksten, som har nær sammenheng. Det er et inngripende tiltak vi nå foreslår, ved å regulere utlånspraksis på denne måten.

– Er dette sterke tiltak?

– Vi foreslår å gjøre normene ufravikelig for bankene. I lys av situasjonen vi nå er i, med risiko for at det bygges opp store ubalanser som kan få store og skadelige ringvirkninger senere, mener vi et så sterkt virkemiddel kan rettferdiggjøres.

– Dette bør ikke vær et permanent virkemiddel i reguleringen av banker, og bør justeres eller fjernes når markedssituasjonen endres fundamentalt.

Varsom

Finanstilsynet gjennomfører hvert år en utvalgsundersøkelse av bankens utlån til Ola og Kari Nordmann, og presenterer disse i den årlige rapporten «Boliglånsundersøkelsen».

I fjorårets rapport, som du kan lese i sin helhet her, skriver tilsynet at andelen nedbetalingslån som ble gitt med belåningsgrad høyere enn 85 prosent av boligens verdi, var økende. Og at den da steg fra 15 til 19 prosent fra 2013 til 2014.

840 av 4.200 lån ble innvilget i fjor uten at egenkapitalkravet var tilfredsstilt.

Finanstilsynets direktør er imidlertid varsom med å legge vekt på fjorårets boliglånsundersøkelse.

– Det er ikke mulig å tallfeste effektene av disse forslagene om de innføres. Dersom forslaget blir fulgt og forskriften blir fastsatt, kan det også bety at færre søker om boliglån, påpeker Baltzersen.

Med Finanstilsynets nye forslag kan ikke belåningsgraden for nedbetalingslån overstige 85 prosent av boligens verdi, med eventuelt tillegg av pantesikkerhet i annen fast eiendom.

Lite effekt

Særskilte forsvarlighetsvurderinger eller tilleggssikkerhet i form av kausjonister vil etter forslaget ikke berettige en høyere belåningsgrad. Det vil gjøre at mange av dem som nå får lån selv om belåningsgraden er over 85 prosent, ikke vil få det med de nye forslagene.

Tilsynsdirektøren forteller at de har vurdert en innstramming av ulike gjeldende normer.

– Vurderte dere å heve egenkapitalkravet?

– Vår vurdering er at den store fleksibiliteten retningslinjene gir, og som praktiseres i stort monn av bankene, gjør at en innstramming av retningslinjene vil kunne ha begrenset effekt. Vi mener det har større effekt å innsnevre rommet for skjønn.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom

Flere artikler

  1. Slik vil Finanstilsynet bremse boliglånsveksten

  2. Tror boliglånetiltak kan skape «løp og kjøp»-rush

  3. – Boligeiere må tjene 60.000 kroner mer i året

  4. Hun mener Finanstilsynets lånetak er i førstegangskjøpernes interesse

  5. Norges Bank: Ingen grunn til å endre lånekrav nå