Derfor ser hele bolig-Norge til denne sørlandsbyen

Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) mener skyhøy prisvekst er et sykdomstegn, og har ett klart råd til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

KRISTIANSAND: Sørlandsbyen med 87.000 innbyggere har klart å bygge seg vekk fra galopperende boligprisoppgang de siste ti årene.
Publisert:

Jeg har flirt noen ganger av enkelte som fremstiller det som noe veldig bra med en by dersom det er skyhøy prisvekst i boligmarkedet. For meg er det et sykdomstegn. Da er det noe på tilbydersiden som ikke fungerer, sier Kristiansand-ordfører Harald Furre (H) til E24.

Hele bolig-Norge ser til den mellomstore byen med 87.000 innbyggere.

- Noen oppfatter det negativt

De siste fem årene har boligprisveksten i Kristiansand vært 7,1 prosent, mens for Oslo-innbyggere har en gjennomsnittlig bolig blitt 50,1 prosent dyrere, ifølge prisstatistikk fra Eiendom Norge.

– Noen oppfatter det negativt. At Kristiansand er en by hvor det ikke skjer noe. Men vi er en by i vekst med kjøpers marked, sier han.

Torsdag stiller Furre til debatt i Arendal med blant andre byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Furre er ikke i tvil om at sterk politisk vilje må til for å skape aktivitet i boligbyggingen i en by.

– I den grad det er mulig, må man pushe på fra politisk hold og få fortgang i å regulere nok tomter. Det er litt mer komplisert i en større by, men likevel, sier Furre.

– Vi tåler at noen prosjekter bremser

For ti år siden forsøkte Kristiansand-politikerne det samme som byrådet i Oslo forsøker i dag – å skape fortgang i boligbyggingen.

Hovedårsaken til at Kristiansand ønsket å skape kjøpers marked, var et sterkt ønske om å tiltrekke seg nødvendig kompetanse til næringslivet.

Hemmeligheten bak høy boligbygging og svak prisutvikling er å sørge for å ha et stort lager av ferdigregulerte tomter til utbyggere og en tilstrekkelig flyt av reguleringsplaner, slik at det alltid er et sted spaden kan settes, ifølge ordfører Furre.

– Da løser det seg, sier Furre.

Og da kan hverken nabokrangler eller trege saksbehandlere sette kjepper i hjulene for byggetakten.

– I og med at vi har så mange byggeklare tomter, tåler vi at noen prosjekter bremser litt opp. Det handler om å ha en bredde, og da er du ikke kritisk avhengig av en prosess.

Selv etter finanskrisen, da boligbyggingen bremset nasjonalt, var det høy byggeaktivitet i byen.

Og medisinen mot høy prisvekst har fungert.

Kristiansand er blant de fem største byene i Norge med lavest prisvekst de siste fem årene. Og det er med fullt overlegg at kjøpers marked skal rå i byen.

Hvis du er på boligjakt i Kristiansand finnes det 894 objekter på markedet å velge mellom, mens i Oslo er det kun 1.655 boliger, tross godt over det seksdobbelte av innbyggertallet med 618.000 innbyggere.

En toromsleilighet sentralt i Sørlandsbyen koster under to millioner, mens man gjerne må over tre millioner i Oslo sentrum for tilsvarende leilighet, ifølge Finn.no.

ORDFØRER: Kristiansands Harald Furre (H) er stolt av den svake boligprisveksten i byen, som er blitt ytterligere begrenset av nedgangen i oljenæringen det siste året.

– Forklaringen er enkel

For interesseorganisasjonene blant meglere og boligbyggere, er Kristiansand en våt drøm som gikk i oppfyllelse.

HETT MARKED: Carl O. Geving, administrerende direktør i NEF håper at uendret rente fra Norges Bank kan dempe et opphetet boligmarked i Oslo.

– Forklaringen på prisveksten i byene er enkel – Oslo har bygget altfor få boliger, mens Kristiansand har bygget nok boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, til E24.

– Det store bildet er at Kristiansand har hatt en langsiktig boligpolitikk med handlingsorienterte og viljesterke politikere, sier Geving.

Nå håper meglerne og boligprodusentene at byrådet i Oslo utviser samme viljekraft for å øke boligbyggingen.

– Vi må ha respekt for at de som skal gjøre en jobb, setter seg ned og får vurdert situasjonen. Men jeg har store forventningene om at byrådet kommer med gode løsninger fremover, sier leder i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger, til E24.

Byrådsleder Raymond Johansen lovte Oslo-velgerne et skifte innen byutvikling og boligpolitikk dersom velgerne slapp de rødgrønne inn i byrådskontorene for 10 måneder siden.

Snart ett år etter velgerne sa ja til et rødgrønt byråd, er Dreyer lite imponert over resultatene.

– De sa de ville øke vesentlig areal til boligbygging, og sikre gode og effektive prosesser i kommunen. Hittil har vi ikke sett den store effekten av dette, selv om det er gode intensjoner. Vi har ikke sett resultater ennå, sier Dreyer til E24.

MISFORNØYD MED BYRÅDET HITTIL: Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ber byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ta til seg rådene fra bolignæringen.

– Langt unna nivåene det ble snakket om i valgkampen

Og med en prisvekst i Oslo på over 15 prosent det siste året, må tiltakene komme raskt.

– Det er et prekært behov for nye boliger i markedet.

– Byrådet har bare sittet 10 måneder. Hva kunne dem fått til i månedene som har gått?

– Det er et vanskelig spørsmål. Vi er nå midt i en ganske åpen meningsdebatt mellom planverk, interessserorganisasjoner og politikere, hvor vi peker på mange av tingene som kan gjøres, sier han.

Dreyer peker i likhet med Kristiansand-ordføreren på raskere tomteregulering og behandling av byggesøknader i Plan- og bygningsetaten.

– Det er ulike politiske grep som kan gjøres. Det ville gitt en rask effekt på antall boenheter om man lempet leilighetsnormen og la begrensninger på bruk av alternativ plan i Plan- og bygningsetaten. Det er mange prosjekter hvor man bruker store ressurser på å lage en alternativ plan til boligbyggernes plan. Det bør begrenses til unntakssituasjoner, sier Dreyer.

Til og med juni er det blitt regulert 2.047 boligenheter, mens gjennomsnittet mellom 2011 og 2015 var 2.512 på helårsbasis, ifølge plan- og bygningsetaten i Oslo.

– Vi er langt unna nivåene Johansen gikk ut med i valgkampen, sier Dreyer.

– Johansen har sagt før og etter valget at det er en boligkrise. Det virker som om Plan- og bygningsetaten ikke har tatt det innover seg, sier Geving.

Jæger mener Johansen må sørge for at han har et mannskap som er villige til å bidra til et skifte.

Jeg er overbevist om at han har fagfolk i kommunen som er innstilt, og dem som ikke er det, må finne seg noe annet å gjøre, sier han.

- SE PÅ BARCODE! - Man møtte massiv motstand fra Oslos befolkning i hele planprosessen. I dag er en stor andel av befolkningen veldig positive til Barcode, eksemplifiserer Nef-leder Carl Geving om hvorfor folk trenger kunnskap og modning for å akseptere storstilt boligbygging.

– Mangler noe av Kristiansand-viljen

Onsdag kom boligvekstutvalget, nedsatt av byrådet, med en splittet konklusjon om hva som må gjøres med leilighetsnormen i Oslo.

Leilighetsnormen tilsier at maks 35 prosent av leilighetene i boligprosjektene kan være mellom 35 og 50 kvadratmeter, mens minst 40 prosent av leilighetene må være over 80 kvadratmeter.

Halvparten av utvalget gikk inn for en endring, mens den andre halvparten sto fast på at leilighetsnormen var hensiktsmessig å beholde, blant annet for å sørge for at tilstrekkelig mange boliger blir bygget til barnefamilier.

– Etterspørselen etter små leiligheter i Oslo er stor. Det vitner om manglende kriseforståelse ikke å sette leilighetsnormen til side, sier Geving.

– Vårt inntrykk er at Oslo mangler noe av den viljen til å gjennomføre som man hadde i Kristiansand.

Jæger i Boligprodusentenes Forening var også skuffet over utvalgets splittede konklusjon.

– Oslo trenger å gjøre noe dramatisk. Det må gjøres noe raskt, og man trenger en periode hvor man gjør noe med leilighetsnormen, sier Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Samtlige av boligtoppene mener Johansen bør bruke sin politiske makt til å lempe leilighetsnormen midlertidig.

– Det er et strakstiltak som vil bedre situasjonen umiddelbart, sier Dreyer, og anslår slutten av 2017 som tidspunktet hvor man kan bygge flere små leiligheter.

– Men det vil ha umiddelbar effekt når det gjelder hvordan boligbyggere planlegger ulike prosjekter, sier Dreyer.

Les også

Så mange Oslo-boliger må bygges for å løse boligmangelen

Les også

- Alle småhus i Oslo er i faresonen

Les også

Oslo-satsingen på boliger kan forsinkes av nabokrangel

Publisert: