Prisantydning: 2.450.000. Megleren: Må by minst 2,7 mill.

DNB Eiendom-kontor felt for lokkeprising og «svært kritikkverdig» opptreden i meglernes klagenemnd. 

VILLE HA 2,7 MILLIONER: Megleren var tydelig på selgeres priskrav. Det vekket oppsikt blant interessenter, som hadde salgsoppgaven i hånden med en prisantydning som var 250.000 kroner lavere. Dette bildet er kun til illustrasjon.
Publisert: Publisert:

Før leiligheten ble lagt ut i markedet, tok megleren ved DNB Eiendom på Ski kontakt med interessenter og inviterte til privatvisning.

Under privatvisningen ga megleren en beskjed som vakte oppsikt: Bud under 2,7 millioner vil ikke bli akseptert.

Selgeren ønsket minimum denne prisen, forklarte megleren, ettersom det var summen en tilsvarende bolig i området nylig hadde gått for etter en ordinær budrunde.

Men salgsoppgaven de fremmøtte hadde fått i hånden, fortalte om et annet priskrav.

Her sto leiligheten oppført med prisantydning 2.450.000 kroner, noe som også var taksten.

– Svært kritikkverdig

Dagen etter privatvisningen tok megler kontakt og fortalte om at det var kommet et bud på 2,6 millioner. Budet ble høynet til 2,65 millioner, hvorpå megleren igjen gjentok selgers ønske om 2,7 millioner for å kunne gi sin aksept.

Det endte med at selger og kjøper ble enige om 2.680.000 kroner. Men kjøperen var fortsatt sterkt misfornøyd med prosessen.

Etter at kjøperen klagde inn saken, retter Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester knallhard kritikk mot meglerkontoret.

«Meglerens håndtering av salgsoppdraget [er] svært kritikkverdig og klart i strid med god meglerskikk», skriver de i sitt vedtak fra februar.

Les også

Markedet var sulteforet – nå flommer det over i Oslo: 1.021 visninger søndag

Innrømmer priskrav

I sine egne anførsler til nemnden bekrefter DNB Eiendom at de opplyste om selgers minimumspris, både under privatvisningen og under budgivning. I nemndens konklusjon behandles opplysningen som et ubestridt faktum:

«I dette tilfellet var prisantydningen lik verditaksten kr 2.450.000. Megleren hadde imidlertid fått beskjed fra selgeren om at salg under kr 2.700.000 var uaktuelt», skriver de, og fortsetter:

«Nemnda finner det klart at det her forelå lokkepris».

Odd Magnus Langhammer, daglig leder ved DNB Eiendom på Ski, sier de respekterer avgjørelsen. Han synes likevel saken har spesielle omstendigheter som gjør det vanskelig å trekke lærdommer ut av den.

– Den saken her er litt innfløkt. Ja, selgeren ville ha 2,7 millioner – men det var for å selge boligen før den ble annonsert ordinært i markedet med vanlige visninger, sier meglersjefen til E24.

– Det mener du er et viktig poeng?

– Ja, aksepterer du et privatbud, gir du samtidig ifra deg muligheten til å teste boligen i det ordinære markedet. Det er naturlig at en selger ønsker seg litt ekstra for å gå med på det.

Les også

Beboerne i borettslaget reagerte: Leilighet priset 30 prosent under snittet i bydelen

– Privatbud endrer spillereglene

– Dessuten var det en naboleilighet som ble solgt for 2,7 millioner etter at vår prisantydning på 2,45 millioner ble satt. Det gjorde jo også at selgeren turte å håpe på litt mer.

FORKLARER PRISINGEN: Daglig leder Odd Magnus Langhammer ved DNB Eiendom på Ski sier de tar avgjørelsen i klagenemnden til etterretning.

– Synes du nemnden er for streng?

– Nei, vi tar denne avgjørelsen til etterretning og tenker at vi heller skal være litt mer forsiktige i fremtiden.

– Hva skal dere gjøre annerledes?

– Jeg synes man skal være tydelige på at selger anbefales å gjennomføre ordinær budrunde, før folk slipper til på privatvisning.

– Burde dere også ha klargjort prisforventningene til selger bedre, før dere satte prisantydningen?

– Det synes jeg er vanskelig å si, igjen fordi spillereglene endres når det kommer privatbud før ordinær visning. Da vil selgere gjerne føle seg trygge på at de får en pris som gjenspeiler hva man kunne oppnådd i en budrunde, forklarer Langhammer.

Uvanlig avgjørelse

Det tilhører uansett sjeldenhetene at meglernes egen klageinstans langer ut mot lokkeprising.

I bransjenormen for boligsalg står det eksplisitt at meglere ikke får sette lavere prisantydning enn selger «kan være villig til å akseptere».

Les også

10 meglerkjeder tatt for lokkeprising i Oslo

Men brudd på bestemmelsen er vanskelig å påvise i praksis, ettersom en megler ofte bare kan fremholde at den lave utsalgsprisen var akseptabel for selger.

Forbrukermyndighetene har tidvis kjørt en knallhard lokkepris-linje mot meglere i Oslo-området, men da på overordnet plan:

De har lent seg på statistikk som viser at boliger gjennomgående prises under oppnådde salgspriser hos store meglerkjeder, eller av et enkelt meglerkontor over lengre tid.

Les også

Ellevill visningshelg i Oslo: – Ubehagelig med tanke på fremtiden

Les også

Etterlyser forsikring mot boligprisfall

Les også

Her falt boligprisene mest – og her stiger de fortsatt

Publisert:

Her kan du lese mer om