Lønnsom turbo til vedovnen

En etterbrenner til din gamle vedovn er en meget lønnsom investering. Mange kan få den gratis.

Den grå platen bak i ovnen øker forbrenningen av veden. Platen er testet ved NTNU med meget gode resultater. Foto: ecoxy.no
Publisert:

Moderne ovner har etterbrenner og utnytter derfor mer av vedens energi. Gamle ovner anskaffet før 1998 har ikke etterbrenner og gir derfor dyrere vedfyring.
Firmaet Ecoxy lanserte nylig en etterbrenner som kan ettermonteres på gamle ovner. Den koster 3.000-3.500 kroner inkludert montering.
Dermed slipper du å kjøpe ny ovn til 10.000 kroner for å oppnå billigere vedfyring.

Testet

Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har testet ut etterbrenneren. Den fungerer best på såkalte boks-ovner. Det vil si de tradisjonelle gamle ovnene som for eksempel smijernsovnene.
- Dette er dype ovner hvor forbrenningskammeret er langt inne. De aller fleste gamle ovner er slike, sier professor Johan Hustad ved NTNU. Høye og smale ovner med litt mer moderne utseende men med gammel teknologi, oppnår ikke like god effekt av etterbrenneren.
De gamle ovnene utnytter om lag 50-60 prosent av energien i veden. En moderne ovn med etterbrenner utnytter om lag 75 prosent av vedens energi.
- Du kan forvente at en etterbrenner montert på en boksovn vil løfte utnyttelsesgraden med 20 prosentpoeng. Dermed kan du forvente opp mot like bra effekt som en moderne ovn, sier Hustad.
Ikke alle gamle ovner er ineffektive. Kakkelovner har en utnyttelsesgrad som er nær en moderne ovn, såfremt du fyrer kraftig med riktig luftinntak.

Lønnsomt

En gammel ovn er såpass ineffektiv at fyringskostnaden er om lag på nivå med strømkostnaden. Etterbrenneren senker fyringskostnaden med om lag 20 prosent.
Investeringen på 3.000 kroner er innspart i løpet av den andre vinteren dersom vedovnen er husets hovedoppvarmingskilde, viser Dine Penger beregninger. I løpet av ovnens levetid, vil innsparingen bli formidabel.
På hytta er oppvarmingsbehovet betydelig lavere enn i boligen. Likevel vil etterbrenneren være lønnsom på hytta også, men lønnsomheten er svært liten. Den største gevinsten er antagelig at det blir mindre vedbæring når hver vedkubbe avgir betydelig mer varme.

Gratis turbo

Enøketaten i Oslo kommune gir tilskudd til de som vil montere etterbrenner akkurat som ved utskifting av gamle ovner med nye. De gir 3.000 kr i støtte hvis du bor innenfor Ring 3. Dermed får du nærmest gratis turbo til vedovnen. Bor du utenfor Ring 3, får du 1.500 kr i støtte.
Også Bergen kommune har gitt enøkstøtte til etterbrenneren eller skifte av ovn. Støtten har vært inntil 5.000 kr i støtte. Pr i dag er pengepotten brukt opp, men støtteordningen skal gjenopptas i 2009.
Etterbrenneren er i salg i Nord- og Sør-Trøndelag, på Østlandet, Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder, samt i Oslo-området.

Se mer på www.ecoxy.no

.

Hva er en etterbrenner?

Etterbrenner har en åpning bak på ovnen hvor luft trekkes inn i et hulrom mellom bakveggen og en plate som er festet på innsiden. Denne luften forvarmes og går inn i ovnen.
Etterbrenneren tilfører ekstra forvarmet luft slik at gassene blir brent. I gamle ovner vil mye av gassene gå rett opp i pipa. I en ovn med etterbrenner vil det meste av disse gassene bli brent.
Det er mer miljøvennlig og utslippene reduseres opp mot 75 prosent, og det gjør også at du henter ut mer varme av veden. Vedfyringen blir billigere.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om