Her får du billigst  fastrente nå

Fastrente gir ekstra trygghet til deg som har sårbar økonomi. Sjekk hvilke banker som har lavest fastrente nå.

BINDE? Fastrente kan lønne seg dersom økonomien din ikke tillater perioder med høyere rente.

  • Ida Aamodt-Hansen
Publisert:,

Denne uken satt Danske Bank ned renten på sine fastrentelån med inntil 0,40 prosentpoeng.

Etter rentenedsettelsen vil ny effektiv rente på tre års bindingstid være 3,71 prosent, noe som er 0,05 prosent under bankens beste flytende rente.

Se hele oversikten over bankenes fastrente lenger ned i saken.

- Vi har en forholdsvis stor andel fastrentelån i vår boliglånsportelfølje da vi tradisjonelt har vært godt priset på fastrentelån, men i den senere tid har etterspørselen vært moderat. Nå har vi gjort oss enda mer konkurransedyktig, og kan tilby for tiden markedets beste pris på ordinære fastrentelån, sier Øyvind Hurlen, leder av Personal Banking i Danske Bank til Dine Penger.

Ikke mer lån. Det er imidlertid ikke slik at du kan regne med å få mer i lån dersom du binder hele eller deler av boliglånet:

- Kunder vil normalt ikke få innvilget mer lån dersom de velger fastrente på hele eller deler av boliglånet. Vi er opptatt av at kundene skal være i stand til å betale lånet etter utløp av fastrenteperioden, og følge myndighetenes krav om at kundene skal tåle 5 % renteøkning, sier Hurlen.

Danske Bank anbefaler fastrente til de som ønsker en ekstra økonomisk trygghet i hverdagen.

- Om du ønsker forutsigbare renteutgifter og trygghet i hverdagen, bør du vurdere fastrente på hele eller deler av boliglånet ditt, sier Hurlen.

Les også:Storebrand setter ned renten

Øyvind Røst, økonomirådgiver i Dine Penger.

Valg av rente som forsikring. Dette er i tråd med anbefalingene fra rådgiver i Dine Penger, Øyvind Røst:

– Har du høy gjeld i forhold til inntekt og lånesikkerhet kan det å binde renten på hele eller deler av lånet, være en «forsikring» mot en renteoppgang som truer privatøkonomien din, sier han.

– Frykter du derimot arbeidsledighet i en eventuell krise, vil flytende rente normalt være en bedre «forsikring», sier Røst.

Les også:Her får du billigst boliglån

Bedre med flytende rente på sikt. Røst anbefaler folk flest å ha flytende rente på lån.

– Over tid har det vist seg å være billigere enn lån med fast rente.

Han forklarer at bankene fastsetter renten på fastrentelån i forhold til renten på flytende lån, renten banken betaler på sine lån (obligasjonsrenten) og bankens vurderinger av renteutviklingen fremover.

Øyvind Hurlen, leder av Personal Banking i Danske Bank.

– Bankene vil sannsynligvis være flinkere enn kundene på å vurdere utviklingen i rentemarkedet. Du spekulerer derfor mot «proffene» om du prøver å «time» det rette tidspunkt for å binde renten. Dessuten vil normalt obligasjonsrenten som er bankens grunnlag for renten på fastrentelån være litt høyere enn pengemarkedsrenten, som er grunnlaget for renten på flytende lån.

Les også:Nå setter også småbankene ned renten

Øyvind Røst har følgende tips til spekulanten:

– Velger du fastrentelån i forkant av en langvarig renteoppgang i markedet kan du spare mye penger om du treffer med valget av fastrentelån. Når rentenivået er veldig lavt og neppe kan falle mye, er risikoen med slik fastrentespekulasjon begrenset fordi renten på flytende lån ikke faller under null, sier Røst.

Se hele listen på Finansportalen.no

Tabellen under viser de fem billigste bankene på fastrente nå, for lån på 2 millioner innenfor 75 prosent sikkerhet og binding på henholdsvis 3, 5 og 10 år:

Kilde: Finansportalen.no Med forbehold om feil i prislistene. Tallene er hentet inn fra Finansportalen 9. mai. Det er valgt lån med 25 års løpetid.

Kilde: Finansportalen

Her kan du lese mer om

  1. Valuta

Flere artikler

  1. Kampen om fastrentekundene: - Ikke lurt å binde renten

  2. Danske bank kutter fastrenten

  3. DNB skreller fastrentene

  4. Annonsørinnhold

  5. Stadig færre velger fastrente

  6. - Gunstig å binde studielånsrenten nå