Nav-skandalen

Mener alle involverte organer har ansvaret for Nav- skandalen

EØS-retten ble feilpraktisert av Nav, fastslår utvalget som har gransket saken.

Leder av granskingsutvalget, jusprofessor Finn Arnesen overleverte utvalgets rapport til arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen tirsdag.

Lise Åserud / NTB scanpix
 • Martin Hagh Høgseth
 • NTB
Publisert:,

Utvalget har gjort en ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Det kommer frem på en pressekonferanse tirsdag.

– Hovedansvaret ligger hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet, sier utvalgsleder Finn Arnesen.

Konklusjonen i utvalget var ikke enstemmig.

Arnesen understreket at samtlige involverte forvaltningsorganer har ansvaret, og poengterte at «hadde bare et av dem sett feilen, ville denne saken sett helt annerledes ut».

«Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte,» heter det i utvalgets rapport.

– Bekrefter en systemsvikt

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen kom igjen med en uforbeholden unnskyldning da han skulle kommentere utvalgets rapport.

– Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt hvor nær samtlige instanser gjennom en årrekke har sviktet på dette området. Det er ekstra alvorlig fordi konsekvensene for en del av de berørte har vært svært store, sier Isaksen.

– Det øverste politiske ansvaret ligger nå hos meg og hos regjeringen, og vi- og jeg som ansvarlig statsråd – skal fortsette å rydde opp, fortsetter han.

Minst 85 personer kan være uriktig dømt

Det var tilbake i oktober i fjor det ble kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger til alle EØS-land.

Fra tidligere er det kjent at utvalget mente at også praksis fra før 2012 må gjennomgås, og at feil kan ha skjedd helt tilbake til da Norge gikk inn i EØS i 1994.

Flertallet i utvalget mener at myndighetene bør begynne å undersøke saker fra før 2012 allerede nå, mens mindretallet mener at man bør vente til Efta-domstolen kommer med sin uttalelse som tidligere er etterspurt.

Riksadvokaten har anslått at minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på bakgrunn av feil rettsanvendelse. 48 av disse er idømt ubetinget fengselsstraff.

Her kan du lese mer om

 1. Nav-skandalen
 2. Nav
 3. EØS
 4. Trygd
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Hvordan skape et inkluderende arbeidsliv

 2. Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

 3. Arbeidsministeren bommer på mangfold

 4. Annonsørinnhold

 5. Arbeidsdepartementet vil ikke gi dagpengegaranti

 6. Betalt innhold

  Slik ble tre minutters vei 354 millioner kroner dyrere enn planlagt