Bygger Norges første boligfelt på vann

I Horten er prosjekteringen av 28 flytende boliger i gang. Dette blir det første boligfeltet flytende på vann i Norge.

ILLUSTRASJON: Slik kan de flytende boligene i Horten bli seende ut. Husene skal ifølge Teknisk Ukeblad ligge i 45 graders vinkel mot kaia slik at alle får fritt utsyn.
Publisert: Publisert:

Grunneierselskapet Indre Havneby AS har ansvaret for utviklingen og prosjekteringen av de flytende boligene.

Selskapet har planer om å legge ut boligene for salg allerede i 2020 eller 2021, ifølge Teknisk Ukeblad (TU), som omtalte boligprosjektet nylig.

– Dette boligprosjektet gir mulighet til å få tatt i bruk nye arealer uten å beslaglegge fellesarealer for befolkningen. Det prosjekteres for at hovedbryggen vil være tilgjengelig for alle, sier styreleder og kontaktperson Hans Olav Tangen i Indre Havneby AS til E24.

Arbeidet med å bygge de flytende boligene kan etter planen starte først i 2020. Først skal havnen renses for tungmetaller og andre miljøgifter.

Men prosjekteringen av boligene foregår parallelt, opplyser Tangen.

Alle boligene får egen båtplass. Tanken er at eventuelle boligkjøpere som har større båter kan fortøye disse og ta dem i bruk som et anneks til boligen.

– Dette er boliger for folk som er glade i sjøen, sier Tangen.

«Relativt kostbare»

Tangen vil ikke anslå noen pris på de flytende boligene ennå, men sier de kan bli «relativt kostbare».

– Vi jobber nå med å få prosjektet ned på en pris som markedet kan svare på, sier han.

I Horten kommune sin reguleringsplan er det avsatt plass til 28 eneboliger fordelt på tre pirer i området Indre havn.

KART: I Horten kommune sin reguleringsplan er det avsatt plass til 28 eneboliger fordelt på tre pirer i området Indre havn.

Boligene skal bygges på flyteelementer i betong, og skal være fast og varig forankret til bryggen og sjøbunnen, skriver TU. Rundt dem vil det være flytende bølgebrytere. Varmevekslere mot sjøvannet skal bidra til oppvarming om vinteren, mens vann og avløp vil gå gjennom flyteelementene boligene ligger på.

Målet er at boligene skal bli oppført i matrikkelen, det offisielle eiendomsregisteret, likt som boliger på land, forklarer Tangen.

– Dette åpner for at alle sjønære områder som i dag ikke er i bruk – innover i Oslofjorden for eksempel – kan benyttes til nye areal for lukrative boliger, sier han.

– Spennende

Indre Havneby AS består av grunneiere i Indre havneby, området som de flytende boligene skal bli en integrert del av.

En av aksjonærene i selskapet er Conceptor Bolig AS.

Administrerende direktør Lasse Skjelbred sier Conceptor følger nært med på utviklingen og interessen rundt de flytende boligene som planlegges.

– Prosjektet i Horten vil bli første prosjektet i Norge av flytende boliger så det blir spennende å utvikle det, sier Skjelbred.

Conceptor Bolig eier boligprosjektet i det tilknyttede området på land, kalt Horten Havneby.

Les også

Bygger flytende boliger for å lokke til seg folk

Skjelbred opplyser at det er solgt 38 av 51 boliger av det som hittil er lagt ut i første byggetrinn. Totalt er det planlagt å bygge 375 leiligheter over flere trinn.

– Prosjektet vil gå over flere år og være med å skape en helt ny bydel langs det indre havnebassenget sentralt i Horten, sier Skjelbred.

E24 omtalte planene om de flytende boligene allerede i 2014. Da sa daværende ordfører Børre Jacobsen i Horten kommune at de rustet seg for befolkningsvekst, og at utbyggingen av Indre Havneby, inkludert de flytende boligene, var ett av flere grep for å legge til rette for attraktive boområder i byen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om