Finanstilsynet strammer inn kredittkort-reglene

Krever at finansforetakene slutter å øke kredittgrensen uten at du ber om det – og heller begynner å gi bedre informasjon om alle pengene du skylder.

STRAMMER INN: Her er Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen avbildet på en tidligere pressekonferranse.
Publisert: Publisert:

– Vi ser at bruken av usikret kreditt har økt betydelig, og flere og flere forbrukere får problemer med å betjene den, sier forbrukerkoordinator Anders N. Kvam i Finanstilsynet til E24.

Finanstilsynet strammer nå inn reglene for hvordan finansforetakene både kan gi og fakturere kredittkortgjeld.

Bakgrunnen er at tilsynet ikke synes dagens regelverk følges godt nok, og at de er bekymret for den høye gjeldsbyrden mange nordmenn pådrar seg.

«Tilsynet får henvendelser som tyder på at for mange kunder får for høy kreditt i forhold til betjeningsevnen», skriver tilsynet i et fersk rundskriv til norske banker og finansforetak hvor de nye endringene varsles.

Les også

Arbeidsledig og blakk? Forbrukerombudet advarer mot å ta opp forbrukslån i 2016

– Har fått betydelige kreditt-økninger

Ifølge tilsynet innvilger flere banker og finansforetak kredittkortgrenser som og deretter økes automatisk, uten at kundene hverken har bedt om eller akseptert dette – for eksempel fra 30.000 til 50.000 kroner.

Dermed kan forbrukere pådra seg mer gjeld enn de i utgangspunktet inngikk avtale om.

– Vi har fått en god del henvendelser om at kunder får brev om at kredittrammen deres økes med til dels betydelige beløp. Men det er kunden selv som skal søke om eventuelt økt kredittramme. Og i så fall krever loven at det gjøres en ny kredittvurdering, sier Kvam.

Ifølge tilsynet sender mange kredittforetak også ut fakturaer uten å opplyse om totalt utestående beløp – og uten at du får noen oversikt over hva det faktisk koster deg i renter å betale pengene tilbake.

Les også

Har du opplevd aggressiv kredittkort-reklame? Banksjef forsvarer praksis som Forbrukerombudet vil forby

Må vise frem hele gjelden på fakturaen

Finanstilsynet kom med retningslinjer om kredittheving og fakturaopplysninger tilbake i 2013.

– Våre undersøkelser har imidlertid vist at mange foretak ikke har fulgt dem godt nok, sier Kvam.

Derfor strammes nå reglene ytterligere inn, med tre nye retningslinjer som ikke skal kunne misforstås:

  • Foretaket skal ikke øke kredittrammen til eksisterende kunder uten etter søknad fra kunden og bør alltid avslå en søknad om kredittkort ved negativ kredittvurdering.
  • På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samlet utestående kreditt. Kunden skal gis informasjon om at beløpet kan endres til et lavere beløp og hvilket beløp som minimum må betales.
  • Alle fakturaer der kunden har utestående kreditt, skal inneholde en tabell som viser kostnadene ved ulike betalingsløsninger.

Bank roser innstrammingen

Kommunikasjonsansvarlig Kristine Jeanette Vestad i Bank2

Kommunikasjonsansvarlig Kristine Jeanette Vestad i Bank 2 synes innstrammingen er på sin plass.

– Det er cirka en kvart million nordmenn som er økonomisk svartelistet. Dette er i all hovedsak relatert til kreditt -og forbruksgjeld. Har du allerede problemer med å betale ned på forbrukslån, er økt kredittramme det siste du trenger, fremholder Vestad i en e-post til E24.

Hun er også er fornøyd med at Finanstilsynet presiserer at kunder med betalingsanmerkninger ikke bør gis kredittkort.

– Det er en god regel. Vi gir finansiering til personer som allerede er kommet i mislighold med sine kreditorer, men vi gjør da som en del av en totalløsning hvor kunden ønsker å gjøre opp misligholdet. Man kan gjerne beskrive det som en økonomisk rehabilitering, mener Vestad.

Les også

– Kan bli lett for arbeidsledige å ty til forbrukslån

Les også

Banksjef forsvarer praksis som Forbrukerombudet vil forby

Les også

Langer ut mot bankers «megler-pushing»

Publisert:
Gå til e24.no