Røkke får ikke bygge brygge

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har avslått Kjell Inge Røkkes søknad om mudring til dypvannsbrygge ved eiendommen på Konglungen i Asker.

Publisert:

Ifølge budstikka.no søkte Røkke om å få mudre til 4 meters dyp over et område på 1.700 kvadratmeter. Slik skulle Røkkes reketråler få legge til kai ved hans nye hus på Konglungen.

Les også: Røkke vil ha trålerbrygge

Hensyn til allmenheten

Til grunn for Fylkesmannens vurdering lå hensyn til almennheten. Spesielt er det lagt vekt på hvilke innskrenkinger anlegg for en industribåt og trafikk av den, ville gjøre med forurensing av vannet og menigmannens bruk av området.

- Konsekvensen av en slik omfattende mudring er ikke i samsvar med intensjonen i reguleringsplanen og hensynet til bading, friluftsliv og så videre. Hensynet til almenheten har veid tungt, i tillegg er det klare føringer for at man skal legge vekt på å unngå mudring ved plassering av brygger, sier seksjonssjef Are Hedén til ved Fylkesmannens miljøvernavdeling til Budstikka.no

Enkel avgjørelse

Store deler av området som er berørt av søknaden til Røkke er regulert som spesialområde for ferdsel, fiske, friluftsliv og som trafikkområde for småbåter. Fylkesmannen har anbefalt kommunen en restriktiv holdning ovenfor hva bygging av private brygger gjelder.

I avslaget sies det at fortøyning av større båter vil redusere mulighetene til å drive forskjellige fritidsaktiviteter både til lands og til vanns.

- Vi har gjort en grundig jobb med saken, men den var ikke noen vanskelig sak i den forstand, sier Hedén til Budstikka.no

Røkke kan anke saken til Statens Forurensingstilsyn som er siste instans.

Publisert:

Her kan du lese mer om