Klart for krangel om kollektivtrafikk i Oslo-området

I den ferske storutredningen om fremtidens transportsystem i Oslo-området anbefales det å bygge både nye togtunneler og en T-banetunnel gjennom hovedstaden. Men prislappen er fortsatt ukjent.

TUNNEL: T-banen i Oslo bør få en ny tunnel, mener et utvalg.
Publisert: Publisert:

I utredningen som ble offentliggjort torsdag formiddag, anbefales det nye togtunneler på strekningen Oslo S-Nationaltheatret-Lysaker og strekningen Nationaltheatret-Bislett-Økern fram til hovedbanen ved Alnabru.

Videre anbefales en T-banetunnel fra Majorstuen til Bryn, som er knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget.

Utredningen er foreløpig, og den endelige skal etter planen komme i løpet av høsten – da med en antatt prislapp på anbefalingene – den store elefanten i rommet.

Nye trikkelinjer

Utredningen med navnet Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo – forkortet KVU Oslo-Navet – er utarbeidet av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Jernbaneverket har koordinert arbeidet.

Les også

Her er de fire alternativene til ny kollektivløsning i Oslo

– Det er et ambisiøst prosjekt og et omfattende samarbeid vi snart er i mål med, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger, som ikke ville svare på spørsmål om pris.

I tillegg til nye tunneler anbefales også to nye trikkelinjer; Majorstuen-Carl Berners plass-Helsfyr-Bryn og Bryn-Økern-Sinsen.

Knutepunkter

KVUen anbefaler nye knutepunkter, både regionale og lokale, som skal «mate» passasjerer inn i det nye kollektivnettverket. Det skal etableres to hovedknutepunkt, ett i øst og ett i vest, henholdsvis på Bryn og Lysaker.

Utredningen, som har et perspektiv fram til 2060, fastslår også at trafikktilbudet må ha hyppige avganger – det vil si hvert 5. minutt i indre Oslo og hvert tiende minutt i ytre by.

– Vil alltid være diskusjon

Fungerende veidirektør Lars Aksenes fastslo under presentasjonen at de anbefalte løsningene krever store investeringer.

– Staten må bidra med mer enn den gjør i dag, sa Aksenes.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var til stede under framleggelsen og omtalte utredningen som fylt med «spennende visjoner».

– Det vil alltid være en diskusjon om hvem som tar regningen – stat, fylkeskommune eller kommune. Men det er innbyggerne som uansett tar regningen. Derfor er det viktig med en god diskusjon, sa Solvik-Olsen.

Les også

Venstre vil ha slutt på salg av bensinbiler innen ti år

Les også

Forslag om superbyer skaper splid i Høyre

Publisert: