Ber helsedepartementet kontrollere alternativbehandlerne

Nordmenn bruker milliarder av kroner på alternative behandlinger – utenfor statlig kontroll. Nå har Forbrukerombudet bedt Helsedepartementet om å ta grep.

VIL HA REGULERING: Forbrukerombud Gry Nergård har lenge etterlyst strengere kontroll av alternativbransjen. Selv fører ombudet tilsyn med markedsføringen.

Foto: Colourbox / Forbrukerombudet
Publisert:

- Det er bekymringsfullt at styresmaktene verken fører tilsyn med den alternative behandlingen, eller stiller offentlige krav til utdanningskvaliteten innen de ulike behandlingsformene, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Denne uken la hun og Forbrukerombudet frem flere grep de mener Helsedepartementet bør ta for å sikre nordmenns forbrukervern i kjøp av alternativ medisinsk og fysiologisk behandling.

Nordmenn med helserelaterte plager er nemlig svært god butikk for alternativbransjen:

I 2012 ble alternative medisiner og behandlinger kjøpt av nær annenhver nordmann – til en regning på til sammen 4,7 milliarder kroner, følge Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM).

Kun reklame-krav. Men til tross for at en rekke av behandlingsformene som tilbys mot sykdommer og lidelser, er uten dokumentert virkning, får bransjen i dag stort sett operere fritt.

Forbrukerombudet fører kun tilsyn med markedsføringen, og tar grep mot tilbydere som reklamerer med at behandlinger har effekt når dette ikke er dokumentert – noe som strider med markedsføringsloven.

VIL VURDERE GREP: Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Bjørn Stuedal

Kjenner du til eksempler? Tips Dine Pengers journalist!

En kontrollaksjon ombudet gjorde tidligere i år, avdekket en rekke slike lovbrudd, men ombudet mener forbrukervernet også må styrkes mot de faktiske behandlingene.

Les også:Hevder metallbrikke fjerner «skadelig informasjon» fra maten

Tre grep. Det er særlig tre grep som Forbrukerombudet har bedt myndighetene og helseminister Bent Høie (H) om å ta:

  • Krav til grunnleggende medisinsk utdanning for alle som driver alternativ behandling for å redusere risikoen for feilbehandlinger
  • Sette ned et fagutvalg som jobber frem et tryggere og bedre regelverk som sikrer forbrukervernet
  • Opprettelse av et offentlig organ som fører tilsyn med utøvingen og kvaliteten på behandlingene

- Bør prioriteres. - Vi jobber ikke for at alternativ behandling skal bort, men for at det skal være trygt. På bakgrunn av den brede samarbeidsviljen om bedre regelverk, mener vi styresmaktene nå bør prioritere å styrke forbrukervernet innen alternativ behandling, sier Nergård.

Forslagene ble lagt frem i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet denne uken.

NNH-leder John Petter Lindeland

Foto: NNH

Til Dine Penger understreker statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) at møtet var på ombudets initiativ, men at de nå vil «gjøre en vurdering om det er ting vi bør se nærmere på».

- Når det er sagt, så mener jeg at dagens reguleringsmessige skille mellom den ordinære, offentlige helse- og omsorgstjenesten og alternativ behandling er riktig. Vi kan ikke innføre godkjenningsordninger som innebærer at det offentlige i praksis går god for ulike alternative behandlingsformer eller utøvere, skriver Brein-Karlsen i en epost til Dine Penger.

Les også:- Kan i verste fall føre til død

Støttes av naturterapauter. Norske Naturterapauters Hovedorganisasjon (NNH) tar selv til orde for en kraftig innskjerping i kravene for alternative behandlere.

- Det bør bli strengere krav til hvem som kan stå oppført som alternative behandlere. Det er nesten ingen krav for å få få autorisasjon i dag, og mange har altfor dårlig kompetanse, sier NNH-leder John Petter Lindeland til Dine Penger.

Han mener regjeringen bør se til Danmark når de vurderer krav om utdanningen. Der kreves flere hundre undervisningstimer, blant annet i vitenskap og terapifag.

Vil beholde gode rammevilkår. Sammenslutning av alternative behandlingsorganisasjoner (SABORG) er ikke like sikre på at de ønsker skjerpede krav.

- Alternative behandlere har veldig gode rammevilkår i dag, og de mener vi det er viktig å ta vare på, sier leder Kari Brøtmet til Dine Penger.

SABORG representerer ni organisasjoner med til sammen 1500 medlemmer. Brøtmet sier de har ulike oppfatninger om hva som er riktig vei å gå.

- Men vi støtter uansett en statlig gjennomgang, og mener det er viktig å utarbeide en fagstandard som speiler utdannelsen som finnes i dag og gir alternative behandlere mulighet for videreutdanning, sier Brøtmet.

Her kan du lese mer om