Tar oppgjør med økonomenes «boblesnakk»: – Begriper virkelig ikke hvor hun tar det fra

Meglertopp Carl O. Geving  langer ut mot boligboble-utspillene fra ledende økonomer.

LEI BOBLESNAKKET: NEF-direktør Carl O. Geving reagerer på at sjeføkonom Kari Due-Andresen og andre økonomer sår tvil om hvorvidt Oslos prisvekst skyldes fundamentale forhold. Han mener bevisene taler for seg.
Publisert:

– Jeg tror en del av disse økonomene har begrenset kunnskap om boligmarkedet, sier Geving, som er direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), til E24.

Meglertoppen har sett seg lei på alt boligboblesnakket om boligmarkedet i Oslo. Etter at prisutviklingen for alvor skjøt fart tidlig i våres, har flere økonomer luftet sin frykt for at vi er inne i en prisboble som vil sprekke før eller siden.

– Faren er at dette blir en boble. Den sterke prisveksten frister spekulanter, har Eika-sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen sagt til E24.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse har flere ganger sagt han ser «bobletendenser» i markedet – og fortalt E24 at han «absolutt» frykter en boligboble i Oslo.

Siden august i fjor har boligprisene i Oslo steget i snitt med 16 prosent.

Handelsbankens sjeføkonom Kari Due-Andresen mener det bør være legitimt å snakke om en mulig forventningsdrevet prisvekst i Oslo nå om dagen.

– Selv om folk i utgangspunktet har råd til det nå, og har betjeningsevnen på plass, kan det fortsatt være slik at flere slenger seg inn i boligmarkedet nå i en forventning om at prisene stiger inn i himmelen.

– Forventningen i seg selv kan gjøre at det drives videre oppover. Det spekulasjonselementet mener jeg man kan være bekymret for, sier Due-Andresen til E24.

Les også

Så mange Oslo-boliger må bygges for å løse boligmangelen

– Begriper ikke hvor hun tar det fra

Samtidig som hun trekker frem spekulasjon, sår Due-Andresen tvil om noen typiske fundamentale forklaringer som hyppig gis som årsak til Oslos bratte prisvekst - blant dem at det er stort underskudd på ledige boliger i forhold til behovet.

Til E24 fremholder sjeføkonomen at innflytningen til Oslo har hatt en «neglisjerbar effekt» på befolkningsveksten. Hun mener også alle nødropene om kraftig boligunderskudd er overdrevne, slik hun også har uttalt til DN nylig.

– Jeg begriper virkelig ikke hvor hun tar det fra, svarer meglertopp Geving.

Han mener Due-Andresens uttalelser føyer seg i rekken av ufundert «boblesnakk» fra ledende norske økonomer.

– Det spekuleres i hytt og vær fra sjeføkonomer og akademikere. Vi bør gå fra boblesnakk til å se på realitetene: De mange fundamentale driverne som sammen forklarer den bratte prisveksten, sier Geving.

– Prisveksten er ingen bombe

– Kan det ikke være at prisveksten er unormal sterk, tross disse fundamentale driverne i bånn?

– Det kan alltids være, men det blir spekulasjoner. Det vi vet er at Oslo nå har stort underskudd av boliger, et godt arbeidsmarked nær upåvirket av oljebremsen, høy innflytning, og samtidig et rentenivå som nærmest gjør at det lønner seg å låne penger.

– Når alle disse faktorene får virke samtidig, bør det ikke være noen bombe at boligprisene vokser så kraftig. Det er en helt naturlig konsekvens, sier Geving.

(saken fortsetter under bildet.)

FUNDAMENTALT ENIG: Også Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer mener forhold som innflytning, lavt boligtilbud og lave renter forklarer boligprisveksten i Oslo, uten at alternative boblescenarioer er nødvendig.

Det samme mener direktør Christian Dreyer i meglerforeningen Eiendom Norge.

– Jeg har snart kommentert boligmarkedet i 10 år, og har møtt bobleteorier i alle ti årene, sier han lakonisk til E24.

– Men vi har aldri vært i en situasjon hvor kjøpekraften er så sterk. Med den høye befolkningsveksten, samt en rente som vil holde seg på rekordlavt nivå lenge, så er det fundamentale forhold som forklarer prisveksten også i Oslo, sier Dreyer til E24.

Han sier det samtidig er legitimt å være bekymret for konsekvenser av at vinden snur.

– Det fundamentale her er gjeldsoppbyggingen. Men de som kjøper bolig i Oslo har fortsatt mye å gå på. Får samme rentenivå som før finanskrisen, ville mange hatt utfordringer. Men de færreste tror vi kommer til det nivået på lang tid.

Står ved sine analyser

Fokuset vekk fra fundamentale forhold og over på boblesnakk får Geving i NEF til å så tvil om «en del» av økonomenes kunnskap om boligmarkedet.

– Med respekt å melde: Vi jobber med dette hele tiden. Jeg tror vi har bedre innsikt og bedre oversikt over trendene.

– Det må han gjerne si, svarer Handelsbankens sjeføkonom Kari Due-Andresen, som altså er mottager for mye av skytset til Geving:

– Vi sitter med data fra SSB og Eiendom Norge, og det er det vi har basert våre analyser på.

Due-Andresen står fast ved at hverken lav boligbygging eller høy befolkningsvekst synes å være særlig gode forklaringsmodeller på den siste tidens enorme prisvekst i hovedstaden.

(saken fortsetter under bildet.)

BOOM: Siden august i fjor har boligprisene i Oslo steget i snitt med 16 prosent.

– Poenget er at vi ser en særlig akselerasjon i prisveksten i Oslo fra mars i år. De fundamentale driverne har ikke dukket opp på så kort tid. Hadde prisveksten skyldtes lav boligbygging, burde vi sett en systematisk høyere prisvekst i Oslo over tid, men det har vi ikke gjort, sier sjeføkonomen, og fortsetter:

– Imens er nettotilflytningen fra andre regioner av Norge til Oslo helt neglisjerbar de siste årene. Og nettoinnvandringen som andel av befolkningsveksten har også avtatt.

Les også

Prispresset uroer bankene i Oslo: Har boble-risiko i mente når de gir boliglån

– Kan få avtagende prisvekst

Hun seier det er vanskelig å si hvor mye som eventuelt er spekulasjonsdrevet, siden det ikke er tilgjengelig god, løpende statistikk på dette. Men hun merker seg at utbyggerne selv melder om at mange kjøper boliger med mål om å tjene på prisstigning ved videresalg, snarere enn å bo i dem.

– Så spørs det om man kan vente seg en korreksjon i prisnivået, eller at prisveksten bare avtar noe, sier Due-Andresen.

– Hva kan være grunnen til at dere økonomer synes å legge mer vekt på mulige forventningsspiraler i deres forklaringsmodeller, mens meglersjefene støtter seg på fundamentale prisdrivere?

– Det vet jeg ikke. Det eneste vi har sagt, er at man uansett skal være forsiktig med å lytte til særinteresser i en sak. Utover det kan vi bare se på tallene vi har.

– Det fundamentale dominerer

Geving forsikrer at meglerbransjen har interesse av et balansert marked, og at dagens lave tilbud og prispress ikke tjener meglerstanden, som da får få oppdrag.

Han mener det er rart at «alle» synes å enes om logiske forklaringer på prisutviklingen andre steder i landet, mens Oslo blir gjenstand for alternative teorier.

– Vi vet forklaringen til prisfallet i Stavanger. De ble truffet av oljekrisen etter flere år med sterk boligprisvekst. Det er helt naturlig. I Kristiansand har de bygget massivt, og klart å holde boligprisene nede. Det har man altså ikke klart i Oslo. Tromsø hadde en voldsomt vekst lenge, og det hadde også naturlige forklaringer: Fullstendig stopp i boligbyggingen og befolkningsvekst.

– Det er gjennomgående fundamentale forhold, oppsummerer Geving.

– Men Oslo-prisveksten er nå svært sterk: Det kan vel gi noen forventninger om videre prisvekst, som da bakes inn i prisene boligene selges for?

– Det kan godt være det ligger noe psykologi i toppen. Men hvor høy er graden av forventningsstyrt prisutvikling i Oslo? Det er spørsmålet. Alt forteller oss at de fundamentale driverne dominerer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om