Eiendomsmegler legger seg paddeflat etter denne annonsen

I en annonse i Finansavisen har eiendomsmeglerforetaket Nordvik & Partners i flere dager søkt etter investorer til bygging av et boligprosjekt med mer enn 1.000 boliger. Samtidig  fristes det med «lav risiko og høy avkastning». Det har fått flere til å reagere.

VAKTE REAKSJONER: Meglerens uvanlige boligannonse vakte oppsikt. Nå beklager meglerkjeden.

Foto: Berit Roald/Scanpix/E24
  • Christian Høie Lie
Publisert:

– Det finnes ingen gratis lunsj – slik er ikke verden satt sammen. Vi ønsker et bevisst og realistisk forhold til risiko og avkastning, og slik markedsføring er dermed uheldig, sier Nordnet-sjef Anders Skar.

Han er en av dem som har reagert på annonsen til Nordvik & Partners i Finansavisen.

På Twitter la Skar torsdag ut en melding etter å ha lest annonsen hvor det søkes etter investorer til et boligprosjekt i Akershus med bygging av mer enn 1.000 boliger.

I annonsen skriver eiendomsmeglerforetaket Nordvik & Partners at prosjektet har «lav risiko og høy avkastning», uten å utdype dette noe mer.

«Alarmen går», skrev Skar. Til E24 utdyper Skar hvorfor han reagerte.

– Jeg mener at en slik annonsering er ubalansert og villedende. Det er ikke noe vi ville gjort – og heller ikke hadde fått lov til på grunn av den strenge reguleringen av finansbransjen. Vi hadde helt klart fått påpakning fra Finanstilsynet om vi opererte slik, sier Skar.

Skar forteller at bank og finans, som er bransjen nettmegleren Nordnet befinner seg i, er gjennomregulert.

– Vi må alltid ha med en «disclaimer» (nærmere forklaring av investeringsproduktet, journ.anm.).

Nordvik & Partners legger seg flat og beklager annonsen. Se tilsvaret lenger ned i saken.

STRENGT REGELVERK: Anders Skar, daglig leder for Nordnet i Norge, mener annonsen til eiendomsmeglerforetaket Nordvik & Partners, som sto på trykk i Finansavisen, er misvisende. Han sier det samme ikke ville skjedd i hans bransje grunnet reguleringen av finans.

Foto: Trond Solberg VG

– Misvisende

I lørdagens utgave av Finansavisen er annonsen som var på trykk torsdag og fredag endret, og lovnaden om «lav risiko og høy avkastning» er fjernet.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)

Foto:

Annonsen slik den opprinnelig fremsto, men som nå er endret, var misvisende. Man får ikke høy avkastning uten risiko. Det er alltid en relativt høy risiko i slike prosjekter, men ingen kan garantere høy avkastning, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Geving opplyser at markedsføringen av prosjektet med «lav risiko og høy avkastning» må sees opp mot markedsføringslovens forbud mot villedende markedsføring.

– Det ligger vel i sakens natur at det alltid vil være risiko for tap ved store investeringer. Man må ta nødvendige forbehold.

En kjent sammenheng i finans er forholdet mellom avkastning og risiko. Finansportalen, en avdeling av Forbrukerrådet, skriver følgende om sammenhengen:

«Hvilken avkastning du kan forvente på sparepengene dine henger nøye sammen med hvilken risiko du tar. Desto lavere risiko du tar, jo lavere forventet avkastning må du regne med.»

Rollekluss

Et annet forhold som ikke fremkommer klart av annonsen er hvilken rolle eiendomsmegleren har i prosjektet.

– Det fremgår ikke klart av annonsen hva denne saken dreier seg om, og hvilken rolle eiendomsmegleren har. Vi er derfor i dialog med foretaket for å avklare dette, sier Carl O. Greving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), til E24.

Eiendomsmeglere har ikke lov til å drive med profesjonell eiendomsutvikling.

Det følger av eiendomsmeglingslovens (paragraf 5-2) forbud mot å drive handel direkte eller indirekte med fast eiendom eller drive annen virksomhet som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet.

– Poenget er at forbrukerne skal være trygge på at eiendomsmegleren opptrer som uavhengig rådgiver ikke styres av egne interesser, sier Greving.

– Beklager

Nordvik & Partners legger seg flat og mener annonsen aldri burde vært på trykk.

– Først og fremst må vi bare beklage på det sterkeste at denne annonsen kom på trykk, skriver daglig leder Trine Dahl i Nordvik & Partners Bygdøy allé til E24.

– Nordvik & Partners har ikke til hensikt å drive med markedsføring som kan virke villedende. Det er hverken i henhold til lover, kutyme eller våre interne retningslinjer.

– Hvorfor har dere endret annonsen i lørdagens utgave?

– Årsaken til annonsen ble endret til lørdag var at det først ble fanget opp internt da annonsen sto på trykk torsdag, og beklageligvis var det da også for sent å stoppe fredagens innrykk.

Hvilken rolle har du og eiendomsmeglerforetaket i prosjektet? Er du eller dere med i utviklingsprosjektet utover rollen som megler?

– Her har megler satt inn en annonse med Nordvik & Partners logo for å bistå oppdragsgiver.

Hun presiserer at dette ble tatt tak i umiddelbart internt hos Nordvik & Partners, og at eiendomsmeglerbyrået «overhodet ikke ønsker å innestå for denne type markedsføring».

– Det er ingenting som heter lav risiko

Baard Schumann i Selvaag Bolig forteller at boligbygging er komplekst.

– Det jeg reagerte på er at lav risiko og høy inntjening er for godt til å være sant. Dersom man ikke forstår risikobildet, kan man gå på kraftige smeller. Det er ingenting som heter lav risiko, men det kan gjøres ting for å minimere risikoen, sier han til E24.

Han forteller at Selvaag Bolig bruker entreprenører det kjenner godt for å redusere sannsynligheten for at de selskapet samarbeider med går konkurs. I tillegg har boligbyggeren en regel om at 60 prosent av boligene i et prosjekt skal være forhåndssolgt før man starter.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Eiendom
  2. Bolig
  3. Boligmarkedet

Flere artikler

  1. – En totalslakt

  2. – Dette er definitivt et lovbrudd

  3. Eiendomsmeglere om Propr-reklamefilmer: – Uredelige og useriøse

  4. Annonsørinnhold

  5. Økonom mener boligkrise i Oslo er overdrevet

  6. I dag er det 442 boligvisninger i Oslo