Nå stiger fastrentene i Lånekassen

Fra 1. november stiger fastrenten i Lånekassen med et halvt prosentpoeng.

Fra 1. november stiger fastrenen på studielånet. Vent til nærmere fristen 12. oktober før du bestemmer deg for en eventuell rentebinding. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert:

Opp! Tre og ti års fastrente går opp med ca 0,5 prosentpoeng, mens fem års binding stiger ca. 0,6 prosentpoeng.

De nye rentene som gjelder fra 1. november, vil være 3,065 prosent for tre år, 3,455 prosent for fem år og 4,038 prosent for ti års bindingstid.

– Etter en periode med svært lave fastrenter på studielånet gikk rentene opp i september, og fra 1. november stiger de ytterligere. Vi må tilbake til september–oktober 2011 for å finne fastrenter som var høyere enn de nye satsene, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Les også:Slik kan praksisplass gi kremjobb

Nå er fastrentene på det høyeste siden høsten 2011, ifølge kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad i Lånekassen.

Sju av ti har flytende rente. 175.700 av Lånekassens kunder har fast rente på studielånet sitt, 437.200 kunder har flytende rente.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Les også:Slik sparer du best som ung

Kan søke med BankID. Kunder som ønsker å binde renta, kan gjøre det i perioden 1.–12. oktober.

Alle som skal søke om fastrente, må gjøre det på Dine sider på lanekassen.no. De kan blant annet logge inn med BankID.

Studenter som mottar støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, kan ikke binde renten.

Les også:Disse forsikringene må du ha som student

Flytende billigst over tid. Dine Pengers prinsipielle råd er uansett å ha flytende rente på lån. Flytende rente har historisk sett vist seg å være mest lønnsomt.

Slik stiger fastrenten

Stiger: Fastrenten i lånekassen stiger. Fastrente for tre år (grønn strek) stiger med med 0,3, for fem år (blå strek) stiger 0,6, og for 10 år (orange strek), stiger 0,3. Flytende rente (lilla strek) er uendret ut året.

Du kan ikke binde renten hvis

  • du er student og får stipend eller lån til deltids- eller fulltidsutdanning
  • du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • du allerede har en fastrenteavtale som du avbryter i denne søkeperioden (det er sperrefrist på to måneder)
  • du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • du er i gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • du er under 18 år

Slik avslutter du en fastrenteavtale. Du kan avslutte fastrenteavtalen din, men da risikerer du å måtte betale overkurs.

Overkurs beregnes når dagens fastrente er lavere enn den fastrenten du har. Det vil si at du må betale inn ekstra for å dekke de tapte renteinntektene til Lånekassen får ved å måtte låne ut pengene på nytt til en lavere rente.

Underkurs beregnes motsatt når dagens fastrene er høyere enn den fastrenten du har. Da tjener Lånekassen på å kunne låne ut pengene på nytt til en høyere rente, og dette kommer deg til gode.

For å se beregningen av over- eller underkurs på ditt lån, må du logge deg inn på Dine sider hos Lånekassen.

Søk på Dine sider. Du kan avslutte fastrenteavtalen mellom den 1. og 12. annenhver måned, uavhengig av hvor mange år du valgte å binde renten for. Da får du flytende rente igjen fra og med den 1. i den måneden du søkte.

Når du avslutter en fastrenteavtale, er du forpliktet til å ha flytende rente i minst to måneder, før du kan binde renten på nytt.

Publisert:

Her kan du lese mer om