Pass på ekstra selvangivelseskontroller: Dette sjekker Skatteetaten nøye i år

De som leier ut bolig er blant dem som er i Skatteetatens søkelys når selvangivelsene skal kontrolleres i år. Her ser du fellene du kan gå i.

Penger lures unna: Skattedirektør Svein Kristensen og Skatteetaten sjekker ekstra nøye opplysninger de ikke har fra andre og som dermed ikke allerede finnes i Skatteetatens maskiner. I år blant annet utleie av bolig som blir underlagt ekstrakontroll.
Publisert:

Tall de ikke har. Skatteetaten plukker årlig ut noen spesialområder for grundig sjekk av selvangivelser.

I år er det særlig utleie av eiendom og salg av eiendom som skal sjekkes. En av årsakene til dette er at her rapporterer skattebetalerne selv.

Dermed har ikke Skatteetaten bakgrunnsdata fra andre rapportører som banker og forsikringsselskaper:

– Vi gjør hvert år en risikovurdering av hvilke områder vi særskilt skal kontrollere i behandlingen av selvangivelsene. Risikovurderingen er blant annet basert på de postene i selvangivelsen der vi ser det gjøres mye feil, kommenterer skattedirektør Svein Kristensen til Dine Penger.

Penger lures unna. Når det gjelder utleie, mener Skatteetaten at dette er et området der det ikke bare gjøres feil, men også snytes på skatten hvert år:

– Når det gjelder salg og utleie av bolig for eksempel vet vi at det lures unna store penger, og derfor har vi ekstra kontroller på dette i år, forteller Skattedirektøren.

Skattefri utleie. En god del utleie er skattefri. Dette gjelder utleie i egen bolig, for eksempel når man leier ut en kjellerleilighet.

Dette bør sjekkes: Du er ansvarlig for tallene som står i selvangivelsen, selv om de er levert av andre. Bruk hurtigsjekken for å spare skatt. Les også:Ti finter for mindre skatt

Det samme gjelder hvis man leier ut hybel over garasjen, og garasjen har en tjenende funksjon til hovedhuset.

Med andre ord at garasjen ikke ville stått på tomten uten at hovedhuset var der. Skattefritaket for garasjehybler var det Dine Penger som kjempet igjennom for rundt ti år siden.

Når utleien er skattefri som i eksemplene over, skal den ikke rapporteres i selvangivelsen.

På den annen side får du heller ikke fradrag for utgifter knyttet til utleien.

Les mer om skattefri utleie:Hvilken leie er skattefri?

Skattepliktig utleie. Skatteplikt har man derimot hvis man leier ut en bolig et annet sted enn der man bor.

Typisk at man har en utleieleilighet som man leier ut.

Leien er nå skattepliktig, og skal rapporteres inn. Det gjør man ved å fylle ut skjema for Utleie av fast eiendom – RF-1189.

I dette skjemaet skal man legge inn inntektene man får ved utleie. Her er det viktig å være nøye:

– I kontrollene sjekker vi at alle postene er korrekt og fullstendig utfylt, forteller skattedirektøren.

Fradrag for vedlikehold: Utleiere som må betale skatt, kan få fradrag for vedlikehold av utleieboligen. Som for eksempel å bytte gulvet. Men man må erstatte gulvet med lik type gulv. Oppgradering gir ikke fradra

Det er derfor viktig å fylle ut riktig leie. I skjemaet skal du blant annet fylle ut størrelse på utleieboligen og leien.

Dermed kan skattekontoret sjekke leieprisen din opp mot vanlige leiepriser i området. Hvis leien du oppgir er for lav, kan du regne med noen spørsmål.

Fradrag for utgifter. Når du skal skatte av utleien, får du også fradrag for utgifter knyttet til utleien. Dette er blant annet:

 • Vedlikehold
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Forsikring
 • Festeavgift
 • Annonsering av boligen
 • Møbelslitasje hvis du leier ut møblert
 • Reiser for inspeksjon
 • Lys og varme (dersom inkludert i leien)

Disse kostnadene reduserer de skattbare leieinntektene. Til slutt får man i RF-1189 den skattebare leieinntekten, og denne føres inn som skattbar inntekt i selvangivelsens post 2.8.2.

NB: Skjemaet finnes i elektronisk form på Altinn, og Dine Penger anbefaler at du bruker dette. Da gjøres utregningene automatisk, og den skattbare summen overføres automatisk til selvangivelsen på riktig sted.

Har du spørsmål om skatt og selvangivelse?
Dine Pengers rådgiver Øyvind Røst har nettmøte for DP+-abonnenter torsdag kl 13.00. Legg inn spørsmål her!

28 prosent skatt. Inntektene skattlegges med vanlig 28 prosent skatt. (Altså ikke full lønnsskatt).

Hvis man for eksempel har en skattbar leieinntekt på 90.000 kroner etter fradrag av utgifter, vil skatten bli på 25.200 kroner.

Les mer om skatt på bolig:Gjeld, formue og renter

Nye regler for tomannsboliger. For de som leier ut i sin egen tomannsbolig er det fra 2012 nye regler.

Det nye reglene er at man skattefritt kan leie ut under halvparten av tomannsboligen. Leier man ut mer enn halvparten vil leien være skattepliktig. Før kunne man nemlig leie ut halvparten, pluss en liten hybel i sin egen del og fortsatt være innenfor skatteplikten.

Mer om detaljene i de nye reglene finner du her:Skattepliktig: Dette kan du trekke fra

Andre områder som kontrolleres nøye i år

Kontrollene av de som leier ut bolig er ny av året. Skatteetaten vil også i år ha særlig fokus på noen andre områder der de kun får oppgitt tall fra skattebetalerne. Det er

 • Pendlerfradrag
 • Skattepliktig salg av bolig
 • Særfradrag for store sykdomsutgifter
 • Utenlandsforhold
 • Aksjer

Følg oss på Facebook for flere gode skattetips!

Publisert:

Her kan du lese mer om