Når kan barnet bestemme selv?

Når kan barn tjene egne penger eller bestemme over seg selv? Her er oversikten.

Bestemme selv: Når kan barna ta pengene fra sparebøssen, og bruke de uten at foreldrene har noe de skulle sagt.
Publisert:

I starten på livet styres barns liv av foreldrene. Før barna fyller 12, er det foreldrene som styrer det meste av barnas liv.

Det vanligste er at begge foreldrene har foreldreansvar. Det betyr at begge foreldrene skal være med å bestemme.

Dette gjelder også selv om foreldrene er skilt eller separert. Den barnet bor sammen med får noe mer å si i det daglige, men begge foreldrene skal være sammen om de viktige beslutningene.

Gradvis selvstyre. Før barn fyller 13 år er det foreldre som bestemmer over barnets penger, for eksempel penger barnet har arvet eller fått.

Men dette hindrer ikke at barnet kan få penger i ukelønn, og gaver til jul og fødselsdag. Penger som gis til barnet på denne måten, er etter vergemålsloven «latt ham få til egen rådighet», og barnet kan selv bestemme hva pengene skal brukes til.

Barn kan ikke ta organiserte ekstrajobber før de fyller 13, men dette er ikke til hinder for at de for eksempel kan gjøre litt hagearbeid for naboen så lenge foreldrene er enige.

Hvis barnet arver summer over 2 G - ca 170.000 kroner i 2014, skal overformynderiet forvalte pengene. Det går an å komme rundt overformynderiet hvis det i testament eller gavebrev er skrevet at barnet (og foreldrene)selv skal råde over pengene.

Reglene om hva barnet kan gjøre er regulert i vergemålsloven (22. april 1927, nr 3) og Barneloven (8. april 1981 nr 7).

10 år

De fleste bankene gir bankkort til barn fra 10-årsalderen. Noen banker også lavere. Minibankkortet har begrensning på hvor mye som kan tas ut.

Se oversikt over aldersgrensene her.

12 år

Styre personlige forhold: Fra fylte 12 år skal barn få uttale seg i saker som angår personlige forhold. For eksempel hvor de skal bo og hvor de skal tilbringe ferien hvis foreldrene er skilt. Det skal legges stor vekt på det barna mener.

Barn kan ikke adopteres uten å ville det selv.

Barn kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene gjør det. Hvis barnet vil skifte etternavn, må foreldrene være enige i det og søke for barnet.

13 år

Kan ta lønnet arbeid med godkjennelse: Når barnet har fylt 13, kan de ta enkelt arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må ikke gå ut over skole eller helse. Foreldrene må være enige i at barnet arbeider.

Bestemme over egne penger: Fra barn er 13 kan de bestemme over egne penger. Dette kan enten være penger de har tjent, eller penger de har fått av foreldre, besteforeldre eller lignende.

Men foreldrene kan sette ganske strenge regler for hva pengene skal brukes til. Barns rett til bruk av penger utvides når de blir 15.

Skatt og selvangivelse: Barn og unge som tjener egne penger, skal søke om skattekort eller frikort. De slipper å betale skatt hvis de tjener mindre enn fribeløpet, som for 2014 er på 39.950 kroner.

Barn som tjener egne penger, skal levere egen selvangivelse for lønnsinntekter fra og med det året de fyller 13 år. Formue og kapitalinntekter skal derimot foreløpig stå på foreldrenes selvangivelse.

14 år

Egne penger: Når barnet fyller 14 år, skal barnet høres før foreldrene bestemmer over barnets penger. Dette gjelder for eksempel bruk av sparepenger, midler som er arvet og lignende. (Men foreldrene kan ikke bestemme over de pengene som barnet allerede kan råde over, for eksempel det hun eller han har tjent selv, se 13 år.)

Dette betyr også at en 14-åring kan be om å få tilgang til mer penger for eksempel til klær, reiser og lignende. Men det er foreldrene som har det siste ordet. (Eller overformynderiet hvis pengene er forvaltet av dem.)

15 år

Kan ta lønnet arbeid og bestemme over pengene: Etter å ha fylt 15 år, kan barnet ta vanlig lønnet arbeid. Det trenger altså ikke være «enkelt», slik kravet er når barnet er 13. Foreldrene må samtykke i at barnet arbeider, men kan bare nekte hvis det går ut over oppfostring og velferd. Det vil stort sett si at det går ut over skolegangen.

Barn har større rett til å bestemme over pengene de selv har tjent. Foreldrene kan sette grenser hvis det går ut over barns «tarv», men dette er strenge krav. Barnet kan nå bruke penger de selv har tjent til å kjøpe større kapitalvarer, for eksempel stereoanlegg og moped (selv om den ikke kan kjøres før han/hun er 16).

Eget bankkort: 15-åringer kan nå få bankkort uten at foreldrene trenger å samtykke. Les mer her

Ikke gjeld: Men barn kan ikke ta opp lån eller stifte gjeld. Det betyr også at barn ikke kan inngå avtaler om avbetaling uten foreldrenes godkjennelse. Slike avtaler blir foreldrene ansvarlige for frem til barnet er 18 år gammelt.

Personlige forhold: Barnet kan velge utdanning selv.

Barn har rett til å bli varslet og å si sin mening dersom skolen, barnevernet eller andre offentlige institusjoner skal bestemme noe som angår dem.

Kan straffes: De er nå over den kriminelle lavalderen og kan bli straffet med fengsel eller pengebot hvis de bryter loven. De kan også varetektsfengsles, men da skal foreldrene ha beskjed.

Utdanning og foreningsliv: Barn har rett til en plass i videregående skole etter at de er ferdig med ungdomsskolen.

Barn har rett til å melde seg inn og ut av foreninger og kirkesamfunn.

Moped og lett motorsykkel: Barn kan øvelseskjøre på moped og lett motorsykkel på bestemte vilkår.

16 år

Studielån: Barn har rett til å søke lån og behovsprøvd stipend til videregående opplæring.

Kjøretøy: Barnet kan øvelseskjøre med bil på visse vilkår. Barnet kan ta mopedførerbevis og førerprøven for lett motorsykkel og traktor.

Barnet kan kjøre traktor som ikke går fortere enn 40 kilometer i timen. Til dette trenges ikke førerkort. Man kan ikke kjøre på offentlig vei.

Barnet kan ta seilflysertifikat eller begynne med fallskjermhopping hvis foreldrene tillater det.

Når de sykler, kan de ha barn under 10 år på baksetet eller på stangen.

Personlige forhold: Barnet har rett til å nekte foreldrene å få vite at han/hun har vært hos lege.

Barnet kan gifte seg med foreldrenes og myndighetenes godkjenning.

Barnet kan ha sex dersom det skjer frivillig.

Barnet kan søke abort selv. Før de er 16 kan de også søke abort, men da skal foreldrene si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden.

17 år

Skatt og selvangivelse: Ungdom skal levere egen selvangivelse fra og med det året de fyller 17 år. I selvangivelsen skal de både ta med inntekt og formue. Barn over 17 år skal føre barnebidraget rett i sin egen selvangivelse.

Kjøretøy: Kan nå øvelseskjøre med mellomtung motorsykkel på bestemte vilkår.

18 år

Nå er man myndig og har alle rettigheter: Men noe lovverk gjør særlige unntak. For eksempel kan man kjøpe vin og øl, men ikke sprit før man er 20.

Man får stemmerett ved valg.

Man bestemmer selv i personlige og økonomiske saker.

Man kan ta førerkort for bil og tung motorsykkel.

Adopterte barn har rett til å vite hvem deres biologiske foreldre er, hvis det er kjent for myndighetene.

Publisert:

Her kan du lese mer om