Betal lisensen i tide

Selv om du kanskje er i feriemodus om dagen, så er det ingen bønn: NRK-lisensen skal betales. Glemmer du det, kan regningen i verste fall øke til det dobbelte.

MÅ BETALE: Dersom du eier en fjernsynsmottaker, som for eksempel en TV, er du pent nødt til å betale kringkastingsavgiften (eller lisensen.)Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert:

To ganger i året, 31. januar og 31. juli, skal regningen fra statskanalen NRK betales. På lørdag er det altså siste frist for å betale kringkastingsavgiften - eller lisensen, om du vil.

Det kan koste deg dyrt om du ikke betaler. Les mer om det lenger ned i artikkelen.

Det totale årsbeløpet på 2.434,32 kroner tilsvarer 6,67 kroner pr dag.
Det er Stortinget som bestemmer beløpet, som har økt med litt over 4 prosent fra i fjor.

LES OGSÅ:

Kutt kostnadene med eFaktura

Ikke eFaktura

En av leserne våre har sendt en mail hvor hun uttrykker sin misnøye med NRK ikke tilbyr en eFaktura-løsning. Dette fordi forfallsdato faller sammen med ferieavvikling for mange, og at det dermed kan bli vanskeligheter med å få betalt i tide.
- Det stemmer at vi har ikke eFaktura-mulighet ennå, men vi tilbyr betalingsformidling med avtalegiro, forteller avdelingsleder NRK Lisens, Freddy Lysfjord til Dine Penger.

Avtalegiro

Ønsker du å benytte deg av avtalegiro-muligheten, må du ta selv ta kontakt med banken din. Ta med tilsendt faktura når du kontakter banken din, skriver NRK på sine nettsider.
Lysfjord forteller at over 300.000 lisensbetalere allerede har inngått en slik betalingsavtale.

- Har fått god tid

- Det er mulig at det også vil bli eFaktura-betaling på sikt, men det skulle være gode betingelser for å få betalt innen fristen nå også. Blant annet startet vi med utsendelse av innbetalings giroen allerede rundt 25 juni, og det har vi gjort for gi folk rimelig god tid på seg til å betale innen fristen, sier Lysfjord.
Han legger til at 85 prosent av betalerne betaler innen fristen, og at det er så å si ikke noe avvik fra dette tallet selv om forfall faller sammen med ferieavvikling.

Dyrt å ikke betale

Dropper du å betale regningen på 1.217,16 kroner, som kommer fra NRK, begynner gebyrene å løpe. Etter cirka én måned kommer en purring med en tilleggsavgift på 15 prosent. Terminbeløpet har dermed hoppet opp til 1.399,73 kroner.

Trekk i lønn

Er du fortsatt prinsippfast, og ikke vil betale fordi du aldri ser på NRK, blir det hele enda verre.
Etter hvert mottar du et inkassovarsel. Nekter du fortsatt å betale blir kravet ditt bli oversendt Statens Innkrevningssentral (SI) for tvangsinndrivelse. De vil ved hjelp av trekk i lønn eller trygd kreve inn pengene du skylder NRK.
I tillegg vil du bli belastet med et gebyr på 860 kr. Regningen som i utgangspunktet var på 1.217,16 kroner har dermed vokst til 2.259,73 kroner. Nesten til det dobbelte.

Plikt til å melde fra

Butikken som selger deg en TV plikter å rapportere dette til NRK. Har du ikke innen tre måneder mottatt noe krav på kringkastingsavgift, skal du selv registrere deg.

Du kan melde fra til NRK via nettsidene deres.

Kontrollørene kommer

Det er ingen myte at lisenskontrollørene banker på døren din. De kan komme neste gang du ser fotballkamp eller under Dagsrevyen.

Alle må betale

Ifølge NRK skal alle som har en fjernsynsmottaker i bruk, betale kringkastingsavgift. Med fjernsynsmottaker mener NRK: TV, DVD/video m/tuner, satellittmottaker, dekodere, PC med TV-kort/tuner og lignende.
Kort sagt alle tekniske innretninger som kan ta i mot levende fjernsynssignaler og videreformidle dem direkte.

Slipper betale for hytte-tv

En familie kan ha et ubegrenset antall mottakere i samme hus, forutsatt at mottakerne kun benyttes av lisensbetaleren, ektefelle, samboer og/eller mindreårige barn som blir helt og fullt forsørget av lisensbetaleren.
Har familien i tillegg TV på hytta eller i campingvognen, slipper du å betale for denne. Den går under samme husholdning.

Leieboere må betale

Den som har studielån eller trygd regnes ikke som forsørget av andre

og skal betale egen avgift, selv om de bor hjemme. Leier du en bolig der det finnes mottakerutstyr skal du betale egen avgift for denne. Er du student og har flyttet på hybel må du betale lisens.

Publisert:

Her kan du lese mer om