Mer arv og dyrere boliger gir mer avgift: Vi betalte 1,6 milliarder i arveavgift

Flere nordmenn får avgiftspliktig arv, og beløpene er i snitt høyere. – Med litt planlegging kunne mange ha unngått arveavgiften, mener privatøkonomiekspert.

Eiendom øker: De innbetalte arveavgiftene øker, og økte bolig- og hyttepriser har skylden. Men det går an å komme rundt avgiften, forteller ekspert.
 • Karl Wig
Publisert:

Flere får mer. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at flere nordmenn mottok arv og gaver som de måtte betale arveavgift av i 2010 enn året før. Samtidig har det gjennomsnittlige arvebeløpet blitt høyere.

I 2010 mottok 19.836 nordmenn avgiftspliktige gaver eller arv på til sammen vel 27 milliarder kroner. Det er om lag 800 flere mottakere og to milliarder flere arvekroner enn i 2009.

Snittbeløpet var rett under 1,4 millioner, også dét en økning fra året før.

– Vi ser at flere får mer, oppsummerer advokat, økonom og privatøkonomi-ekspert Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

DP+-abonnent? Lær alt om arveoppgjøret med Dine Penger arveskole!

ARVEEKSPERT: Advokat og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Dag Jørgen Hveem.

Lovlige omveier. Samtidig minner han om at økningene er beskjedne.

– På mottakersiden er tallet relativt stabilt. Avgiftsbeløpet er også relativt stabilt, men det er altså en liten økning på arv og gaver. Men tallet er uansett ikke veldig høyt, sier Hveem.

Eksperten mener det kan bety at folk er blitt flinkere til å utnytte mulighetene for å slippe arveavgift. SSBs statistikk viser kun arv og gaver som er avgiftspliktige.

– Det at det er så liten økning i avgiftsgrunnlaget, kan tyde på at det er et betydelig volum på overføringer som går utenfor arveavgiftsreglene. Det viser at folk tilpasser seg dette, som det jo er mulig å gjøre på en lovlig måte.

Les også:De praktiske tingene som må ordnes i et arveoppgjør

Mer å hente. Arveøkningen i 2010 ga noen ytterligere hundre millioner til statskassen. I 2010 betalte nordmenn vel 1,6 milliarder i arveavgift, mot rett under 1,4 milliarder året før.

Hveem mener mye arveavgift kunne vært unngått dersom folk kjente alle mulighetene – og var villig til å gjøre litt langsiktig planlegging.

– Tallene viser at det er mer å gå på. For avgiftspliktige gaver utgjør bolig over 30 prosent, med fast eiendom for over 2,5 milliarder kroner. En god del av disse overføringene kunne nok vært gjort på en smartere måte, sier Hveem.

Sjekk ut Dine Pengers råd for å slippe billigere unna:Slik sparer du arveavgift

For avgiftspliktig arv utgjorde bolig hele 60 prosent, men Hveem påpeker at det er vanskeligere å unngå avgifter her enn når boligen overføres mens giver ennå lever.

– Når en bolig arves, er det jo fordi noen dør. Og de fleste ønsker å beholde eierskapet til huset sitt til de dør, kommenterer Hveem.

Bedre å selge? Likevel kan det være mye å hente også her, påpeker eksperten – om man tar grep i tide før livet ebber ut.

– En mulighet er å lage en avtale hvor man beholder full råderett samtidig som man selger eiendommen til barna, finansiert gjennom lån fra giver, foreslår Hveem.

Visse forutsetninger må riktignok være på plass, slik Dine Penger har belyst i tidligere artikler.

– Men resultatet etter en del år vil kunne bli at mottaker sitter med eierskapet, uten gjeld og uten arveavgift, tipser BI-eksperten.

Han understreker at man ikke må se seg blind på arveavgiften alene, men vurdere også skattemessige forhold ved eventuelt senere videresalg.

Slik kan arveavgiften unngås:

 • Planlegg arven og fordel til familien
 • Gi forskudd på arv
 • Gi studiestøtte
 • Gi 1/2 G i året i gaver


Mer om dette kan du lese her: Slik sparer du arveavgift

– Arveavgiften burde fjernes

Dag Jørgen Hveem tror man kunne spart både staten og befolkningen for mye arbeid ved å kutte ut arveavgiften helt.

– Det er et stort paradoks at det brukes så store ressurser på å få inn så lite penger, både når det gjelder den offentlige håndteringen av arveavgiften og hos private på å tilpasse seg reglene. Vi hadde vært tjent med at denne avgiften forsvant, mener Hveem.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Pass deg for klassisk arvefelle: Slik unngår du dobbel arveavgift

 2. Husk arveavgiftsfinten til julepresangene: Gi bort avgiftsfri arv før nyttår

 3. Kan spare på å ta flytte arven før nyttår: Arveavgiftsfritaket kan bli skattebombe

 4. Arveavgiften fjernes – her er de andre utfordringene

 5. Arveavgiften er borte, men ikke helt fritt frem