Så mye tåler din økonomi

Rentefesten fortsetter, men nye kriser kan komme. Kan du kose deg litt ekstra? Eller bør du betale ned mest mulig gjeld? Sjekk din økonomi på 1-2-3.

Sjekk hvordan din økonomi blir dersom en krise inntreffer. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Publisert:,

Her får du svaret

. Dine Pengers eksperter Øyvind Røst og Geir Ormseth har laget denne

stresstesten for din privatøkonomi (se nederst i saken).

Det er tre kriser som kan ramme din økonomi: Lavere inntekt, høyere gjeld eller høyere rente.
- Du bør tenke gjennom hva som er den største risikoen for akkurat deg. Hvis du har høy gjeld, er renten den største trusselen. Hvis du jobber i en konkurranseutsatt bedrift, kan det hende du må være forberedt på å miste jobben, oppsummerer Øyvind Røst.

Her er Dine Pengers tips:

1. LAVERE INNTEKT

A) Du kan miste jobben

:
- Mister du jobben, er du i snitt arbeidsledig i seks måneder før du finner ny jobb. Alle bør tåle seks måneder på arbeidsledighetstrygd uten at økonomien kollapser, mener Øyvind Røst.
Dagpengene fra Nav vil normalt tilsvare 62,4 prosent av inntekten du er vant til. Bare inntekter opp til 475.000 kroner regnes med i dagpengegrunnlaget. Maks årslønn som arbeidsledig er 296.660 kroner.
Forsørger du barn under 18 år, kan du legge til 17 kroner per dag for hvert barn.
- Be gjerne banken om avdragsfrihet på lånet i denne perioden. Men du bør greie å betjene rentene uten å ty til dramatiske grep som å selge bolig eller bil, sier Røst.

B) Du kan bli ufør:

- Å bli ufør er å miste jobben for resten av livet. Dette bør du løse ved å kjøpe en uføreforsikring, sier Røst.

Det finnes to varianter av uføreforsikring:

Uførekapital

gir deg et engangsbeløp, som kan være fint for å redusere gjelden.

Uførerente

gir deg en månedlig utbetaling frem til du blir pensjonist.
- Velg gjerne en kombinasjon, sier Røst.
En tommelfingerregel er at trygden fra det offentlige vil utgjøre 50 prosent av lønnen du er vant til.
Har du en god uførepensjon fra arbeidsgiveren din i tillegg, får du til sammen 66 prosent av din nåværende lønn.
Uførerenten fyller igjen gapet mellom trygden og den inntekten du ønsker å ha.
Hvis din stresstest sier at du trenger 80 prosent av dagens lønn for å opprettholde den levestandarden du ønsker, må du altså kjøpe en uførerente som gir deg mellom 14 og 30 prosent av dagens lønn.

2. HØYERE GJELD

A) Samlivsbrudd:

Det er dyrt å etablere seg på nytt etter et samlivsbrudd - om du er gift eller samboer. Pengepotten deles i to, enten 50/50 eller skjevt. Deretter må begge betjene hvert sitt nye lån.
Hvis dere har vært flinke til å nedbetale felles lån, står dere bedre rustet til å kjøpe ny bolig.
- Det finnes ingen skilsmisse- eller samboerforsikring. Løsningen er å nedbetale gjeld ned til et nivå der begge vil ha råd til å etablere seg på nytt, kommenterer Øyvind Røst.

B) Boligprisene kan falle:

- Boligprisene er veldig høye nå, og de har falt en del hos de fleste av våre handelspartnere. De kan komme til å falle her også, selv om vi ikke ser uværsskyer akkurat i dag, sier Øyvind Røst.
Så lenge du bor i huset, har du normalt ikke noe problem så lenge du kant betjene lånet.
Problemet oppstår den dagen du må selge. Hvis verdien på huset blir lavere enn gjelden, blir du «fanget i egen bolig»: Du vil fortsatt sitte igjen med gjeld etter at du har solgt.
Igjen er løsningen å nedbetale mest mulig gjeld i de periodene du har god økonomi. Lånet bør ned under bankens 60-prosentgrense før du finner på særlig mange andre økonomiske sprell.

3. HØYERE RENTE

- Alle bør tåle et rentenivå på opp mot 10 prosent i en kort kriseperiode. Og alle bør tåle at renten legger seg på 7 prosent i flere år, sier Røst.
Under finanskrisen hoppet rentenivået opp til 8 prosent i noen måneder, før det stabiliserte seg på et lavt nivå igjen. Den kortvarige kriserenten kan du takle ved å be om avdragsfrihet og droppe sydenturen det året. Men en rente på 7 prosent bør du kunne betjene i lang tid.

Her er krisetabellen:

Finn først den tabellen som passer best for deg - altså om du er enslig eller i par, og om du forsørger barn.
Deretter kan du se hva som skjer om én av tre kriser skulle inntreffe:

1. Tåler du lavere inntekt?

Forsøk å beregne hva husstandens inntekt blir hvis en av dere mister jobben eller blir ufør. Finn dette beløpet i den øverste raden i tabellen. Sjekk helt på toppen hvor mye gjeld dere da kan betjene.

Eksempel:

Dere er en familie med to barn. Dersom inntekten faller til 550.000 kroner, hvis den ene ikke kan jobbe, kan dere betjene 2 millioner kroner i gjeld.

2. Tåler du høyere gjeld?

Forsøk å beregne hvor mye gjeld du får hvis du må etablere deg på nytt. Finn dette beløpet helt på toppen. Sjekk deretter i tabellen om du tjener nok. Husk at du vil ha lavere inntekt som singel enn som par!

Eksempel:

Hvis du får 1,5 millioner kroner i gjeld hvis du må etablere deg på nytt med to barn, må du ha 499.000 kroner i inntekt.

3. Tåler du høyere rente?

Finn husstandens inntekt i den nederste raden i tabellen. Sjekk helt på toppen om dere tjener nok til å betjene et økt rentenivå. Hvis det så vidt går, blir det ikke noe luksusliv - men det er håndterbart.

Eksempel:

En familie med to barn, må ha en inntekt på 639.000 kroner for å betjene et lån på to millioner kroner med 7 prosent rente. Det er 87.000 kroner mer enn hvis renten er 5 prosent.

  1. Alle tall gjelder for hele husstanden samlet. Under "par" er altså begges inntekt regnet med. Du må ta med all gjeld, også studiegjeld. Inntekt er bruttoinntekt, altså lønn før skatt, inkludert andre kontantbidrag, som barnebidrag og trygd. NB: Vi fraråder å låne så mye som du kan lese ut av denne tabellen. Dette er smertegrenser uten sikkerhetsmargin. Du kan takle et slikt beløp i en krisefase, men du bør alltid regne inn en sikkerhetsmargin. Kilde: Dine Penger

  2. Kilde: Dine Penger

5 prosent er forventet rente:

Dine Penger mener det er fornuftig å regne med at boliglånsrenten vil ligge på 5 prosent de neste årene.

Her kan du lese mer om