Hvert fjerde barn i EU risikerer fattigdom

 Hele 25,3 millioner barn i EU-landene risikerer å havne i fattigdom og sosialt utenforskap, ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat. Det tilsvarer nesten 27 prosent av barna i medlemslandene.

NOE BEDRE ENN I 2010: Europeiske barn har høyest risiko å havne i fattigdom i Øst-Europa, men risikoen er noe lavere enn for seks år siden.
Publisert: Publisert:

Det er flest barn i risikosonen i Romania og Bulgaria, med henholdsvis 46,8 og 43,7 prosent. Også i Hellas, Ungarn, Spania og Italia er risikoen for barnefattigdom høy. I den andre enden av skalaen ligger Sverige, Finland og Danmark.

Risikofaktorene for å havne i fattigdom er støtte som ikke dekker familiens behov, utilstrekkelig materiell standard og foreldre som har lite eller ikke noe arbeid.

Tallene for i år er en marginal forbedring fra 2010, da 26 millioner barn, tilsvarende 27,5 prosent, ble regnet for å være i risikosonen.

Publisert:

Her kan du lese mer om