Siv Jensen: – Lavere skatt gir økt kjøpekraft

Lavere skatter har ført til at folk har beholdt eller økt kjøpekraften, fastslår finansminister og Frp-leder Siv Jensen fornøyd.

KASTER SEG I SKATTEDEBATTEN: Finansminister Siv Jensen (Frp).
Publisert: Publisert:

– Det er veldig gledelig å se at lavere skatt virker positivt inn på kjøpekraften, sier Jensen til NTB etter at Teknisk Beregningsutvalg mandag la fram sin foreløpige rapport for 2015.

Og for de fleste var hvilken reallønnsvekst nordmenn hadde i fjor, særlig viktig.

– Det har vært slik at regjeringen reduserte skattene i 2014 og 2015, og også i 2016. Beregningene som utvalget viser til, viser at de aller fleste enten beholdt eller økte kjøpekraften i 2015, og det er klart at et redusert skattenivå har bidratt til det, sier Jensen.

Les også

Mange nye regler fra nyttår: Slik blir skatten din i 2016

Alderspensjonister

Frp har fått sterk kritikk for at de har gitt for lite til pensjonistene ved tidligere korsveier – at reduseringen i avkortingen for gifte og samboende pensjonister både kom for sent og at det som er kommet, er for lite. Kritikerne har pekt på en altfor svak utvikling i kjøpekraften.

Siv Jensen fastslår nå at også alderspensjonister som betaler skatt, bedret kjøpekraften i fjor.

– Et interessant funn er at skatteletten fra 2015 også fører til at alderspensjonister som betaler skatt, kommer ut med økt kjøpekraft til tross for at veksten i bruttopensjon var lavere enn prisveksten. Det betyr igjen at skattereduksjon virker positivt inn på kjøpekraften til folk. Ergo er det viktig å redusere skattenivået for å holde kjøpekraften oppe, sier Jensen.

Les også

Ap-kilde sier partiet vil unngå smutthull i skattereform

– Ap vil svekke kjøpekraften

Hun er sikker på at «den kraftige» reduseringen i avkortingen for gifte og samboende pensjonister også vil virke positivt inn på kjøpekraften i årene som kommer.

Arbeiderpartiets skattepolitikk har hun ikke uventet lite til overs for.

– Når Arbeiderpartiet på sin side foreslår å øke skattene, vil det bety en faktisk svekkelse av folks kjøpekraft, sier Jensen.

Arbeiderpartiet slår ikke overraskende tilbake:

– Til finansminister å være strever Siv Jensen overraskende mye med tallforståelsen. Hennes eget departement har imidlertid beregnet at Aps forslag til skatteopplegg ville gitt to av tre lavere eller lik skatt som med regjeringens forslag. Men i motsetning til Frp og Høyre er Arbeiderpartiet opptatt av at også regjeringspartienes rike onkler skal betale skatt etter evne, sier Truls Wickholm, Aps skattepolitiske talsperson til NTB.

TBUs rapport danner grunnlaget for inntektsoppgjørene. Jensen ønsker ikke å gi noen kommentar om oppgjøret som mange bruker ordet «moderat» om.

Les også

– Arbeiderpartiet sier rett ut at de ønsker et høyere skattenivå

Les også

Slik vil Ap endre skattene

Les også

Omstridt flyavgift kan bli endret

Publisert:

Her kan du lese mer om