Derfor har Solvik-Olsen grunn til å smile

Når statsbudsjettet blir lagt frem onsdag klokken ti er det èn minister som kan glede seg ekstra mye.

GODE NYHETER: Statsbudsjettet kan ha lagt til side flere milliarder til infrastruktur.
Publisert:

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen har all grunn til å være positiv etter presentasjonen av statsbudsjettet. Flere milliarder gå til infrastruktur i Norge.

Onsdag morgen melder NTB at regjeringen vil sette av 600 millioner kroner til å bygge ut gang- og sykkelveier. Dette er en dobling av bevilgningen i inneværende budsjett. I tillegg skal arbeidet med tunnelsikring få 1,1 milliarder kroner ekstra.

Under presentasjonen av statsbudsjettet kommer det frem at 60,2 milliarder kroner vil gå til samferdsformål.

Vil innføre nytt signalsystem i Norge

Les også

- God og riktig pengebruk

Regjeringen vil også gi en halv milliard kroner til prosjektet med å innføre Europas supersignalsystem i Norge, samt 150 millioner kroner til å vedlikeholde jernbanestrekningen mellom Bergen og Voss.

Budsjettet vil i tillegg sette av 1,3 milliarder kroner til vedlikehold av veidekker, primært asfaltering. Disse midlene er nok til å dekke 1.400 kilometer med ny asfaltert riksvei.

- I statsbudsjettet er det satsing på bedre veier og gang- og sykkelfelt, fortsatt satsing på tungbilkontroller, og tiltak for å hindre de alvorligste situasjonene, sier Solvik-Olsen til NTB.

Les også

Statsbudsjettet 2016: Dette er lekkasjene

Ingen skal dø på norske veier

Solvik-Olsen sier også at målet er å få ned antall dødsulykker i trafikken til null.

– Antallet alvorlige trafikkulykker er betydelig redusert de siste årene, og hittil i 2015 har vi hatt rekordlave dødstall på veiene. Det er svært gledelig. Utviklingen skal vi likevel ikke ta for gitt, og vi må alle bidra for å nå målet om 0 drepte og 0 hardt skadde.

Les også

Kilder til DN: Jensen vil gi ni av ti lavere skatt

Les også

Statsbudsjettet for 2016: Erna & Co. foreslår milliard-skattekutt for tredje gang

Les også

E24s guide i budsjettbegrep-jungelen

Publisert:

Her kan du lese mer om