Disse grønne skatteforslagene vil du merke på lommeboka

Det er bileierne, særlig de med elbil, som får merke det mest på lommeboken om regjeringens grønne skattekommisjon får gjennomslag for forslagene sine.

RAPPORTOVERREKKELSE: Finansminister Siv Jensen fikk overrakt den grønne skattekommisjonens rapport av utvalgsleder og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Lars-Erik Borge, onsdag formiddag.
 • Astrid Dalen
 • Victoria Armstrong
Publisert: Publisert:

Onsdag formiddag fikk finansminister Siv Jensen overrakt en rapport med forslag til hvordan Norge kan få et mer miljøvennlig skattesystem. Bak rapporten står den grønne skattekommisjonen, som er et utvalg Jensen selv oppnevnte i august 2014.

Vi har sett nærmere på rapporten fra grønn skattekommisjon, og har listet opp noen av de forslagene som kan komme til å ramme privatpersoner økonomisk, dersom partiene blir enige om å innføre forslagene som kommisjonen har kommet opp med.

Ifølge forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, tror forslagene kan være med på å øke kostnadene i nordmenns husholdningsbudsjett. Hun er skeptisk til om de potensielle avgiftene vil falle i god jord hos nordmenn.

– Alt av avgiftsøkninger merkes på lommeboken til folk flest. Det er klart at når det pålegges en avgift betyr det høyere kostnader for husholdningen.

Les også

Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

 • Bil

Grønn skattekommisjon mener det er problematisk at dagens veibruksavgift ikke differensieres etter hvor og når kjøringen skjer, og foreslår derfor at det skal bli høyere avgift om man kjører i storbyer i perioder med mye trafikk.

Vil erstatte dagens veibruksavgift

Rent praktisk foreslår utvalget at dagens veibruksavgift på drivstoff erstattes med GNSS (satellitt)-basert veiprising. Av personvernhensyn foreslår utvalget videre at det satellittbaserte systemet forbeholdes tyngre kjøretøy.

For lette kjøretøy foreslås et avgiftssystem bestående av følgende momenter:

 • Ulykkesavgift: Vil omfatte samtlige lette kjøretøy, inkludert null- og lavutslippsbiler, og kan utgjøre et flatt beløp per avtalte kilometer i forsikringskontrakten.
 • Miljø- og køprising: Utvalget foreslår å ta utgangspunkt i dagens bomringer rundt storbyene, og at man videre skal differensiere etter type drivstoff og andre kjøretøyegenskaper.
 • Ny veibruksavgift på drivstoff: Denne avgiften skal dekke eksterne kostnader knyttet til blant annet veislitasje, vinterdrift, støy og lokal luftforurensing. Avgiften skal utvides slik at den omfatter alle typer drivstoff, også biodrivstoff og gass.

– Bil er allerede en avgiftstung post i manges husholdningsbudsjett. Enda mer avgifter blir nok neppe tatt godt imot av folket, sier Reitan i Nordea.

Les også

Grønn skattekommisjon vil oppheve avfgiftsfordeler for elbiler: NAF: – Risikerer at vi bremser den gode utviklingen kraftig

Elbiler/nullutslippsbiler

Som nevnt vil kommisjonen vektlegge hvor mye bilen brukes. Dette kommer også til uttrykk når det kommer til avgifter, ved at utvalget mener at også nullutslippsbiler, slik som elbiler, bør omfattes av engangsavgift.

Selv om kommisjonen altså vil at du skal måtte betale engangsavgift ved kjøp av nullutslippsbiler, ønsker de en avgiftsmessig favorisering av denne typen biler.

Også momsfritaket, rabatt i firmabilordning og særskilte bruksfordeler for elbiler og andre nullutslippsbiler foreslås avviklet.

Kommisjonen foreslår imidlertid å gi støtte til kjøp av nullutslippsbiler som en midlertidig subsidie, som gradvis fases ut.

– Det vil fortsatt være avgiftsfordeler, slik at vi tror det vil bli stadig flere elbiler og andre nullutslippsbiler på norske veier i fremtiden, uttalte kommisjonsleder Lars-Erik Borge til E24 i forbindelse med fremleggelsen av Grønn Skattekommisjons rapport.

Les også

Elbilene vil utfordre strømnettet vårt

 • CO₂-komponent i engangsavgift

Kommisjonen foreslår også at CO₂-komponenten i engangsavgiften reduseres, fra 3000–12000 kroner per tonn CO₂ til 1500 kroner per tonn CO₂.

 • Flypassasjeravgift

Kommisjonen foreslår, i likhet med regjeringen, en sete/-passasjeravgift på flyreiser, men kommisjonens forslag gjelder kun flyreiser mellom Norge og områder utenfor EØS.

Reitan tror denne avgiften kan gjøre det betydelig mer kostbart for familier som skal ut og reise.

– Er man en familie på fire som flyr tur retur tre ganger i året, blir det jo fort et par tusenlapper. Det er jo en ekstra utgift i et husholdningsbudsjett.

 • Tax-free-ordning

Kommisjonen foreslår også å avvikle ordningen med å innføre alkohol og tobakk avgiftsfritt fra utlandet. Årsaken er at tax free-ordningen, ifølge utvalget, fører til økt reiseaktivitet og dermed økte klimagassutslipp.

Ifølge Reitan vil en avvikling av den tradisjonelle tax-free-ordningen være svært upopulær blant nordmenn.

– Her vil mange forbrukere føle seg snytt. Ikke nok med at varer som alkohol og tobakk blir lagt høye avgifter på i norske butikker, men da blir man også fratatt muligheten for tax-free-handel. Det er ikke noe forbrukerne vil sette pris på.


Det er uheldig å subsidiere lange jobbreiser, mener grønn skattekommisjon, og de foreslår derfor å avvikle skattefradrag for daglige arbeidsreiser og pendlerreiser. I dag er det ingen differensiering etter reiseform, og siden mange kjører bil til og fra jobb, er det miljømessige hensyn som er bakgrunnen for kommisjonens konklusjon.

 • Persontransport

Persontransport har en lavere merverdisats enn den alminnelige på 25 prosent, og er foreslått økt til 10 prosent i statsbudsjettet for 2016. Utvalget mener det er miljømessig uheldig at persontransport har lav sats, og mener den bør økes til den generelle satsen. Utvalget mener imidlertid at en kompensasjon av kollektivtrafikken bør vurderes nærmere om satsen heves.

 • Rødt kjøtt

Utvalget foreslår å redusere produksjonsstøtten til rødt kjøtt (storfe, sau/lam og geit), noe som høyst sannsynlig vil gjøre dette dyrere for forbrukerne.

Hvis dette forslaget får gjennomslag tror Reitan det vil bli enda viktigere for husholdningene å planlegge innkjøp.

– Man tjener fort inn de pengene ved å storhandle og planlegge ukesmenyen. Og det kan bli viktigere å erstatte kjøttmåltid med vegetarkost. Det er bra for helsen, miljøet og lommeboken.


Flere har etterlyst et skattefradrag til husholdninger som innfører energieffektiviseringstiltak. Et slikt tiltak blir frarådet av kommisjonen, som mener at energieffektiviseringstiltak kun vil ha marginal effekt på klimagassutslippene.

Les også

Nordmenn dropper energitiltak når de pusser opp

 • Redusert inntektsskatt

Grønn kommisjon har atskillig flere pisker enn gulrøtter å by på i sin rapport. Men dersom partiene stemmer forslagene gjennom i Stortinget, betyr det at staten får inn 25–30 milliarder på den miljøvennlige beskatningen. Og tanken er at personer og selskaper skal få tilbake noe av dette gjennom redusert inntektsskatt.

Les også

Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

Les også

Disse vil utfordre strømnettet vårt

Les også

Grønn skattekommisjon vil oppheve avfgiftsfordeler for elbiler:
NAF: – Risikerer at vi bremser den gode utviklingen kraftig

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Valuta

Flere artikler

 1. Grønn skattekommisjon foreslår økte bilbrukavgifter

 2. Betalt innhold

  Foreslår å fjerne fordeler for elbil

 3. Grønn skattekommisjon vil oppheve avfgiftsfordeler for elbiler:
  NAF: – Risikerer at vi bremser den gode utviklingen kraftig

 4. Betalt innhold

  Grønn skattekommisjon: Alle klimagassutslipp må prises

 5. Ingen avtale om bilavgifter før budsjettmøte