Norge på bunn i boligskattoversikt:
–Jeg vil fraråde tiltak som gjør livet surere for de uten pappa-arv

Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen vil ha innført en statlig boligskatt.

VIL HA BOLIGSKATT: Jan Ludvig Andreassen i Eika vil ha innført en statlig boligskatt. Det får han sannsynligvis ikke.
Publisert:

Mandag klokken 12:30 legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens strategi for boligmarkedet, på Gartnerløkka i Oslo.

Sammen med seg får hun også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanne og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Pakken som blir lagt frem har som mål å begrense både boligprisveksten og utlånsveksten i norske husholdninger.

Det er ventet at det vil komme tiltak som skal gjøre det raskere og enklere å bygge boliger, men det er også ventet at det kommer visse innstramminger på kredittsiden.

Les også

Tinas (22) møte med vårens boligmarked: – Som et slag i trynet

Må bli mindre attraktivt

Noe som høyst sannsynlig ikke skjer, er at det kommer forslag til tøffere skattlegging av boliger.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1, er blant dem som mener at skattesystemet må endres, slik at det blir mer attraktivt å plassere penger andre steder enn i boligmarkedet.

– Det motiverer til for høy gjeld, og for lite investering i produktive investering og nyetableringer av bedrifter.

– Overinvestering i eiendom de siste ti årene kan ha bidratt til den svake produktivitetsveksten. I den situasjonen vi er i nå er det blitt problematisk at det er skattegunstig å investere i eiendom, sier Holvik.

Bor du i en kommune uten eiendomsskatt, eller ikke har en netto formue, betaler du ikke boligskatt i Norge i dag.

Scheel-utvalget har foreslått en betydelig endring i beskatningen av boliger.

Les også

Tysk dokumentavgift kunne fjernet formuesskatten

Storbritannia betaler mest

Den danske avisen Berlingske Business har laget en oversikt over hvilke land som betaler mest i boligskatt i Europa, målt som andel av BNP.

Av oversikten til avisen, som baserer seg på tall fra Eurostat, er det kun i Østerrike og i Luxembourg at befolkningen betaler mindre boligskatt enn her hjemme.

På motsatt side av skalaen er Storbritannia, Frankrike og Danmark, hvor boligbeskatningen utgjør henholdsvis 3,4, 2,4 og 2,1 prosent av BNP.

Boligskattene hos våre naboer:

  • I Danmark er det både en kommunal og en statlig boligskatt. Først betales en eiendomsskatt direkte til kommunene, før det betales en skatt til staten baserte på verdien av tomten og boligen.
  • I Sverige betales det en løpende kommunal avgift, «fastighetsavgift», som for hus er 0,75 prosent av verdien, men ikke over 7.112 svenske kroner i året. For leiligheter er det 0,3 prosent, men ikke over 1.217 svenske kroner året. Ved salg av boliger skattlegges gevinsten med 22 prosent, mens man får fradrag for renteutgifter på 30 prosent – 21 prosent hvis renteutgiftene overskrider 100.000 svenske kroner.
  • I Storbritannia, som har den høyeste boligskatten i EU, betales det en løpende kommunal skatt, «council tax». Alle boliger plasseres i hver sin skattekategori fra A til H, hvor H er kategorien som de dyreste eiendommene. En eventuell gevinst på boligsalg skattes ikke, men du får heller ikke fradrag for renteutgifter.
  • I Tyskland betales en løpende eiendomsskatt, «Grundsteuer». Ved kjøp og salg av bolig betales en avgift av kjøper, «Grunderwerbsteuer», som typisk utgjør 3,5 prosent av kjøpsprisen. Gevinst ved salgs skattes om alminnelig inntekt, såfremt du ikke har bodd i boligen i mer enn ti år. Ingen rentefradrag.

Vil ha nasjonal boligskatt

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen sier til E24 at han ikke ser noen annet som kan monne skikkelig, enn en omlegging av skattesystemet mot en nasjonal boligskatt, fremfor dagens lokale system.

– Jeg vil fraråde innstramminger på boliglån, som vanskeliggjør livet til flittige arbeidere uten pappa-arv. Regjeringen må også forstå at det kan bli skikkelig ille i Rogaland hvis det strammes til skikkelig på etterspørselssiden, og at de da har et medansvar for nedturen.

Når det er sagt, så tviler Andreassen på at det kommer noe særlig av betydning mandag. Selv om det blir enklere å bygge i for eksempel Nordmarka, vil nye områder kreve store infrastrukturinvesteringer før det blir en realitet.

Les også

Slik kan politikerne dempe veksten i boligprisene

Må monne

– Det som er unikt med dagens system, i hvert fall i Europa om ikke i verden, er at det heteste området i Norge ikke har noen boligskatt, mens periferien, som sliter med fraflytting, ofte har høye boligskatter.

Andreassen, som er halv dansk, mener at det må en skatt på dansk nivå for at det skal jevnes ut. Der bidrar skattesystemet til for å redusere ubalansene i boligmarkedet.

– Leiligheten min mor vokste opp i, midt i København, har en verdi på 10–12 millioner kroner nå. For den utgjør boligskatten 80.000 kroner i året. Det er sånt nivå en må opp på for å jevne ut boligmarkedet.

Publisert:

Her kan du lese mer om