Full boliglån-strid: – Umulig å ta på alvor

Finanstilsynet ber Siv Jensen stramme inn boliglånsreglene, regjeringskolleger ber henne myke dem opp og venstresiden ber om helt andre virkemidler.

SKAL ENDRE BOLIGLÅNSREGLENE: Finansminister Siv Jensens partifeller i Kommunalkomiteen ber henne myke opp kravene for unge boligkjøpere i ny boliglånsforskrift. Men venstresiden etterlyser helt andre grep.

Foto: Ole Berg-rusten NTB scanpix
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Mens finansminister Siv Jensens boliglånsforskrift inntar sine siste måneder før den utgår og trolig får sin erstatter i juni, brygger det opp til politisk strid om hvorvidt unge førstegangskjøpere skal få større drahjelp – og i så fall hvordan.

Hovedregelen i dagens forskrift er at du trenger 15 prosent egenkapital og maksimalt kan låne fem ganger inntekten.

For boligdebutanter kan det bli tøffe krav å innfri. Inngangsbilletten kan likevel sikres gjennom bankenes fleksible handlingsrom, hvor de kan fravike hovedkravene for en viss andel av boliglånene.

Men er det tilstrekkelig hjelp?

Les også

Boliglånsforskriften: Partifeller ber Jensen trosse Finanstilsynet

– Umulig å ta på alvor

Nei, sier Siv Jensens egne partifeller i kommunalkomiteen. Der har Frp, Høyre og KrF gått sammen om en merknad hvor de ber Jensen gi bankene større frihet til å innvilge unge førstegangskjøpere boliglån.

Forslaget står i skarp kontrast til rådet finansministeren har fått fra Finanstilsynet. De mener bankenes frihet allerede er for stor, og ber om at unntaksmulighetene heller strammes inn i en ny forskrift.

Mens Jensen dras i begge retninger av både partifeller og sitt eget finanstilsyn, rister venstresiden på hodet.

SVs leder i kommunalkomiteen, Karin Andersen, mener de borgerlige partiene mangler troverdighet når de nå ber Jensen om å myke opp lånekravene for førstegangskjøpere.

– Det er umulig å ta utspillet deres på alvor når de sier i media at unge bør få lettere tilgang på boliglån, og samtidig i Stortinget går imot SVs forslag om å utvide Startlån-ordningen i Husbanken, sier Andersen til E24.

– Jeg fnyser av kritikken fra SV, kvitterer Høyres Mari Holm Lønseth i kommunalkomiteen.

Les også

Her koster snittboligen fire millioner. Folk flest har bare tre

Vil heller satse på statlige boliglån

Startlån var tidligere et statlig tilbud for førstegangskjøpere fra Husbanken, men ordningen ble i 2014 strammet inn. I dag gis disse gunstige boliglånene bare til særlig vanskeligstilte.

SV foreslår at dette reverseres, og at Startlån tilbys unge boligkjøpere som mangler nok egenkapital, men har god nok betjeningsevne.

En utvidelse av ordningen har støtte fra Arbeiderpartiet, som også tar til orde for å øke Husbankens lånerammer til boligbygging og andre tiltak med flere milliarder kroner.

– Startlån til side, kan dere gi støtte de borgerlige partienes initiativ til å myke opp boliglånsforskriften for unge?

– De får legge konkrete forslag på bordet, så skal jeg kommentere på det, svarer Andersen, og utdyper:

– Det de sier er for vagt, og ingen vet om det blir noe av, eller hva forslaget vil bety.

Vil overlate detaljene til Jensen

Komitémedlemmene i Høyre, Frp og KrF har bedt regjeringen «vurdere hvordan bankenes fleksibilitet i større grad kan ivareta unge og førstegangsetablerere». Det «vage», slik SV-politikeren beskriver det, er at partiene ikke gir konkrete anbefalinger.

I dag får bankene være fleksible og fravike hovedkravene for inntil ti prosent av sine boliglån (åtte prosent i Oslo). Ved siden av å øke denne maksgrensen, kan en mulig løsning være at unntakene øremerkes unge boligkjøpere.

Les også

Vil skrote egenkapitalkravet – mot å innføre fastrenteavtale

Lønseth ønsker ikke å bevege seg inn på detaljer, men Høyre-politikeren oppfordrer Siv Jensen om å «finne løsninger som gjør det lettere for unge å få boliglån».

– Så får Finansdepartementet se på hvordan dette kan formuleres i en ny forskrift, sier hun.

SV er ikke imponert.

– Hvis de mener unge og førstegangsetablerere med betalingsevne og uten egenkapital bør få lån, kan de støtte SVs forslag, sier Andersen, og viser til at Startlån-utvidelsen fortsatt ligger til behandling.

Nekter å støtte Startlån-utvidelse

Men Høyre vil ikke støtte det, varsler Lønseth:

– Vi har prøvd det Karin Andersen tar til orde for tidligere. Da fikk flere lån fra staten som kunne ha fått lån gjennom private banker, fremholder Høyre-politikeren.

– Dere foreslår oppmykning av boliglånskravene i bankene. Hvorfor ikke gjøre det samme i Husbanken, slik at lånemulighetene for unge styrkes ytterligere?

– Fordi man har gjort et bevisst valg om å heller prioritere varige fattige og vanskeligstilte, sier Lønseth, og utdyper:

– Med SV sin politikk bruker man et boligsosialt tiltak til å gi ressurssterk ungdom med god betjeningsevne mulighet å snike i køen foran de som trenger det mest. Høyre prioriterer heller vanskeligstilte barnefamilier og uføre. Unge boligkjøpere bør få bedre lånemuligheter, men her bør vi rette tiltakene mot de private bankene.

– Andersen sier forslaget deres om å myke opp boliglånsforskriften blir for vagt?

– Det får stå på hennes regning. Vi er tydelige på intensjonen, og gjennomfører også andre tiltak for å hjelpe unge inn på boligmarkedet, inkludert store forenklinger av byggekravene. Obos har anslått at dette har senket byggekostnadene med over 100.000 kroner per boenhet. Dette er tiltak SV har vært svært skeptiske til. Det virker som om de ikke forstår effekten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Bolig

Flere artikler

  1. Siv Jensen rådes til å myke opp boliglånsforskriften av sine egne

  2. Siv Jensen beholder boliglånsreglene

  3. Kilder: Sivs nye boliglånsregler kan komme fredag

  4. Her koster snittboligen fire millioner. Folk flest har bare tre

  5. – Det vil være utrolig dårlig gjort om vi boligeiere trekker opp stigen