Ut mot bolig-slakt av regjeringen: – Det blir ikke noe mareritt

Tilhengere av regjeringens lovendringer for boligsalg mener det tegnes et villedende skremselsbilde av konsekvensene.

I RETTE MED KRITIKERNE: Huseierne-generalsekretær Morten Andreas Meyer rykker ut med støtte til regjeringens lovforslag etter ramsalt kritikk.
Publisert:

– Dette blir ikke noe mareritt for boligselgere. Det blir en gave til norske forbrukere, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne til E24.

Regjeringens forslag til store lovendringer for kjøp og salg av boliger mellom privatpersoner skaper het debatt.

Torsdag omtalte E24 den dels sterke motstanden mot lovendringene, samtidig som eksperter og bransjeaktører samlet seg til høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Lengst i kritikken går jusprofessor Harald Benestad Anderssen ved BI, som har skrevet doktoravhandling om lovverket regjeringen skal endre.

– Det vil jo bli fantastisk å kjøpe bolig med dette forslaget. Og det vil bli forferdelig skremmende å selge. Lovforslaget legger opp til en marerittopplevelse, advarer han.

Forbrukeradvokat: Gir færre konflikter

Han kaller forslaget et lettvint oppkok med konsekvenser som vil være «radikale» – et ord også meglerforeningen Eiendom Norge har tatt i bruk.

Både de og Norges Eiendomsmeglerforbund mener regjeringen legger opp til for lav terskel for mangler boligkjøpere kan kreve erstatning for, og advarer om at dette vil åpne slusene for flere boligkonflikter.

Dersom de har rett, vil effekten i så fall bli motsatt av regjeringens intensjon – som er å senke dagens høye konfliktnivå.

Ola Fæhn tror ikke de har rett. Han er forbrukeradvokat med 20 års erfaring i boligrett.

– Samlet sett tror jeg konfliktnivået blir lavere, sier advokaten til E24.

Han går god for kritikernes analyse om at lovendringene vil gi boligkjøpere rett til å klage over mer enn i dag – og at dette isolert kan skape flere konflikter etter boligkjøp.

– Bedre for selgere også

– Men dette er en god endring: I dag er det for vanskelig for boligkjøpere å vinne frem. Terskelen for å kreve erstatning for feil og mangler er satt for høyt, sier Fæhn.

– Dessuten pålegges ikke bare selgere tydeligere ansvar, men også kjøpere, og det vil virke konfliktdempende, mener advokaten.

Les også

Varsler kaos med regjeringens lovendring: – Et mareritt for boligselgere

Regjeringen foreslår nemlig en konkret lovbestemmelse om at boligkjøpere ikke kan kreve erstatning for forhold ved boligen som allerede står beskrevet i salgsoppgave eller tilstandsrapport.

Samtidig foreslår regjeringen å skjerpe kravene til både takstmenn og informasjonen i disse rapportene.

Hvis en bolig selges med utfyllende opplysninger om sine negative sider, kan det altså vise seg vanskelig for boligkjøpere å kreve erstatning i ettertid.

BOLIGADVOKAT: Ola Fæhn.

– Det tror jeg vil senke antallet tvister, sier advokaten.

Meyer i Huseierne deler den analysen.

– For kjøperne betyr det at boliger blir bedre dokumentert. For selgere betyr det at kjøpere forventes å ha lest tilstandsrapporten, og ikke kan fremme krav om dette.

– Dette er en forskjell fra dagens regler, der selgere får ansvar uten skyld for alle feil som finnes og som er «vesentlige». De nye reglene er derfor vesentlig bedre også for selgere, mener han.

10.000-kronersgrensen

Dagens lovverk har blitt bredt utskjelt for å være ullent og uklart.

Det gjelder ikke minst bestemmelsen om at boligen må ha «vesentlige» mangler for å gi kjøpere rett til erstatning, da ved mindre boligselgeren kan lastes for uriktige eller mangelfulle opplysninger.

Hva er egentlig vesentlig? Reglene har vært gjenstand for mye tolkning i norske domstoler.

Les også

Byene som trosser boligprispresset

– Det er jo i seg selv konfliktskapende, sier forbrukeradvokat Fæhn, som mener regjeringens forslag tydeliggjør rammene for hva selgere kan lastes for, og hva kjøpere må finne seg i.

Regjeringen foreslår i stedet et minstebeløp for erstatningspliktige mangler på 10.000 kroner – kombinert med et tilleggskrav: Det må være snakk om negative forhold ved boligen som kjøperen ikke kunne forvente, gitt boligens generelle tilstand og øvrige forhold.

Meyer mener kritikerne har skapt et misvisende bilde av at regjeringens forslag gir grønt lys til å klage på alle mulige fei, bare de beløper seg til mer enn 10.000 kroner. Han fremholder at tilleggskravet gir en stor begrensning – særlig for boliger som er eldre og slitt, hvor terskelen blir høyere for å vinne frem.

E24 får opplyst at en endelig stortingsbehandling om regjeringens foreslåtte lovendringer ventes i april.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om