Snart kan du handle aksjer som en proff

Finansdepartementet har i dag sendt ut forslaget om aksjesparekonto på høring.

NYTT FORSLAG: Snart kan det bli lettere og billigere å være privataksjonær på blant annet Oslo Børs.
Publisert: Publisert:

Det var i forbindelse fremleggelsen av forslag til statsbudsjett i fjor høst det ble kjent at myndighetene foreslår innføring av såkalte aksjesparekontoer.

Torsdag er forslaget kommet et godt skritt på vei mot å bli realisert, idet Finanstilsynets forslag foreligger.

Med en aksjesparekonto kan privatpersoner investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og andeler i aksjefond. Den store fordelen består i at gevinster ikke skal skattlegges ved realisasjon, men først når pengene tas ut av kontoen.

I praksis vil man altså kunne bytte mellom ulike aksjefond og aksjer uten å skatte underveis. Det er først når man tar ut penger utover det opprinnelige innskuddet at man må betale skatt.

Les også

Aksjonærforeningen: Dette er feil med det nye forslaget til aksjesparekonto

Man vil også kunne få skjermingsfradrag (basert på laveste innskudd i løpet av året).

Håper på rask løsning

Dette er kjempebra, mener Aksjenorge. Stiftelsen, som fremmer økt innsikt i og kunnskap om aksjemarkedet, har som mål at flere nordmenn skal spare i aksjer og aksjefond.

Lene Refvik, daglig leder i Aksjenorge.

De har jobbet for innføring av en ordning med aksjesparekonto lenge, og leder Lene Refvik håper nå at denne kan komme på plass før sommeren.

– Vi ønsker at dette skal komme på plass så raskt som mulig, og håper på en løsning som er så enkel som mulig for brukerne, slik at privatpersoner får et godt produkt for langsiktig sparing i aksjer, sier Refvik til E24.

Hun er ikke i tvil om at en slik konto, og reinvesteringsmulighetene det åpner for, vil gjøre det enklere for privatpersoner som ønsker handle aksjer.

Refvik mener også at ordningen vil gjøre det lettere å ha lang tidshorisont for sine investeringer, og at det bidrar til å redusere gapet mellom små og store investorer.

– Vi ønsker at det skal være like gunstig for privatpersoner som proffe aktører. Man har jo kunnet handle på denne måten gjennom for eksempel AS, og vi er veldig positive til at privatpersoner også får denne muligheten, sier hun.

Uenighet om utbytte

Et av ankepunktene mot forslaget til aksjesparekonto, har vært beskatning av utbytte. Aksjonærforeningen er blant dem som har reagert på dette.

I høringsforslaget skriver Finansdepartementet at utbytte fra aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen ikke vil gå direkte inn på kontoen, men tilordnes aksjonærene direkte og skattlegges som normal gevinst.

«Etter departementets syn er dette ikke til hinder for at det kan avtales at utbytte fra aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond på kontoen skal tilføres kontoen direkte. I slike tilfeller vil utbytte anses som innskudd på kontoen, men må likevel oppgis til beskatning direkte på kontohavers hånd».

Det åpnes for at kontanter kan inngå på kontoen, men man kan ikke opptjene renter på dette.

Overgangsperiode

Høringsforslaget fra Finansdepartementet omhandler ellers i stor grad hvordan ordningen skal innføres i praksis.

Det foreslås at aksjesparekonto skal kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Departementet viser ellers til en overgangsregel som tillater at skattytere i 2017 kan overføre aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten beskatning.

Overgangsperioden kan bli utvidet utover 2017.

35 organisasjoner og myndighetsinstanser inviteres til å uttale seg i høringsrunden. Svarfristen er satt til 12. mai.

Les også

Aksjonærforeningen: Dette er feil med det nye forslaget til aksjesparekonto

Les også

Slik blir skatten din i 2017

Les også

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Publisert:
Gå til e24.no