Oljepris

Brent-oljen

Priser er oppgitt i amerikanske dollar per fat.

Grafen viser utviklingen i oljeprisen de siste fem år.

Klikk i grafen for å sammeligne mot daværende pris.

Oljekartet: Denne grafikken viser feltene som er planlagt utbygd på norsk sokkel de kommende årene. Trykk på info-ikonet i høyre hjørne for å lese mer. Se fullversjonen her.